Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Koszty transakcyjne w energetyce wodnej - Joanna Sołtuniak

Koszty transakcyjne w energetyce wodnej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-591-2
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 257
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
44,90 zł
Nasza cena:
22,45 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Monografia poświęcona jest problematyce wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł w ujęciu ekonomii kosztów transakcyjnych. W publikacji opisano przebieg procesu administracyjno-inwestycyjnego dotyczącego małej elektrowni wodnej. Przedstawiono również wybrane kwestie prawne, środowiskowe, hydrologiczne, techniczne, geodezyjne, budowlane, energetyczne i ekonomiczne wpływające na ten proces. W podsumowaniu zamieszczono analizę kosztów transakcyjnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji inwestorskiej oraz uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych i środków finansowych na budowę małej elektrowni wodnej.

Spis treści

Wstęp    9

Rozdział 1. Instytucje i koszty transakcyjne jako podstawowe kategorie nowej ekonomii instytucjonalnej    19

1.1. Pojęcie i znaczenie instytucji    19

1.1.1. Podział instytucji      21

1.1.2. Badania i pomiar jakości instytucji        25

1.1.3. Równowaga i zmiana instytucjonalna   26

1.1.4. Prawa własności       29

1.2. Koszty transakcyjne    31

1.2.1. Zarys historii koncepcji kosztów transakcyjnych               31

1.2.2. Definiowanie i podział kosztów transakcyjnych 35

1.2.3. Pomiar kosztów transakcyjnych            42

1.2.4. Wybrane kierunki badawcze ekonomii kosztów transakcyjnych   47

1.3. Koszty transakcyjne a efekty zewnętrzne powstające w środowisku przyrodniczym   52

Rozdział 2. Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej   59

2.1. Ogólna charakterystyka odnawialnych źródeł energii        59

2.2. Rodzaje odnawialnych źródeł energii     63

2.3. Efekty zewnętrzne w energetyce            66

2.4. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii  79

2.5. Regulacje prawne i polityka dotycząca energetyki odnawialnej w Polsce      84

2.6. Ustawa o odnawialnych źródłach energii i próba oceny przyszłego systemu wsparcia               90

2.7. Energetyka wodna w polityce i prawie   94

2.8. Aspekty techniczno-organizacyjne funkcjonowania rynku energii  102

2.9. Instrumenty wsparcia rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej          108

2.10. Instrumenty wsparcia rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce          112

2.10.1.   Świadectwa pochodzenia energii    114

2.10.2.   Obowiązek zakupu energii ze źródeł odnawialnych po wyznaczonej cenie           118

Rozdział 3. Praktyka gospodarcza w zakresie małej energetyki wodnej 121

3.1. Charakterystyka małych elektrowni wodnych      121

3.2. Wybrane techniczne aspekty funkcjonowania małych elektrowni wodnych oraz ich klasyfikacje           124

3.3. Etapy realizacji inwestycji w elektrownię wodną  129

3.3.1. Szacowanie potencjału energetycznego lokalizacji          131

3.3.2. Etap środowiskowy realizacji inwestycji              133

3.3.3. Decyzja o warunkach zabudowy           135

3.3.4. Pozwolenie wodnoprawne    136

3.3.5. Warunki przyłączenia do sieci energetycznej   139

3.3.6. Pozwolenie na budowę          141

3.3.7. Prace budowlane     142

3.3.8. Koncesja lub wpis do rejestru wytwórców w sektorze elektroenergetycznym         142

3.4. Zastosowanie teorii kosztów transakcyjnych w analizie problemów wykorzystania energii z odnawialnych źródeł              144

3.5. Praktyczne aspekty przebiegu procesu inwestycyjnego    146

3.6. Problematyka zewnętrznego finansowania inwestycji w elektrownie wodne               149

3.7. Instytucje i koszty transakcyjne wpływające na wykorzystanie energii wodnej             154

3.8. Ryzyko i niepewność inwestycji w małe elektrownie wodne            160

Rozdział 4. Koszty transakcyjne procesu inwestycyjnego i funkcjonowania małych elektrowni wodnych w województwie łódzkim - wyniki badań 171

4.1. Ogólna charakterystyka sieci hydrograficznej województwa łódzkiego          171

4.2. Charakterystyka elektrowni wodnych w województwie łódzkim      173

4.3. Proces inwestycyjny w małe elektrownie wodne na przykładzie województwa łódzkiego - wyniki badań własnych            176

4.3.1. Opis przyjętego modelu kosztów transakcyjnych inwestycji w małą elektrownię wodną        177

4.3.2. Wizja lokalna obiektów elektrowni wodnych w województwie łódzkim      179

4.3.3. Badania przeprowadzone wśród właścicieli MEW posiadających pracujące elektrownie wodne w województwie łódzkim           182

4.3.4. Badania przeprowadzone wśród inwestorów będących w trakcie przeprowadzania procesu administracyjno-inwestycyjnego w małe elektrownie wodne w województwie łódzkim    188

4.3.5. Badania przeprowadzone wśród właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce                 191

4.4. Ocena kosztów transakcyjnych badanej elektrowni wodnej - studium przypadku       194

4.5. Podsumowanie wyników badań               210

4.6. Założenia do analizy ekonomicznej projektu inwestycyjnego w MEW            219

Zakończenie         223

Bibliografia           227

Spis tabel              253

 

Spis rysunków      255

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »