Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkieg... - Błażej Socha

Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkieg...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-558-5
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 149
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,90 zł
Nasza cena:
19,95 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

W czasach gospodarki opartej na wiedzy i relatywnie mobilnym, w skali globalnej, kapitale finansowym to nie aktywa materialne lecz niematerialne zasoby tworzone i nabywane przez przedsiębiorstwa odgrywają coraz istotniejszą rolę. Jednym z ich najważniejszych źródeł są innowacje. Dowodem na taki stan rzeczy może być przykład krajów wysoko rozwiniętych, osiągających ponadprzeciętne wartości wskaźników makroekonomicznych. Wysoki stopień rozwoju zawdzięczają one po części funkcjonowaniu na ich obszarze globalnych korporacji opierających swoją przewagę konkurencyjną na know-how. Choć literatura dotycząca tematu innowacyjności jest niezwykle bogata, to cały czas istnieje pewna luka w wiedzy dotycząca efektywności procesów innowacyjnych. Należy pamiętać, że proces innowacyjny na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci podlegał istotnym zmianom. Z tego względu zasadne jest ciągłe analizowanie uwarunkowań i determinant procesów innowacyjnych, a także efektów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji.

 

Prezentowane opracowanie stanowi kompendium w zakresie zmian zachodzących w procesach innowacyjnych na przestrzeni ostatnich lat oraz oceny oddziaływania prowadzonej działalności innowacyjnej na efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Adresowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się badaniem problematyki efektywności innowacji. Może także stanowić wsparcie dla menedżerów podejmujących decyzję w zakresie strategicznej rozwoju przedsiębiorstw.

Spis treści

Wprowadzenie             7

Rozdział 1. Innowacje w działalności przedsiębiorstw   11

1.1. Wstęp      11

1.2. Pojęcie innowacji 12

1.3. Wymiary innowacji               15

1.4. Proces innowacji  25

1.5. Źródła innowacji   34

1.6. Bariery innowacji  36

1.7. Podsumowanie     39

Rozdział 2. Innowacje jako czynnik wzmacniający kondycję finansową i wartość przedsiębiorstwa            41

2.1. Wstęp      41

2.2. Wpływ działalności innowacyjnej na pozycję rynkową przedsiębiorstw 42

2.3. Miejsce nakładów na działalność innowacyjną w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw  46

2.4. Wpływ działalności innowacyjnej na kondycję finansową i wartość przedsiębiorstw         50

2.5. Podsumowanie     58

Rozdział 3. Działalność innowacyjna w województwie łódzkim   61

3.1. Wstęp 61

3.2. Działalność innowacyjna w Polsce i województwie łódzkim na tle krajów Unii Europejskiej            62

3.3. Metodyka badania innowacyjności województwa łódzkiego na tle innych regionów Polski             65

3.4. Analiza i ocena działalności innowacyjnej w województwie łódzkim na tle innych regionów Polski              68

3.5. Analiza i ocena efektów działalności innowacyjnej w województwie łódzkim na tle innych regionów Polski               77

3.6. Analiza zależności pomiędzy działalnością innowacyjną przedsiębiorstw i efektami działalności innowacyjnej na poziomie regionalnym        85

3.7. Podsumowanie     87

Rozdział 4. Ocena wpływu wdrożenia innowacyjnych projektów na kondycję finansową przedsiębiorstw z regionu łódzkiego         89

4.1. Wstęp 89

4.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013               90

4.3. Próba badawcza i metodyka badania        93

4.4. Analiza wpływu dofinansowania przedsiębiorstw w ramach POIG na wyniki finansowe             99

4.5. Analiza wpływu dofinansowania przedsiębiorstw w ramach Osi Czwartej POIG na wyniki finansowe     111

4.6. Analiza wpływu dofinansowania przedsiębiorstw w ramach Osi Czwartej POIG na wyniki finansowe z wykorzystaniem taksonomicznych mierników rozwoju        119

4.7. Analiza porównawcza wyników finansowych przedsiębiorstw przed i po realizacji projektów w ramach POIG 123

4.8. Podsumowanie 125

Zakończenie 129

Bibliografia 133

Spis tabel 141

Spis rysunków 144

 

Załączniki 145

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »