Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług l... - Justyna Dobroszek

Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług l...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-555-4
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 231
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
44,90 zł
Nasza cena:
22,45 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Logistyka, uważana przez wielu analityków za „barometr” lub „krwiobieg gospodarki”, rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku i magazynowania, która przejawiała się zastosowaniem odpowiednich innowacji technologicznych. Z upływem czasu pojawiła się w logistyce perspektywa zarządzania, która obecnie osiągnęła stopień rozwoju określany zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Z perspektywy zarządzania logistyka postrzegana jest poprzez wdrożone w przedsiębiorstwie określone struktury, instrumenty i procesy zarządzania, które - aby mogły poprawnie funkcjonować - powinny być wspierane przez system dostarczający informacje, którym jest controlling logistyki.

Analiza procesów logistycznych pod kątem ich pomiaru oraz oceny kosztów i wyników, a następnie optymalizacja tych procesów, stały się istotne, ponieważ zwiększyła się nie tylko liczba działań logistycznych, lecz także poszerzył się ich zakres. Powodem takiego stanu rzeczy był transfer logistyki na rynek i w ten sposób stopniowe wyodrębnianie się na nim podmiotów gospodarczych specjalizujących się w świadczeniu usług logistycznych iw rezultacie powstanie sektora Transport - Spedycja - Logistyka {TSL).

 

Ze Wstępu

Spis treści

Wstęp 7 Rozdział 1. Przedsiębiorstwo usług logistycznych jako podmiot realizujący procesy logistyczne 15 1.1. Istota przedsiębiorstwa usług logistycznych i współpracy międzyorganizacyjnej 15 1.2. Przedsiębiorstwo usług logistycznych w świetle ekonomicznych teorii przedsiębiorstw 22 1.3. Systematyka usług w sektorze Transport – Spedycja – Logistyka 28 1.4. Klasyfikacja usługodawców w sektorze logistycznym 36 1.5. Rola przedsiębiorstw logistycznych w zarządzaniu łańcuchem dostaw 43 Rozdział 2. Rola controllingu i controllingu logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwami usług logistycznych i systemami logistycznymi 49 2.1. Istota controllingu w świetle teorii i w praktyce 49 2.1.1. Analiza definicji controllingu w kontekście jego ewolucji 49 2.1.2. Controlling a rachunkowość zarządcza 55 2.1.3. Przegląd koncepcji controllingu 59 2.1.3.1. Znaczenie i uwarunkowania powstania koncepcji controllingu 59 2.1.3.2. Zróżnicowany zakres koncepcji controllingu 62 2.1.3.3. Wybrane koncepcje controllingu w świetle jego perspektyw 66 2.1.4. Controlling a inne funkcjonalne podsystemy w przedsiębiorstwie 69 2.2. Wymiar controllingu w logistyce i przedsiębiorstwie usług logistycznych 71 2.2.1. Główne aspekty i analiza pojęciowa controllingu logistyki 71 2.2.2. Ujęcie koncepcji controllingu logistyki w świetle literatury 79 2.2.3. Controlling logistyki w literaturze krajowej i zagranicznej 87 2.2.4. Podejście systemowe w controllingu logistyki i czynniki go kształtujące 92 2.2.5. Stan badań empirycznych w zakresie controllingu logistyki 99 2.2.6. Operacyjny i strategiczny wymiar controllingu logistyki 105 2.2.7. Wybrane instrumenty controllingu logistyki 111 Rozdział 3. Pomiar kosztów i wyników działalności logistycznej w systemie controllingu 129 3.1. Pomiar działalności logistycznej w controllingu logistyki 129 3.2. Pomiar usług logistycznych i jego uwarunkowania w przedsiębiorstwie logistycznym 135 3.3. Wynik działalności logistycznej a warianty jego osiągania 140 3.4. Koszty logistyki jako filar systemu controllingu w przedsiębiorstwie logistycznym 145 3.5. Koszty logistyki w działalności usługodawcy logistycznego 152 3.6 Proponowany model pomiaru przychodów, kosztów i wyników oraz innych kategorii w działalności logistycznej 157 3.6.1. Model systemu rachunku kosztów i wyników logistyki w przedsiębiorstwie usług logistycznych 157 3.6.2. Prezentacja wskaźników do pomiaru kosztów i wyników logistyki w odniesieniu do modelu rachunku kosztów i wyników oraz innych aspektów działalność logistycznej 170 Rozdział 4. Ocena stanu wdrożenia systemu controllingu i jego instrumentów w przedsiębiorstwach usług logistycznych w Polsce w świetle badań empirycznych 179 4.1. Determinanty wyboru problematyki i metody badań empirycznych 179 4.2. Wybrane etapy przeprowadzonych badań empirycznych 182 4.3. Podsumowanie wyników przeprowadzonego badania empirycznego i weryfikacja hipotez 188 4.3.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i analiza problemu 188 4.3.2. Podsumowanie i wnioski końcowe dotyczące stanu controllingu oraz pomiaru kosztów i wyników w przedsiębiorstwach usług logistycznych 206 Zakończenie 211 Literatura 217 Spis ilustracji 229 Spis tabel 230

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »