Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej - Maciej Frendzel

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-604-9
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 125
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
44,90 zł
Nasza cena:
22,45 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Kapitał własny to jedna z najważniejszych kategorii finansowych w przedsiębiorstwie, a jego wyodrębnianie jest normalną procedurą zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków rachunkowości. Jako kategoria ekonomiczna kapitał własny odzwierciedla wartość księgową przedsiębiorstwa oraz pozwala na ocenę jego sytuacji finansowej i dokonań. Identyfikacja kapitału własnego jest kluczowa dla analiz prowadzonych przez analityków finansowych, biegłych rewidentów czy inwestorów, w tym ustalania rentowności kapitału własnego i relacji zadłużenia do kapitału własnego.

 

W niniejszej książce podjęto problematykę kwalifikacji umów, instrumentów finansowych i ich skutków ekonomicznych do kapitałów własnych. W tym kontekście omówiono wyraźne niespójności w zakresie identyfikacji kapitału własnego w polskich i międzynarodowych regulacjach rachunkowości oraz poddano analizie czynniki ekonomiczne, które mogą być uznane za determinanty jego wyróżniania.

Spis treści

Wstęp  7

Rozdział 1. Kapitał własny w rachunkowości – przegląd literatury 11

Rozdział 2. Kapitał własny w regulacjach rachunkowości 21

2.1. Wytyczne Ram koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej (MSSF)        21

2.2. Kapitał własny w świetle polskich regulacji rachunkowości         28

2.2.1. Kwalifikacja kapitału własnego   29

2.2.2. Ujęcie i wycena kapitałów własnych w świetle krajowych regulacji rachunkowości    36

2.2.2.1. Ujęcie i wycena kapitałów własnych na przykładzie spółek kapitałowych podlegających polskiemu prawu gospodarczemu   36

2.2.3. Prezentacja i podział kapitału własnego zgodnie z ustawą o rachunkowości  49

2.3. Kwalifikacja kapitałów własnych w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej                51

2.3.1. Kwalifikacja kapitałów własnych w świetle MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”       51

2.3.1.1. Umowne zobowiązanie jako podstawa kwalifikacji kapitałów własnych            52

2.3.1.2. Kontrakty rozliczane we własnych instrumentach kapitałowych  59

2.3.1.2.1. Niepochodne kontrakty rozliczane we własnych instrumentach kapitałowych 59

2.3.1.2.2. Pochodne kontrakty rozliczane we własnych instrumentach kapitałowych       71

2.3.2. Kwalifikacja kapitałów własnych w świetle MSSF 2 „Płatności w formie akcji”             76

2.3.3. Ujęcie kapitału własnego w kontekście rozliczania połączeń jednostek gospodarczych (MSSF 3) i przygotowania sprawozdania skonsolidowanego (MSSF 10)           82

2.3.4. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat kapitału własnego (MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”)           88

Rozdział 3. Determinanty kapitału własnego – analiza i próba syntezy 91

3.1. Sposób (źródła) powstawania kapitału własnego          92

3.2. Forma prawna prowadzenia działalności        97

3.3. Forma prawna i ekonomiczna umów zawieranych przez jednostkę gospodarczą i jej właścicieli     97

3.4. Okres finansowania jako przesłanka identyfikacji kapitału własnego     99

3.5. Udział w zyskach i okoliczności jego dystrybucji          100

3.6. Prawa właścicieli i założycieli            102

3.7. Wymagania prawne dotyczące utrzymania kapitału własnego  105

3.8. Ustalenia umowne między współwłaścicielami                            106

3.9. Możliwości i okoliczności wypłat na rzecz właścicieli lub założycieli     107

3.10. Korzyści ekonomiczne i ryzyko jako podstawa kwalifikacji instrumentów kapitałowych    109

3.11. Zdolność do absorpcji straty              111

Podsumowanie i wnioski               113

Bibliografia       119

 

Spis tabel           123

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »