Przetwarzanie elektrośmieci

Z problemem składowania zużytego sprzętu elektronicznego w Polsce borykamy się od wielu lat. Nie tylko niewiedza społeczeństwa, ale przede wszystkim niski stopień poinformowania o możliwościach oddawania/składowania zużytego sprzętu przyczynił się powstawania wielkich wysypisk. Z czasem zaczęto dokonywać pewne kroki w tym kierunku. W  dużych marketach zaczęły pojawiać się pojemniki na zużyte baterie. Ale co z większym sprzętem ? W pewnym momencie to producenci oraz importerzy musieli przejąć na siebie część obowiązków związanych z usuwaniem telewizorów, pralek, żarówek itp. Przepisy wyznaczone przez Unię Europejską już w 2010 nakazywały naszemu krajowi ograniczenie liczby odpadów, które są składowane na wysypiskach. Mimo wszystko mnóstwo odpadów wciąż trafiało na wysypiska. Jest to ok 10 ton, czyli niepokojąca liczba. Jeśli chodzi o  pozycję Polski na tle pozostałych krajów UE co do utylizacji odpadów, jesteśmy na szarym końcu. Nie tylko składujemy najwięcej śmieci, ale także posiadamy najniższy wskaźnik odzyskiwanej energii. Statystyki mówią same za siebie:

Elektroodpady w liczbach:

  • około 516  tys. ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzono w 2011 r na terytorium Polski
  • ponad 143 tys. ton zużytego sprzętu zebrano w 2011 r (poziom zbierania wyniósł zatem 27,8%)
  • 3,55 kg  zużytego sprzętu zebrano w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2011 r.

Będzie lepiej ?! Zepsuty monitor, pralka, lodówka, czy telefon nie będą problemem, jeśli oddamy je do ekologicznego przetworzenia. Dzięki nowelizacji unijnych przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łatwiej będzie wykorzystać tzw. elektrośmieci.

Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która w ostatnich dniach weszła w życie, pomoże w zbieraniu, ponownym wykorzystaniu i recyklingu elektrośmieci. Nowe przepisy to przede wszystkim dążenie Unii do tego, abyśmy zbierali więcej elektrośmieci, a także ograniczyli ich transport. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie UE do zwiększenia ilości przetwarzanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment).

Do 2016 roku każdy kraj będzie musiał zapewnić, że 45 % masy sprzętu wprowadzonego na rynek krajowy w ciągu trzech poprzednich lat będzie zebrana i poddana przetworzeniu. Do 2019 roku ten wymóg wzrośnie do 65 % lub 85% procent (różne procenty w zależności od wielkości rynku, jednak w efekcie uzyskuje się porównywalne wyniki).

 

 

 

Autor: Olga Kołodyńska

Źródło:  http://www.mos.gov.pl

Linki zewnętrzne: http://www.eko-samorzadowiec.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *