Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansoweg... - Agnieszka Wencel

Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansoweg...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-610-0
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 153
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
44,90 zł
Nasza cena:
22,45 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Monografia dotyczy zagadnienia z obszaru zaawansowanej rachunkowości finansowej - podatku dochodowego odroczonego. Jej autorami są pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwent tego wydziału - praktyk księgowy. Ich współpraca zaowocowała publikacją posiadającą walory zarówno naukowe, jak i empiryczne. Zaprezentowali w niej cele i funkcje rewizji finansowej oraz poszczególne etapy badania sprawozdania finansowego. Scharakteryzowali rozbieżności w pomiarze wyniku finansowego i dochodu podatkowego jako przyczyny identyfikacji różnic przejściowych, stanowiących podstawę rozpoznania podatku dochodowego odroczonego. Ponadto objaśnili istotę ekonomiczną aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy, z uwzględnieniem ich aspektu pieniężnego i memoriałowego.

 

Podjęta w książce tematyka jest złożona i trudna z powodu wielu wątpliwości związanych z odzwierciedleniem skutków alokacji podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym. Została jednak omówiona w sposób przejrzysty i zrozumiały, z wykorzystaniem licznych rysunków, tabel i porównań, a także przykładów praktycznych.

Spis treści

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ 1. ZASADY SPORZĄDZANIA I REWIZJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO 11

1.1. Istota, funkcje i zasady nadrzędne systemu rachunkowości 11

1.2. Istota, zakres i zasady sporządzania sprawozdania finansowego 18

1.3. Etapy, zasady i procedury rewizji sprawozdań finansowych 20

ROZDZIAŁ 2. ZASADY UZNAWANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W WYNIKU FINANSOWYM I DOCHODZIE 29

2.1. Wynik finansowy a wynik podatkowy   29

2.2. Przychody i koszty w prawie bilansowym 38

2.3. Przychody i koszty w prawie podatkowym 40

ROZDZIAŁ 3. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY ISTOTA I ZASADY USTALANIA        45

3.1. Podatek odroczony jako skutek alokacji podatku dochodowego 45

3.2. Ogólne zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego 51

3.3. Aspekt pieniężny i memoriałowy podatku dochodowego odroczonego 66

ROZDZIAŁ 4. SZCZEGÓLNE PRZYCZYNY UZNAWANIA ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI 77

4.1. Środki trwałe 77

4.2. Wartości niematerialne i prawne 96

4.3. Leasing według prawa bilansowego i podatkowego 103

4.4. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne        106

4.5. Należności niefinansowe 111

ROZDZIAŁ 5. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY W PROCESIE PROCEDUR AUDYTOWYCH ILUSTRACJA PRAKTYCZNA 119

5.1. Analiza odroczonego podatku dochodowego prezentowanego w sprawozdaniu finansowym 119

5.2. Procedury audytowe dotyczące odroczonego podatku dochodowego propozycje własne 132

5.3. Wnioski końcowe i rekomendacje 140

ZAKOŃCZENIE 143

BIBLIOGRAFIA 145

SPIS TABEL 149

 

SPIS RYSUNKÓW 151

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »