Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej - Opracowanie zbiorowe

Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-6527-2
Język: Polski
Data wydania: 15 września 2017
Liczba stron: 69
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
59,90 zł
Nasza cena:
59,90 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI, PDF

Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. W niektórych sytuacjach kontrola celno-skarbowa będzie wszczynana bez zawiadomienia przedsiębiorcy.
Jak widać urzędnicy mają obecnie wiele nowych uprawnień, a wkrótce zyskają kolejne. Dlatego trzeba wiedzieć, jak dobrze się przygotować na ewentualne kontrole, a także mieć świadomość, jakim działaniom i transakcjom urzędnicy będą się baczniej przyglądać

Spis treści

Rozdział I. Nowe organy po reformie KAS
1. Zakres kompetencji nowych organów podatkowych, skarbowych i celnych oraz właściwość miejscowa
Struktura organizacyjna KAS
Zadania dyrektora KIS
Zadania dyrektora Izby Administracji Skarbowej
Uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego
Uprawnienia naczelnika urzędu celno-skarbowego
Terytorialny zasięg organów skarbowych
Naczelnicy US wyznaczeni do wykonywania egzekucji administracyjnej
Naczelnicy US uprawnieni do żądania wykonania obowiązku wynikającego z decyzji wydanej przez naczelnika UCS
Zmiany organów właściwych w sprawie akcyzy
Wiążące Informacje Akcyzowe i znaki akcyzy
2. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych
Nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
Wnioskodawca
Pełnomocnik
Przedmiot wniosku i opłata
Stan faktyczny i własne stanowisko wnioskodawcy
Oświadczenie wnioskodawcy
3. Reforma KAS wprowadziła zmiany w pełnomocnictwach
Rodzaje pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji
Pełnomocnictwo szczególne i pełnomocnictwo do doręczeń
Pełnomocnictwo ogólne
Pełnomocnictwo ogólne wyłącznie w formie elektronicznej
Aktualny wzór formularza
Rozdział II. Kontrole podatkowe na nowych zasadach w ramach kompetencji KAS
1. Jakie uprawnienia zyskali urzędnicy podczas kontroli
Krajowa Administracja Skarbowa a nowe narzędzie walki z wyłudzeniami VAT
Przejęcie przez urzędy skarbowe kompetencji w zakresie akcyzy
Przeszukanie firmy, mieszkania w ramach kontroli podatkowej
Kara za nieudzielenie informacji organom KAS
Korekta deklaracji po rozpoczęciu kontroli celno-skarbowej
Kontrola przez UCS
Kontrola na tzw. legitymację
Czas trwania kontroli
Fazy kontroli celno-skarbowej
Postępowanie odwoławcze
2. Składanie raportów w postaci pliku JPK_VAT (2) – jako forma comiesięcznej e-kontroli podatkowej w VAT
Na co zwrócić uwagę przed wysłaniem JPK
Zmiany w VAT istotne przy wysyłaniu JPK
Najczęstsze błędy podatników w wysyłce JPK
Jak uniknąć błędów
Nowe narzędzia wykorzystywane w ramach e-kontroli
3. Przedsiębiorcy będą wysyłać szefowi KAS dobowe wyciągi z rachunków
Jaki jest cel wprowadzonych zmian
Dane na wyciągu bankowym
Częstotliwość przekazywania wyciągów bankowych
Nowy katalog dowodów w postępowaniu podatkowym
Tajemnica skarbowa
4. Split payment – rewolucyjne zmiany w VAT
5. Kontrola dokumentacji cen transferowych dokonywana przez UCS
Obowiązki podatników
Dokumentacja lokalna (Lokal File) – rozszerzenie zakresu
informacji
Analiza porównawcza
Sprawozdanie CIT-TP – sporządzają podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro
Profile Funkcjonalne Podatnika
Master File
Country-By-Country Reporting
Ograniczenie zakresu przygotowywania dokumentacji przez podatników  Centra Kompetencji
6. Zastosowanie klauzuli o unikaniu opodatkowania w odniesieniu do podatników stosujących agresywną optymalizację podatkową
Opinie zabezpieczające
Kiedy bez klauzuli
Co sprawdzi organ podatkowy
Ostrzeżenia resortu finansów
Przykład optymalizacji z użyciem FIZ
Usługi doradztwa prawnego lub podatkowego przy optymalizacji
Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy
Agresywna optymalizacja
Kiedy klauzula
Okoliczności wskazujące na sztuczność przeprowadzanej operacji
Resort finansów ostrzega przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych
Firmy rejestrowane dla korzyści
Brak miejsca faktycznego zarządu w kraju siedziby zagranicznej spółki – przykłady
Skorygowanie rozliczeń pozwoli uniknąć konsekwencji
Rozdział III. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego
1. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego zapewni szybszą drogę procesową na linii organ podatkowy – podatnik
Bezczynność organu i przewlekłość postępowania
Opcjonalny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (decyzja kasatoryjna)
Decyzje kasatoryjne, czyli decyzje o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, można zaskarżyć do sądu administracyjnego w specjalnej, przyspieszonej procedurze
Milczące załatwienie sprawy
Postępowanie uproszczone
2. Dnia 1 czerwca 2017 r. zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych
Jak jest od 1 czerwca 2017 r.
Praktyczne skutki zmian
Jak było do końca maja 2017 roku
Rozdział IV. Wzory pism i dokumentów
Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 ustawy o PIT
Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego
Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Wniosek o zwrot kwoty podatku naliczonego
Wniosek o zwolnienie płatnika z poboru podatku
Rezygnacja ze zwolnienia
Zawiadomienie o wyborze kwartalnego rozliczania VAT
Czynny żal
Pismo zawiadamiające naczelnika urzędu skarbowego
o prowadzeniu księgi rachunkowej poza jednostką
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
Odwołanie od decyzji
Wyjaśnienie w sprawie wykazania w deklaracji usług wykonanych przed wybraniem zwolnienia podmiotowego z VAT
Protokół likwidacji zaległej należności
Oświadczenie o przyjęciu lokalu/nieruchomości do ewidencji środków trwałych
Protokół w sprawie uznania wierzytelności za nieściągalną
Zgłoszenie osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »