Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północn... - Beata Gala-Milczarek

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północn...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-401-4
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 397
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
43,90 zł
Nasza cena:
21,95 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Prezentowana publikacja dotyczy sposobu funkcjonowania w rzeczywistości gwarowej i pozagwarowej określonych konstrukcji leksykalno-słowotwórczych i ich wariantów. Autorka podejmuje próbę ustalenia czynnościowego charakteru derywatów rzeczownikowych, tzn. określenia specyfiki relacji pomiędzy jednostkami derywowanymi a znaczeniami czynności. Autorka przeprowadziła analizę bogatego materiału gwarowego (30 tys. jednostek); jako podstawę źródłową przyjęła Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego - materiały gromadzone przez Profesora Karola Dejnę i niewykorzystane w Atlasie gwarowym województwa kieleckiego. Eksplorowana w drugiej połowie XX w. leksyka pochodzi od informatorów urodzonych w końcu XIX i na początku XX w.

Spis treści

1. Część wstępna                9

1.1. Stan badań           9

1.2. Cel i założenia badawcze   11

1.3. Podstawa źródłowa            12

1.4. Założenia metodologiczne                13

1.5. Mapa objętego eksploracją obszaru               17

1.6. Wykaz skrótów, przyjętych dla miejscowości objętych eksploracją        18

2. Interpretacja derywatów               23

2.0. Zasady prezentacji formacji rzeczownikowych o charakterze czynnościowym      23

2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne               26

2.1.1. Nazwy czynności, procesów i stanów, N Acc. 26

2.1.2. Nazwy subiektów czynności, procesów i stanów, N Sub.              74

2.1.3. Nazwy atrybutywnych subiektów czynności, procesów, stanów, N Sub. Attr.        101

2.1.4. Nazwy środków czynności, N Instr.    134

2.1.5. Nazwy rezultatów czynności, procesów, N Res.              206

2.1.6. Nazwy obiektów czynności, procesów, stanów N Ob.    239

2.1.7. Nazwy miejsc, N Loc.             253

2.1.8. Nazwy temporalne, N Temp. 273

2.2. Derywaty odczasownikowo-odrzeczownikowe            276

2.2.1. Nazwy czynności, stanów N Acc.       276

2.2.2. Nazwy subiektów czynności, N Sub.  277

2.2.3. Nazwy atrybutywnych subiektów czynności, N Sub. Attr.           278

2.2.4. Nazwy środków czynności, N Instr.    279

2.2.5. Nazwy rezultatów czynności, procesów, N Res.              280

2.2.6. Nazwa miejsca, N Loc.           280

2.2.7. Nazwy temporalne, N Temp. 280

2.3. Derywaty odrzeczownikowe, czynnościowo-sekundarne          281

2.3.1. Nazwy czynności odinstrumentalne, N Acc.(Instr.)        283

2.3.2. Nazwy czynności odobiektowe, N Acc.(Ob.)    283

2.3.3. Nazwy subiektów czynności odinstrumentalne, N Sub.(Instr.)     283

2.3.4. Nazwy subiektów czynności odrezultatywne, N Sub.(Res.)          284

2.3.5. Nazwy subiektów czynności odobiektowe, N Sub.(Ob.)                285

2.3.6. Nazwy subiektów czynności odmiejscowe, N Sub.(Loc.)               288

2.3.7. Nazwy subiektów czynności odtemporalne, N Sub.(Temp.)          290

2.3.8. Nazwy środków czynności odsubiektowe, N Instr.(Sub.)              290

2.3.9. Nazwy środków czynności odrezultatywne, N Instr.(Res.)            291

2.3.10. Nazwy środków czynności odobiektowe, N Instr.(Ob.)               292

2.3.11. Nazwy środków czynności odsposobowe, N Instr.(Mod.)          295

2.3.12. Nazwa środka czynności odtemporalna, N Instr.(Temp.)             295

2.3.13. Nazwy rezultatów czynności odsubiektowe, N Res.(Sub.)          295

2.3.14. Nazwy rezultatów czynności odobiektowe, N Res.(Ob.)              296

2.3.15. Nazwy rezultatów czynności odsposobowe, N Res.(Mod.)        298

2.3.16. Nazwa rezultatu czynności odtemporalna, N Res.(Temp.)          299

2.3.17. Nazwy obiektów czynności odsubiektowe, N Ob.(Sub.)            299

2.3.18. Nazwy obiektów czynności odmiejscowe, N Ob.(Loc.)               300

2.3.19. Nazwy obiektów czynności odsposobowe, N Ob.(Mod.)          300

2.3.20. Nazwa obiektu czynności odtemporalna, N Ob.(Temp.)             301

2.4. Derywaty czynnościowe w interpretacji słowotwórstwa gniazdowego 301

2.4.1. Nazwy żeńskie od męskich subiektów czynności, N Fem.(N Sub.)             304

2.4.2. Nazwy żeńskie od atrybutywnych nazw subiektów czynności, N Fem. (N Sub. Attr.)               305

2.4.3. Nazwy żeńskie od nazw osobowych obiektów czynności, N Fem.(N Ob.)                305

2.4.4. Nazwy deminutywne od nazw środków czynności, N Dem.(N Instr.)         305

2.4.5. Nazwy deminutywne od nazw rezultatów czynności, N Dem.(N Res.)       306

2.4.6. Nazwa deminutywna od nazwy obiektu czynności, N Dem.(N Ob.)            306

2.4.7. Nazwa deminutywna od nazwy miejsca, N Dem.(N Loc.)              306

2.4.8. Nazwa ekspresywna od nazwy subiekta czynności, N Expr.(N Sub.)         307

2.4.9. Nazwy ekspresywne od nazw atrybutywnych subiektów czynności, N Expr.(N Sub. Attr.)      307

2.4.10. Nazwy stopni pokrewieństwa od nazw subiektów czynności, N Famil. (N Sub.)       307

3. Charakterystyka rzeczownikowych derywatów gwarowych o charakterze czynnościowym 309

3.1. Opis relacji motywacyjnych 309

3.2. Mechanizmy derywacyjne 312

3.3. Udział podstaw słowotwórczych i wykładników formalnych 313

3.4. Zagadnienie słowotwórczej wariantywności derywatów rzeczownikowych o charakterze czynnościowym 326

3.5. Wielokategorialność rzeczownikowych derywatów o charakterze czynnościowym 331

Zakończenie     339

Indeks                341

Literatura           383

Functional nature of denominatives in the vernaculars of North Little Poland and those of adjoining regions. Morphological and lexical study (Summary)             393

 

Od Redakcji      395

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »