Onyx Boox i reMarkable – test rozpoznawania pisma odręcznego

Konwertowanie pisma odręcznego na tekst elektroniczny jest jedną z wielu funkcji, które sprawiają, że papierowe zeszyty nie dorównują e-notatnikom. Możliwość szybkiej zmiany notatki na tekst, który następnie możemy np. wysłać mailem, pomoże oszczędzić czas w wielu sytuacjach. 

Test rozpoznawania pisma odręcznego - Onyx Boox vs reMarkable

Test rozpoznawania pisma odręcznego – Onyx Boox vs reMarkable

Sprawdziliśmy, jak rozpoznawanie pisma odręcznego działa na czytnikach Onyx Boox oraz reMarkable*. Dowiecie się, który e-notatnik jest szybszy, a który rozpoznaje pismo dokładniej. Porównaliśmy je także pod innymi względami.

 

Onyx Boox – Rozpoznawanie AI

Żeby przekonwertować notatki na czytniku Onyx Boox należy:

 1. W aplikacji Notatnik utworzyć nową notatkę lub otworzyć istniejący plik z zapiskami
 2. Kliknąć ikonę AI na pasku narzędzi. Jeśli rozpoznawanie wykonywane jest po raz pierwszy konieczne będzie pobranie odpowiedniego pakietu językowego:
  1. Obok nagłówka Rozpoznawanie AI kliknąć w aktualnie używany język (najprawdopodobniej “EN(US)”)
  2. Na wyświetlonym oknie nacisnąć Więcej języków
  3. Na liście znaleźć język polski, a następnie pobrać go klikając ikonę strzałki
  4. Po pobraniu ustawić pakiet jako domyślny, zaznaczając okrągłe pole po prawej stronie
  5. Wyjść z listy i ponownie włączyć rozpoznawanie
 3. Odczekać chwilę, aż tekst zostanie przekonwertowany
Onyx Boox - Rozpoznawanie pisma odręcznego

Onyx Boox – Rozpoznawanie pisma odręcznego

Po włączeniu opcji rozpoznawania, na dolnej krawędzi pojawi się 5 elementów, które pozwalają zarządzać przekonwertowanym tekstem:

 • Oryginalne rozpoznawanie – dostosowuje wielkość i położenie tekstu do tego, w jaki sposób był oryginalnie zapisany. Opcja nie działa idealnie, zdarza się, że niektóre linijki rozpoznane są jako znacznie większe niż pozostałe lub, że tekst nachodzi na siebie. W większości przypadków lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z funkcji Rozpływu
 • Rozpływ – Wprowadza taką samą czcionkę dla całego tekstu, dzięki czemu treść zapisana jest równo. Funkcja powinna również rozpoznawać tekst pisany w ciągu i nie tworzyć nowego akapitu na początku każdej linii zapisanego tekstu. Ten element nie działa jednak idealnie
 • Zmiana stron – Domyślnie rozpoznawana jest jedna strona na raz, jednak przenosząc się do kolejnych stron możemy je szybko i wygodnie konwertować.
 • Kopiuj – Po skopiowaniu treści można ją wkleić w pole tekstowe tej samej lub innej notatki, w komentarzu w książce czy aplikacjach zewnętrznych.
 • Wprowadź tekst – Wkleja rozpoznany tekst w notatkę
Funkcja rozpoznawania Onyx Boox

Funkcja rozpoznawania Onyx Boox

Wybierając Oryginalne rozpoznawanie lub Rozpływ zostajemy przeniesieni do ekranu, w którym możemy edytować tekst, zmieniać wielkość czcionki i interlinii, dodawać pogrubienia, podkreślenia i kursywę. W tym miejscu poprawimy więc wszystkie błędy, które wystąpiły w trakcie rozpoznawania.

Przekonwertowany tekst możemy zapisać w pamięci jako plik PNG, PDF lub TXT (tylko dla funkcji Rozpływ) oraz udostępnić do wybranych aplikacji zewnętrznych.

 

reMarkable – Konwertowanie notatek na tekst

Aby przejść wstępne ustawienia i konwertować tekst na czytniku reMarkable 2 należy:

 1. Upewnić się, że połączenie Wi-Fi jest dostępne
 2. Na ekranie głównym czytnika otworzyć boczne menu i wejść w Ustawienia
 3. Otworzyć zakładkę Language
 4. W opcji Handwriting conversion language wybrać Polish-Poland
 5. Otworzyć wybrana notatkę
 6. Na pasku narzędzi kliknąć ikonę udostępniania
 7. Wybrać opcję Convert notes to text
 8. Odczekać chwilę, aż tekst zostanie przekonwertowany
Funkcja rozpoznawania reMarkable

Funkcja rozpoznawania reMarkable

Rozpoznany tekst zostanie zapisany na kolejnej stronie danej notatki. Można go edytować korzystając z funkcji pola tekstowego (ikona litery T). Nie ma możliwości konwertowania wielu stron na raz ani wygodnego przejścia do rozpoznawania kolejnej strony. Przy każdej kartce trzeba ponownie wykonać kroki 5-7.

Tekst rozpoznany na wybranej stronie można przesłać w mailu, jako treść wiadomości lub w formie załącznika PDF. Korzystając z jednej z dostępnych metod eksportu możliwe jest również pobranie całego pliku notatki, zawierającego zarówno pismo odręczne, jak i tekst elektroniczny. Jeśli interesuje nas plik zawierający jedynie przekonwertowaną treść, konieczne będzie rozpoznanie, a następnie usunięcie stron z odręcznymi notatkami. 

reMarkable - Rozpoznawanie pisma odręcznego

reMarkable – Rozpoznawanie pisma odręcznego

 

Który czytnik wypada lepiej?

Przeprowadziliśmy 7 testów, w których sprawdzaliśmy, jak czytniki poradzą sobie z rozpoznawaniem różnych treści. Zaczynając od ciągłego tekstu, przez daty, listy, aż po działania matematyczne. 

E-notatniki ustawiliśmy na konwertowanie języka polskiego. Następnie, każdą notatkę zapisaliśmy na obu czytnikach, starając się, aby były one do siebie jak najbardziej zbliżone. Na koniec wystarczyło przekonwertować tekst i porównać rezultaty.

 

Test 1

Tekst ciągły, różne rodzaje pisma

onyx boox test 1-1

Onyx Boox

remarkable test 1-1

reMarkable

onyx boox test 1-2

Onyx Boox

remarkable test 1-2

reMarkable

onyx boox test 1-3

Onyx Boox

remarkable test 1-3

reMarkable

W tej kategorii oba czytniki radzą sobie bardzo dobrze. Zdarzają się pojedyncze błędy, jednak te możemy łatwo poprawić z poziomu e-notatnika. Wyniki są do siebie na tyle zbliżone, że nie jesteśmy w stanie wybrać spośród nich zwycięzcy.

 

Test 2

Lista, język angielski

onyx boox test 2

Onyx Boox

remarkable test 2

reMarkable

Pomimo ustawienia konwersji języka polskiego, angielski również jest obsługiwany. Co więcej, oba czytniki poprawnie rozpoznały wypunktowaną listę. Plus dla obu e-notatników.

 

Test 3

Wypunktowania, pogrubienia

onyx boox test 3

Onyx Boox

remarkable test 3

reMarkable

Onyx Boox nie rozpoznaje nagłówków ani pogrubień, znaleźliśmy również kilka miejsc, gdzie “przyciął” kawałek tekstu. Dobrze sobie radzi za to z nawiasami i rozpoznawaniem listy. ReMarkable rozpoznał cały tekst, włącznie z pierwszym nagłówkiem, jednak popełnił błędy przy rozpoznawaniu wypunktowania. Również nawiasy zostały uznane za literę “C”. Czytniki zaprezentowały się podobnie, oba poradziły sobie dość dobrze, jednak wymagają pewnych poprawek. Ponownie nie jesteśmy w stanie wybrać zwycięzcy.

 

Test 4 

Treści zapisane linijka pod linijką bez wypunktowania

onyx boox test 4-1

Onyx Boox

remarkable test 4-1

reMarkable

onyx boox test 4-2

Onyx Boox

remarkable test 4-2

reMarkable

onyx boox test 4-3

Onyx Boox

remarkable test 4-3

reMarkable

Ponownie, konwertowanie jest bardzo dobre w obu przypadkach. Problemem staje się jedynie to, że reMarkable nie rozpoznaje przejścia do kolejnej linijki. Błędy ponownie możemy poprawić, jednak ze względu na to, że Onyx Boox poprawnie rozpoznał rozłożenie tekstu, to on lepiej zaprezentował się w tym teście.

 

Test 5

Wzory fizyczne i działania matematyczne

onyx boox test 5-1

Onyx Boox

remarkable test 5-1

reMarkable

onyx boox test 5-2

Onyx Boox źródło: szaloneliczby.pl

remarkable test 5-2

reMarkable źródło: szalone liczny

Ostatni test zrobiony był nieco na wyrost, aby sprawdzić, jak czytniki radzą sobie ze znakami matematycznymi, działaniami i innymi treściami, które zapisane są w inny sposób niż tradycyjny tekst. Jak widać, oba e-notatniki nie poradziły sobie z tym wyzwaniem. 

 

Zalety Onyx Boox:

 • Dostępny tryb rozpływu oraz oryginalnego rozpoznawania
 • Rozpoznawanie przejścia do kolejnej linijki
 • Wygodne rozpoznawanie wielu stron po kolei
 • Nie wymaga połączenia z Wi-Fi
 • Możliwe kopiowanie tekstu
 • Wygodny eksport pliku zawierającego wyłącznie rozpoznany tekst
 • Więcej możliwości edycji czcionki
 • Możliwość edycji interlinii

Onyx Boox Note Air 2

Zalety reMarkable:

 • Szybsze działanie
 • Estetyczniejsze zapisanie tekstu
 • Wygodniejsze przesyłanie notatki jako treść maila

reMarkable 2

Podsumowanie

Zarówno Onyx Boox, jak i reMarkable zaprezentowały się bardzo dobrze. Nie mają problemu z rozpoznawaniem języka polskiego, znaków specjalnych czy wypunktowanych list. Oczywiście rozpoznawanie na obu e-notatnikach nie jest idealne i zdarzają się błędy, jednak jest ich na tyle niewiele, że nie przeszkadzają w komfortowym korzystaniu z tej funkcji.

 

Autor: K.P.

*Testy przeprowadzono na czytniku reMarkable 2 z oprogramowaniem 3.2.2.1581 oraz Onyx Boox Note Air 2 Plus z oprogramowaniem 3.3.1. Działanie może różnić się w przypadku innych wersji oprogramowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *