Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia p... - Sylwia Męcfal

Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia p...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-996-5
Język: Polski
Data wydania: 2019
Liczba stron: 430
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
22,50 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

 

Monografia proponowana czytelnikom łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, medioznawstwa, ale przede wszystkim jej istotnym elementem jest zastosowana metoda badawcza – studium przypadku. Szczególny nacisk został położony na etykę badawczą oraz obszar badawczy, który można zaliczyć do tzw. trudnych do eksploracji.

„Jest to opracowanie świeże, oparte na nadzwyczaj rzetelnej pracy terenowej, dostarczające transparentnych warsztatowo analiz uzyskanych danych w kilku najważniejszych wymiarach. Agregacja danych ze studiów przypadków pokazuje z jednej strony cechy powtarzalne zjawiska prasy lokalnej (niskie kompetencje dziennikarzy, ich uwikłanie w konflikty interesów, instrumentalne traktowanie lokalnych mediów przez znaczące osoby z otoczenia), ale z drugiej strony uwidacznia rozmaitość wariantów i odcieni, w jakich działania tych mediów przebiegają w rzeczywistości. (… ) Relacje między instytucjami zostały starannie i profesjonalnie wyprowadzone z mikropoziomu interakcji lokalnych. Skomponowany wielowarstwowo: poziom empiryczny (z kontekstami), prezentacja, analiza szczegółowa, agregacja danych, analiza w pojęciach systemowych, wywód zawarty w monografii Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków jest wzorcowym przykładem przenikania się pracy empirycznej i teoretycznej. Książka ta zasługuje na opublikowanie i intensywną akcję promocyjną, gdyż powinna się znaleźć w wielu bibliotekach”.

(z recenzji wydawniczej, dr hab. Grażyny Woronieckiej, prof. UW)

„W recenzowanej rozprawie podjęty został niezmiernie ważny, zarówno z metodologicznego, jak i poznawczego punku widzenia temat, a zarazem bardzo trudny do realizacji, ponieważ mieszczący się w obszarze zjawisk w znacznym stopniu niejawnych, dziejących się «za kulisami» życia społecznego, a tym samym «trudno dostępnych» badawczo”.

(z recenzji rozprawy doktorskiej, prof. zw. dr hab. Danuty Walczak-Duraj)

Spis treści

 

WSTĘP 7

Struktura książki 8

ROZDZIAŁ 1. PROBLEMATYKA PRACY, INSPIRACJE TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE 11

1.1. Trudne relacje lokalno-medialne – główne inspiracje teoretyczne 11

1.2. Główne inspiracje empiryczne 17

1.3. Szczegółowe cele i problematyka badania 26

ROZDZIAŁ 2. MEDIA LOKALNE – CHARAKTERYSTYKA WYBÓR INTERPRETACJI RELACJI LOKALNYCH 29

2.1. Media lokalne i ich rola 29

Krótka historia prasy lokalnej w Polsce po przełomie 29

Czym są media lokalne? Czym jest prasa lokalna? Propozycje definicji 31

Funkcje mediów lokalnych 37

2.2. Prasa lokalna w społeczności – różne ujęcia relacji, problemów, możliwe interpretacje 39

Media „prawdziwie” lokalne 39

Relacje mediów lokalnych z aktorami lokalnymi 41

2.3. Koncepcje „różnych” grup, systemów i społeczności – czyli jak interpretować niejasne relacje 50

2.4. Kapitał społeczny, zaufanie społeczne i więzi społeczne a relacje

w społeczności 60

ROZDZIAŁ 3. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 65

3.1. Czym jest studium przypadku (case study)? 65

Definicje, typy i cechy studium przypadku 67

Zarzuty stawiane i odpierane 70

3.2. Badania własne: metoda badawcza i techniki badawcze 73

Wybór metody badawczej 73

Wybór przypadków i ustalenie ich granic 75

Techniki i sposoby badawcze krok po kroku 78

Sposób analizy zebranych danych 86

Triangulacja a studium przypadku 86

ROZDZIAŁ 4. REFLEKSJE BADAWCZE PO WYJŚCIU Z TERENU – PROBLEMY BADAŃ TERENOWYCH 91

4.1. Trudności w terenie – na przykładzie badań własnych 92

Problemy etyczno-praktyczne 94

Efekty pracy w terenie 99

ROZDZIAŁ 5. REZULTATY BADAŃ EMPIRYCZNYCH – STUDIA PRZYPADKÓW 105

5.1. Studium przypadku Tygodnika A w jego kontekście społecznym 105

Charakterystyka Miasta A 105

Charakterystyka Tygodnika A 109

Funkcjonowanie Tygodnika A w jego otoczeniu społecznym 114

Źródła 149

5.2. Studium przypadku Tygodnika B w jego kontekście społecznym 152

Charakterystyka Miasta B 152

Charakterystyka Tygodnika B 155

Funkcjonowanie Tygodnika B w jego otoczeniu społecznym 161

Źródła 210

5.3. Studium przypadku Tygodnika C w jego kontekście społecznym 213

Charakterystyka Miasta C 213

Charakterystyka Tygodnika C 218

Funkcjonowanie Tygodnika C w jego otoczeniu społecznym 225

Źródła 284

5.4. Studium przypadku Tygodników D1 i D2 w ich kontekście społecznym 288

Charakterystyka Miasta D 288

Charakterystyka Tygodników D1 i D2 292

Funkcjonowanie Tygodników D1 i D2 w ich otoczeniu społecznym 303

Źródła 365

ROZDZIAŁ 6. PODSUMOWANIE – SYNTEZA PRZEKROJOWA STUDIÓW PRZYPADKU (CROSS-CASE SYNTHESIS) 369

BIBLIOGRAFIA 395

SPIS TABEL I WYKRESÓW 409

ANEKS 411

ZAŁĄCZNIK NR 1. Dyspozycje do wywiadów pogłębionych ustrukturyzowanych (IDI) z dziennikarzami lokalnymi 411

ZAŁĄCZNIK NR 2. Dyspozycje do wywiadów pogłębionych nieustrukturyzowanych (IDI) z liderami lokalnymi 414

ZAŁĄCZNIK NR 3. Kategorie analityczne – analiza zawartości tygodników 415

INDEKS NAZWISK 417

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4 IIIp (budynek WDN)
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »