Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Freelance. Kariera zawodowa poza organizacją - Piotr Miller

Freelance. Kariera zawodowa poza organizacją

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-467-0
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 155
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,90 zł
Nasza cena:
26,90 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI, PDF

Książka dotyczy specyfiki życia zawodowego freelancerów („wolnych strzelców”) - profesjonalistów, którzy z różnych względów decydują się na rozpoczęcie kariery na własną rękę, poza strukturami przedsiębiorstwa. Autor, opierając się na badaniach, jakie prowadził wśród „wolnych strzelców” różnych branż, stara się zrekonstruować różnorodne aspekty ich zawodowej codzienności. Charakteryzuje główne czynniki motywujące freelancerów do podjęcia takiego modelu kariery. Pokazuje, z jakich etapów może się składać ich kariera oraz z jakimi trudnościami muszą się mierzyć w swojej pracy. Dokonuje przeglądu ważniejszych koncepcji teoretycznych odnoszących się do współczesnych modeli karier zawodowych oraz opisuje metody i techniki badawcze wykorzystane w publikacji. Jest ona głosem w dyskusji na temat głębokich przemian, jakim w ostatnim czasie podlega życie zawodowe, z obserwowaną tendencją do wyraźnego spadku poczucia  bezpieczeństwa i stabilizacji. Książka może zainteresować nie tylko socjologów czy badaczy zjawisk i procesów zachodzących na współczesnym rynku pracy, lecz także osoby, które zastanawiają się nad możliwością podjęcia pracy w charakterze freelancera.

Spis treści

Praca – zatrudnienie – zawód – kariera: o ewolucji potocznych i socjologicznych sposobów postrzegania życia zawodowego – wprowadzenie

Doświadczanie kariery poza organizacją

W kierunku outsourcingu i elastycznych form zatrudnienia? Geneza zjawiska freelancingu na polskim rynku pracy

Freelance: nowe określenie dla dobrze znanego zjawiska?

Doświadczanie kariery poza organizacją – centralna kategoria badania

Kogo można nazwać wolnym strzelcem? Perspektywa uczestników zjawiska

„Stawanie się”: drogi dochodzenia do decyzji o zostaniu wolnym strzelcem i jej motywy

Próba typologii wolnych strzelców

Etapy kariery wolnego strzelca

Ideologiczny wymiar pracy wolnych strzelców

Objaśnianie specyfiki własnego życia zawodowego oraz samooszukiwanie się w pracy wolnych strzelców

Tożsamość zawodowa wolnego strzelca

Kapitał kariery a poczucie ciągłości życia zawodowego wolnych strzelców

Czas i przestrzeń: wytwarzanie ram dla życia zawodowego poza organizacją

Niepewność życia zawodowego: wolni strzelcy a prekariat

Wolni strzelcy: przegląd ważniejszych inspiracji teoretycznych

„Idee podstawowe” i „źródłowe wyobrażenia”: interakcjonizm symboliczny jako rama rozważań

Pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a poczuciem wolności: o niepewności i indywidualizacji współczesnego życia zawodowego

Wolni strzelcy w ujęciu nauk społecznych – przegląd dotychczasowych refleksji nad zjawiskiem

Metodologiczne ramy projektu badawczego – w jaki sposób badano zjawisko

Metodologia teorii ugruntowanej: uzasadnienie wyboru strategii badawczej

Techniki zbierania danych wykorzystane w projekcie badawczym

Wywiad swobodny

Osobiste uczestnictwo i doświadczanie jako forma obserwacji zjawiska

Wywiad swobodny z wykorzystaniem fotografii

Wykorzystanie Internetu jako źródła danych zastanych

Techniki opracowania i analizy danych. Kodowanie rzeczowe i teoretyczne

Wybrane etyczne aspekty badania

Wnioski końcowe

Bibliografia

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »