Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych - Rafał Bazaniak

Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-577-6
Język: Polski
Data wydania: 2017
Liczba stron: 203
Rozmiar pliku: 8,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,90 zł
Nasza cena:
19,95 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ popularnie nazywane Wieżą Babel jest najstarszą w Polsce jednostką kształcącą cudzoziemców w zakresie języka polskiego jako obcego. Kursy prowadzone w Studium przez polonistów oraz nauczycieli przedmiotów kierunkowych kompleksowo przygotowują słuchaczy do studiów w polskich uczelniach wyższych.

Historia do 1918 r. to siódmy z podręczników wydanych w serii W Wieży Babel po Polsku. Podręcznik jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy chcą studiować Polsce na kierunkach humanistycznych.

Praca jest podzielona na kilka części, w których autorzy zawarli wyjaśnienia podstawowych pojęć historycznych i ekonomicznych, informacje z zakresu politycznych i gospodarczo-społecznych dziejów Polski do 1918 r. oraz zagadnienia z historii powszechnej o tematyce stanowiącej tło dla wydarzeń i zjawisk zachodzących na ziemiach polskich. Omawiane kwestie zaprezentowano syntetycznie, aby przy użyciu jak najmniejszej liczby słów przekazać jak najwięcej treści.

Ogromną wartość podręcznika stanowią ćwiczenia językowe, które ułatwiają czytelnikom uczącym się języka polskiego przyswojenie nowego słownictwa i form gramatycznych oraz pytania kontrolne pomagające w powtórzeniu i usystematyzowaniu materiału przed egzaminem.

 

Odbiorcami podręcznika powinni być cudzoziemcy, którzy osiągnęli poziom kompetencji języka polskiego A1 i posiadają podstawową wiedzę z zakresu historii. Ostatecznym celem publikacji jest przygotowanie przyszłych studentów kierunków humanistycznych do czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych i popularnonaukowych, a także do czynnego posługiwania się językiem naukowym.

Spis treści

PRZEDMOWA      7

Część wstępna     9

1. Historia gospodarcza jako nauka      9

2. Bardzo ważne pojęcia ekonomiczne               15

Część I. HISTORIA POLSKI                 19

Rozdział I. Państwo Piastów (X–XIV w.) 21

1. Słowianie na ziemiach polskich w okresie przedpaństwowym              21

2. Powstanie i umocnienie się państwa polskiego        27

3. Państwo patrymonialne 32

4. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego w XII–XIII wieku      38

5. Polska pod rządami ostatnich Piastów        45

6. Ukształtowanie się monarchii stanowej (w XIV w.)   53

Rozdział II. Polska i Litwa w okresie jagiellońskim (koniec XIV w. – XVI w.) 59

1. Unie Polski w XIV i XV w 59

2. Wojny z Państwem Zakonu Krzyżackiego o Pomorze Gdańskie            65

3. Unia lubelska w 1569 r  71

4. Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Polsce w XVI wieku            75

5. Rola szlachty w życiu politycznym Rzeczpospolitej  79

Rozdział III. Kryzys Rzeczypospolitej pod rządami magnatów (XVII w. – pierwsza połowa XVIII w.) 87

1. Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej          87

2. Kryzys gospodarczy        94

3. Kryzys polityczny             98

Rozdział IV. Walka o naprawę Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVIII w. 103

1. Polityka gospodarcza Stanisława Augusta Poniatowskiego     103

2. Próby naprawy ustroju państwa  109

3. Walka o utrzymanie niepodległości 115

Rozdział V. Społeczeństwo i ziemie polskie w okresie zaborów (1795–1918)         121

1. Zmiany polityczne na ziemiach polskich w okresie napoleońskim i po roku 1815           121

2. Polityka zaborców wobec ludności polskiej i ziem polskich   126

3. Walka Polaków o niepodległość w XIX w   134

4. Walka społeczno-gospodarcza i kulturalna o zachowanie tożsamości narodowej           139

5. Zmiany ekonomiczno-społeczne na ziemiach polskich w XIX w            144

Część II. TEKSTY DODATKOWE      153

1. Świat starożytny  155

2. Nowe państwa w średniowiecznej Europie   160

3. Wielkie odkrycia geograficzne        165

4. Społeczeństwo i gospodarka Europy w XVIII wieku     171

5. Ekonomia klasyczna. Poglądy Adama Smitha 174

6. Fizjokratyzm i liberalizm    178

7. Przemiany społeczne w wieku XIX. Teoria ekonomii Karola Marksa        181

8. Pierwsza wojna światowa 1914–1918           186

WYKAZ KSIĄŻĄT I KRÓLÓW POLSKI  193

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ  197

 

WYBRANA LITERATURA  201

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »