Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityk... - Marcin Feltynowski

Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityk...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-955-2
Język: Polski
Data wydania: 2018
Liczba stron: 281
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
44,90 zł
Nasza cena:
22,45 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

 

Współczesne badania nad planowaniem przestrzennym wskazują na coraz większą rolę świadomego kształtowania polityki przestrzennej, która powinna wykorzystywać dowody naukowe oparte na rzeczywistych danych. Na tego rodzaju podejście wpływa w głównej mierze rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz podnosząca się świadomość mieszkańców obszarów wiejskich, którzy pragną uczestniczyć w procesach decyzyjnych. Wynika to również z potrzeby wdrażania rozwiązań promujących ideę zrównoważonego rozwoju, który powinien przyjmować bardziej radykalny kształt w politykach cząstkowych na różnych szczeblach władzy.

Odpowiedzią na połączenie wskazanych koncepcji z nurtem ekonomicznym w polityce przestrzennej jest zaprezentowana w publikacji polityka oparta na dowodach. Celem głównym książki jest identyfikacja metod i narzędzi polityki przestrzennej, pozwalających na prowadzenie badań i wykorzystanie ich w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem specyfiki zastosowania tego podejścia w gminach wiejskich.

Spis treści

 

Wstęp 7

Rozdział 1. Przestrzeń, ład przestrzenny i rozwój zrównowony 17

1.1. Przestrzeń w naukach ekonomicznych 17

1.2. Od gospodarowania przestrzenią do zagospodarowania przestrzennego 28

1.3. Wielowymiarowe spojrzenie na ład przestrzenny 36

1.4. Rozwój zrównoważony w planowaniu przestrzennym 46

Rozdział 2. Nowe nurty teoretyczne a polityka przestrzenna 53

2.1. Polityka przestrzenna gmin w ekonomii zrównowonego rozwoju 53

2.2. Polityka przestrzenna gmin a koncepcja good governance 62

2.3. Polityka przestrzenna w koncepcji społeczeństwa informacyjnego 69

Rozdział 3. Od koncepcji polityki opartej na dowodach do planowania przestrzennego opartego na dowodach 83

3.1. Geneza i próba definicji polityki opartej na dowodach 83

3.2. Istota polityki opartej na dowodach 85

3.3. Ekonomizacja funkcjonowania samorządów lokalnych zagrożenie dla polityki opartej na dowodach 90

3.4. Planowanie przestrzenne oparte na dowodach 96

Rozdział 4. Planowanie przestrzenne gmin geneza, uwarunkowania, instrumenty 107

4.1. Gminy wiejskie w systemie planowania przestrzennego XX wieku 107

4.2. System planowania przestrzennego po roku 2003 116

4.3. Wielość i stabilność zasad planowania przestrzennego 130

4.4. Rola planowania przestrzennego w gminach wiejskich 134

Rozdział 5. Specyfika planowania przestrzennego gmin wiejskich analiza stanu 139

5.1. Użytkowanie gruntów w dokumentach z zakresu planowania przestrzennego 139

5.2. Nowe technologie w planowaniu przestrzennym gmin wiejskich 149

5.3. Wykorzystanie narzędzi i danych dla wsparcia polityki opartej na dowodach 163

5.4. Typologia gmin wiejskich ze względu na stosowanie podejścia opartego na dowodach 170

Rozdział 6. Możliwości zastosowania planowania przestrzennego opartego na dowodach studia badawcze 183

6.1. Koszty opracowań kryterium planowania przestrzennego opartego na dowodach 183

6.2. Atrakcyjność inwestycyjna podstawa opracowywania planów miejscowych 190

6.3. Zmiany zagospodarowania przestrzennego dowodem w procesach decyzyjnych 201

6.4. Pojemność przestrzenna w gminach wiejskich podejście oparte na zindywidualizowanych danych 212

6.5. Wielokryterialne wspomaganie decyzji wyboru obrębów dla opracowania planów miejscowych 224

Podsumowanie. Wyzwania w obszarze planowania przestrzennego opartego na dowodach 239

Spatial planning of rural communes. Application of an evidencbased policy concept (Summary) 247

Bibliografia 249

Spis rysunków 269

Spis tabel 273

Aneks 275

Od Redakcji 279

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »