Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych... - Dorota Witkowska

Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-395-6
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 245
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
44,90 zł
Nasza cena:
22,45 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

W monografii zaprezentowano wyniki analiz wpływu zmian warunków funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE), wprowadzonych w latach 2011-2014, na ich efektywność inwestycyjną. Przedstawione badania obejmują lata 2007-2015. Wykorzystując metody ilościowe, dowiedziono, że wszystkie rozpatrywane zmiany skutkowały zwiększeniem ryzyka portfeli inwestycyjnych OFE, co nie miało przełożenia na wzrost stóp zwrotu z tych portfeli. Zastosowane mierniki efektywności pozwoliły wykazać, iż do 2014 roku inwestycje podejmowane przez fundusze emerytalne były efektywne, jednak uległo to zmianie z powodu wprowadzonych modyfikacji systemu emerytalnego. Portfele inwestycyjne OFE miały podobne charakterystyki inwestycyjne, co wynikało z obowiązującego sposobu ich oceny według tzw. benchmarku wewnętrznego.

Spis treści

Wprowadzenie              7

1. Zreformowany system emerytalny            8

2. Otwarte fundusze emerytalne     12

3. Kontrowersje wokół OFE 15

Rozdział 1. Zastosowane metody badawcze i opis danych        27

1.1. Stopy zwrotu         28

1.2. Metody analizy własności szeregów stóp zwrotu 31

1.3. Modele opisujące kształtowanie się stóp zwrotu 41

1.3.1. Jednowskaźnikowy model Sharpe’a 42

1.3.2. Model wyceny aktywów kapitałowych           46

1.3.3. Ocena oszacowanych modeli i analiza stabilności bety             49

1.4. Miary efektywności inwestycji      51

1.5. Badanie persystencji         57

1.6. Opis danych           59

Rozdział 2. Badanie własności szeregów stóp zwrotu 63

2.1. Analiza kształtu rozkładu stóp zwrotu wyznaczonych dla funduszy emerytalnych               65

2.2. Czy fundusze emerytalne generowały zyski dla swoich członków?             71

2.3. Wpływ zmian administracyjnych na dochody i ryzyko OFE               74

2.4. Analiza benchmarków       78

Rozdział 3. Oszacowanie modeli jednowskaźnikowych i modeli CAPM             87

3.1. Problemy związane z estymacją parametru beta    87

3.2. Oceny estymatorów parametrów modeli jednowskaźnikowych i modeli CAPM     90

3.2.1. Parametry modeli oszacowanych dla OFE AEGON     91

3.2.2. Analiza parametrów wszystkich modeli          100

3.3. Analiza stabilności parametrów modeli       111

3.3.1. Modele oszacowane dla OFE AEGON              111

3.3.2. Modele oszacowane dla wszystkich funduszy emerytalnych               114

Rozdział 4. Ocena efektywności funduszy emerytalnych          117

4.1. Efektywność funduszy w całym analizowanym okresie     119

4.2. Zmiana efektywności OFE w wyniku obniżenia wysokości odprowadzanych do nich składek emerytalnych            122

4.3. Zmiany wyników OFE po przekazaniu większości aktywów do FUS i wprowadzeniu zakazu inwestowania w papiery dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa          128

4.4. Czy wprowadzenie dobrowolności oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych wpłynęło na zmianę efektywności OFE?             135

4.5. Badanie persystencji funduszy emerytalnych        141

Zakończenie    145

Literatura         157

Załącznik A. Podstawowe parametry stóp zwrotu        167

Załącznik B. Oceny estymatorów parametru beta oraz współczynniki determinacji modeli jednowskaźnikowych i wyceny aktywów kapitałowych              187

Załącznik C. Mierniki efektywności wyznaczone dla otwartych funduszy emerytalnych             209

 

Załącznik D. Mierniki efektywności inwestycyjnej obliczone dla indeksu WIG 241

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »