Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Nadzór bankowy w Polsce. Dyskusja możliwych rozwiązań - Bogusław Bujak

Nadzór bankowy w Polsce. Dyskusja możliwych rozwiązań

Wydawnictwo: edu-Libri
ISBN: 978-83-65648-08-2
Język: Polski
Data wydania: 24 sierpnia 2017
Liczba stron: 252
Rozmiar pliku: 8,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
59,00 zł
Nasza cena:
49,00 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB, PDF

Publikacja jest wynikiem zainteresowań badawczych autora, obejmujących zagadnienia nadzoru finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji funkcji nadzoru nad sektorem bankowym. Poruszana problematyka dotyczy aspektu organizacyjnego sprawowania nadzoru bankowego, którego efektywność i skuteczność można analizować z punktu widzenia zarządzania.

Obserwowane dążenie Unii Europejskiej oraz poszczególnych jej członków do podniesienia rangi i roli banku centralnego w pełnieniu funkcji nadzorczych uruchomiło szeroką polemikę teoretyków i praktyków polskiego sektora bankowego. Docelowo powinno to doprowadzić do wypracowania modelu organizacji nadzoru europejskiego. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, autor przedstawia możliwe przyszłe warianty organizacji nadzoru bankowego w Polsce,  które antycypują możliwe kombinacje decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej i / lub unii bankowej.

W ramach pierwszego rozdziału przedstawiona została tematyka ryzyka bankowego. W rozdziale tym podjęto także analizę wieloaspektowego charakteru funkcji nadzoru bankowego oraz modelu jej organizacji, w tym modelu organizacji nadzoru bankowego w ramach nadzoru finansowego. W jej wyniku nastąpiło usystematyzowanie podziału modeli organizacji nadzoru bankowego w grupach nadzoru finansowego (sensu largo).
Rozdział drugi poświęcono badaniom rozwoju modeli organizacji i regulacji nadzoru bankowego w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich.
W trzecim rozdziale została przeprowadzona analiza determinant mających wpływ na zmiany funkcji nadzoru bankowego. Wyniki wskazują na ich cztery główne grupy. Pierwsza – utworzona z determinant o charakterze politycznym. Druga – obejmuje determinanty o charakterze prawnym, W trzeciej znajdują się determinanty technologiczne, zaś w ostatniej – o charakterze ekonomicznym.
W ostatnim rozdziale zostały przedstawione konkluzje z badań oraz wyprowadzone wnioski. W ich wyniku został zaprojektowany model organizacji nadzoru bankowego, który mógłby zostać zaaplikowany w praktyce w Polsce. Model został przedstawiony w ujęciu wariantowym w celu zapewnienia jego uniwersalności, niezależnie od ostatecznych decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej lub unii bankowej. W nowym modelu uwzględniono aspekty społecznej użyteczności funkcji nadzoru bankowego, gdyż w ostateczności to właśnie klient banku stanowi jego wartość sui generis.

Spis treści

Streszczenie Wstęp
Rozdział 1. Kluczowe zagadnienia związane z nadzorem bankowym

 • 1.1. Ryzyko jako główny powód wprowadzenia nadzoru nad rynkiem bankowym
 • 1.2. Nadzór a kontrola i inspekcja
 • 1.3. Modele organizacji
 • 1.4. Modele nadzoru finansowego
 • 1.5. Wnioski

Rozdział 2. Organizacja i funkcjonowanie nadzoru bankowego w Polsce na tle krajów europejskich

 • 2.1. Geneza krajowego nadzoru bankowego
 • 2.2. Konstytuowanie organizacji nadzoru bankowego w Polsce do roku 2006
 • 2.3. Organizacja nadzoru bankowego w Polsce po roku 2006
 • 2.4. Organizacja nadzoru bankowego w wybranych krajach europejskich
  2.4.1. Model organizacji nadzoru bankowego we Francji
  2.4.2. Model organizacji nadzoru bankowego w Niemczech
  2.4.3. Model organizacji nadzoru bankowego w Szwajcarii
  2.4.4. Model organizacji nadzoru bankowego w Wielkiej Brytanii
  2.4.5. Model organizacji nadzoru bankowego na Węgrzech 2.5. Wnioski

Rozdział 3. Determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego – synteza badań

 • 3.1. Procesy globalizacyjne
 • 3.2. Deregulacja i liberalizacja rynków
 • 3.3. Rozwój nowych technologii
 • 3.4. Zmiany struktury usług i produktów bankowych
 • 3.5. Utworzenie Unii Europejskiej i wprowadzenie waluty euro
 • 3.6. Kryzys międzynarodowych rynków finansowych
 • 3.7. Integracja nadzoru bankowego na poziomie Unii Europejskiej
 • 3.8. Wnioski Rozdział

4. Polski nadzór bankowy w zmieniającej się Unii Europejskiej

 • 4.1. Otoczenie nadzorcze
 • 4.2. Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce
 • 4.3. Dylematy nadzoru finansowego w Polsce
 • 4.4. Zagadnienia do dalszych badań naukowych
 • 4.5. Wnioski Podsumowanie

Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia
Indeks

 

 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »