Koniec epoki druku?

Przyszłość gazet jest cyfrowa

Według najnowszych podsumowań sprzedaż prasy jest obecnie niższa niż miało to miejsce 77 lat temu! Takie wyniki mogłyby sugerować że zbliża się koniec epoki druku i przejście w wymiar cyfrowy. Centrum Badań Pew poinformowało, że obieg osiągnął poziom 34,6 milionów, czyli o sześć milionów mniej niż gazety sprzedane w 1940 roku.

Całkowity dochód z reklam w branży gazetowej na rok 2016 szacowano na 18 bilionów dolarów, w oparciu o analizę sprawozdań finansowych firm w branży gazet drukowanych. O roku 2015 odnotowano spadek 10%. Ostatecznie totalny szacowany wynik wyniósł 11 mld USD.

Opierając się o tę samą analizę spółek gazet publicznych, reklamy cyfrowe stanowiły 29% całkowitych przychodów z reklamy w prasie w roku 2016. Jest to wzrost o 17% w porównaniu do roku 2011.

 Obrót gazet online

Obieg gazet cyfrowych jest trudny do określenia ponieważ trzy najbardziej płodne dzienniki w USA – The New York Times, The Wall Street Journal i The Washington Post – w ostatnich latach nie przekazały pełnych raportów do Alliance for Audited Media – grupy kontrolującej obieg wielu największych gazet i publikacji w Ameryce. Wyliczenie grupy odbiorców cyfrowych dla całej branży gazetowej jest problematyczne również ze względu na to, że wiele gazet codziennych nie ma wystarczającego ruchu na swoich stronach internetowych by mógł być on mierzony poprzez comScore. Sprzedawcy prasy cyfrowej, na przykład Pressreader, nie zgłaszają także ilości artykułów, które ich użytkownicy czytają.

 

źródło: http://goodereader.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *