Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B - Anna Wronka

Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-575-2
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 264
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
54,90 zł
Nasza cena:
27,45 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Złożoność i zmienność mikro- i makrootoczenia to kluczowe czynniki, które coraz częściej wymuszają stosowanie innych niż typowe nośników informacji w komunikacji na rynku B2B. W praktyce gospodarczej zarówno produktowe, jak i systemowe certyfikaty w sposób wiarygodny stanowią o jakości oferty, a także coraz częściej są integralnym elementem strategii rozwoju współczesnych podmiotów przemysłowych. Prezentowana monografia jest ciekawym i kompleksowym studium literaturowo-badawczym, w którym na podstawie pogłębionej analizy światowej literatury przedmiotu oraz wyników badań empirycznych wykazano istotną rolę certyfikatów w kontekście zachodzących dwustronnych procesów przepływu szeroko rozumianej informacji i w ramach budowania relacji w łańcuchach dostaw. Ponadto w książce poddano analizie aktualne dane z zakresu globalnej certyfikacji oraz wyznaczono kierunki jej dalszego rozwoju.

 

Ze względu na wysokie walory merytoryczne, poznawcze i aplikacyjne publikacja stanowi cenną pozycję, która może zainteresować pracowników naukowych, doktorantów, studentów kierunków ekonomicznych i technicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, jak również menedżerów i specjalistów z zakresu praktyki gospodarczej zajmujących się problematyką jakości, a w szczególności certyfikacji, na rynku B2B.

Spis treści

Wstęp               9

Rozdział 1. Jakość produktów i jej znaczenie na rynku               13

1.1. Ewolucja pojęcia jakości i próby jej definicji            13

1.1.1. Geneza problematyki jakości              13

1.1.2. Istota współczesnego rozumienia pojęcia jakości     18

1.2. Czynniki wpływające na jakość produktów             22

1.2.1. Cechy jakościowe produktu                22

1.2.2. Koncepcja struktury produktu – próba umiejscowienia cech jakościowych  24

1.2.3. Jakość usług i czynniki ją tworzące    27

1.2.4. Proces postrzegania jakości wyrobów i usług              30

1.3. Jakość jako wyróżnik konkurencyjności    36

1.3.1. Pojęcie konkurencyjności     36

1.3.2. Strategie konkurowania        37

1.3.3. Konkurowanie jakością          45

Rozdział 2. Wyróżniki komunikacji rynkowej  53

2.1. Istota komunikacji               53

2.1.1. Pojęcie komunikacji                53

2.1.2. Modele komunikacji               55

2.1.3. Procesowo-znaczeniowy wymiar komunikacji            61

2.2. Komunikacja rynkowa       65

2.2.1. Proces komunikacji rynkowej             65

2.2.2. Etapy budowania strategii komunikacji rynkowej     67

2.3. Źródła informacji o jakości w procesie komunikacji na rynku B2B  74

2.3.1. Charakterystyka rynku B2B  74

2.3.2. Proces zakupu dóbr przemysłowych               75

2.3.3. Nośniki komunikacji na rynku B2B    80

Rozdział 3. Certyfikaty systemowe i produktowe jako szczególny rodzaj znaków w komunikacji rynkowej     89

3.1. Uwarunkowania normatywne jakości i certyfikacji w Polsce           89

3.1.1. Ocena zgodności – dyrektywy nowego podejścia     90

3.1.2. Ustawodawstwo krajowe z zakresu zarządzania jakością      93

3.2. Certyfikaty produktowe jako nośniki informacji o jakości wyrobu na rynku B2B    102

3.2.1. Założenia certyfikacji produktów      104

3.2.2. Modele certyfikacji produktów         105

3.2.3. Oznaczenie CE jako przykład obligatoryjnego certyfikatu produktowego      109

3.2.4. Dobrowolne certyfikaty produktowe i ich znaczenie w procesie komunikacji na rynku B2B  114

3.2.5. Marka jako nośnik informacji o jakości           129

3.3. Certyfikaty systemów zarządzania jako nośniki informacji o jakości na rynku B2B 134

3.3.1. Normatywne założenia systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy          134

3.3.2. Procedura certyfikacji systemowej  142

3.3.3. Kierunki rozwoju certyfikacji systemów w Polsce i na świecie             147

3.4. Znaczenie certyfikatów w relacjach z dostawcami                182

3.4.1. Założenia marketingu relacyjnego    182

3.4.2. Relacje z dostawcami w ramach łańcucha dostaw     184

3.4.3. Znaczenie jakości w procesie zakupu dobra przemysłowego              193

Rozdział 4. Studia przypadków               201

4.1. Studium przypadku A         201

4.2. Studium przypadku B         204

4.3. Studium przypadku C         207

4.4. Studium przypadku D         209

4.5. Studium przypadku E         213

4.6. Studium przypadku F         216

4.7. Studium przypadku G        218

4.8. Studium przypadku H         221

4.9. Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań – studia przypadków              223

Rozdział 5. Modelowa propozycja komunikacji jakości oferty na rynku B2B    229

Zakończenie    235

Bibliografia       239

Spis tabel          259

Spis rysunków                261

 

Spis wykresów               263

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »