Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realiz... - Halina Waniak-Michalak

Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realiz...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-959-0
Język: Polski
Data wydania: 2018
Liczba stron: 245
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
44,90 zł
Nasza cena:
22,45 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

 

Opracowanie stanowi nowatorskie ujęcie problemu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Podjęto w nim próbę kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji społecznych, a w szczególności współpracę korporacji i organizacji pozarządowych służącą realizacji działań społecznie odpowiedzialnych w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej iw XXI w. Celem książki jest analiza zjawiska społecznej odpowiedzialności organizacji, a w szczególności wskazanie motywów podejmowania przez korporacje działań filantropijnych. Osobną kwestią jest znaczenie i zakres ujawniania informacji dotyczących współpracy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Badano raporty CSR, raporty zintegrowane, a także sprawozdania organizacji pozarządowych. Zastosowano analizę literatury, kwerendy, analizę treści i przypadków oraz analizę statystyczną. W ramach badań historycznych przyjęto metodę indukcyjną, opierając się na danych źródłowych pozyskanych w Archiwum Państwowym w Łodzi.

Opracowanie może być wykorzystywane przez badaczy zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Spis treści

 

Wykaz stosowanych skrótów 7

Wstęp 9

Rozdział 1. Społeczna odpowiedzialność organizacji (SR) w ujęciu interdyscyplinarnym 17

Wprowadzenie 17

1.1. Działalność społecznie odpowiedzialna z perspektywy ekonomii 26

1.2. Działalność społecznie odpowiedzialna z perspektywy zarządzania 35

1.3. Działalność społecznie odpowiedzialna z perspektywy socjologii 39

1.4. Praktyki przedsiębiorstw i organizacji niedziałających dla zysku w realizacji działań społecznie odpowiedzialnych 41

1.4.1. Marketing społecznie odpowiedzialny 49

Podsumowanie 53

Rozdział 2. Teorie wyjaśniające społeczną odpowiedzialność organizacji 55

Wprowadzenie 55

2.1. Teoria instytucjonalna 56

2.2. Teoria legitymizacji 58

2.3. Teoria interesariuszy 66

2.4. Teoria agencji 67

2.5. Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego 71

Podsumowanie 74

Rozdział 3. Działalność organizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności rys historyczny 77

Wprowadzenie 77

3.1. Działalność filantropijna przedsiębiorstw w Polsce i na świecie do końca XX w. i w wieku XXI 79

3.2. Rozwój fundacji i stowarzysz w Polsce i innych krajach od czasów przedwojennych do czasów współczesnych 92

3.2.1. Zakres działalności przedwojennych organizacji dobroczynnych i źródła ich finansowania 97

Podsumowanie 104

Rozdział 4. Ujawnienia organizacji w zakresie działalności społecznie odpowiedzialnej 105

Wprowadzenie 105

4.1. Raportowanie CSR 106

4.1.1. Zakres ujawnień na temat działalności filantropijnej w raportach i na stronach internetowych 110

4.1.2. Czynniki wpływające na zakres ujawnień o skali działań filantropijnych przedsiębiorstw i współpracy z organizacjami pozarządowymi 129

4.2. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych 136

4.2.1. Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych w Polsce i na świecie 136

4.2.2. Rola sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pozarządowych 148

Podsumowanie 172

Rozdział 5. Zakres ujawnień wzajemnych na temat partnerstwa organizacji pozarządowych i korporacji wyniki badań 175

Wprowadzenie 175

5.1. Analiza treści informacji ujawnianych przez organizacje pozarządowe oraz korporacje na temat współpracy przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych 177

5.2. Analiza przypadków współpracy organizacji pozarządowych i korporacji przy realizacji projektów w ramach działalności społecznie odpowiedzialnej 182

5.3. Poziom ujawnień o partnerstwach korporacji i organizacji filantropijnych 189

Podsumowanie 202

Zakończenie 205

Cooperation between companies and non-governmental organizations in the realization of socially responsible activities. Reporting issues 215

Bibliografia 219

Spis tabel 233

Spis rysunków, obrazów i wykresów 237

Spis fotografii 239

Aneks. Opis zastosowanych metod badawczych 241

Od Redakcji 243

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »