Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017 - Elżbieta Młynarska-Wełpa

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-6371-1
Język: Polski
Data wydania: 7 sierpnia 2017
Liczba stron: 206
Rozmiar pliku: 718,5 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
69,90 zł
Nasza cena:
69,90 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB, PDF

Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z 14 lutego 2017 r., w sprawie o zakres obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia z umów zlecenia, potwierdził utrwalone w literaturze przedmiotu stanowisko, iż ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy podlegają: „nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu prawa pracy, związane ze stosunkiem pracy, lecz także wszelkie inne świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania, np. wynagrodzenie za pracę zlecone”. W publikacji sprawdzisz, co to oznacza dla pracodawcy.

Spis treści

Rozdział 1. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – podstawowe zasady

 • Tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności
 • Ochrona wynagrodzenia
 • Potrącenia bez zgody zatrudnionego
 • Świadczenia alimentacyjne
 • Należności inne niż alimentacyjne
 • Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
 • Kary porządkowe
 • Odliczenie kwot wcześniej wypłaconych
 • Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę
 • Wypłata zawyżonego wynagrodzenia
 • Potrącenia dobrowolne
 • Oświadczenie pracownika o potrącaniu składki na ubezpieczenie na życie
 • Kwoty niepotrącalne
 • Potrącenia dobrowolne, gdy pracownik choruje
 • Wzór zgody na potrącenie z wynagrodzenia i dyspozycji opłacenia składki z przysługującego zasiłku
 • Zgody blankietowe
 • Kolejność i granice potrąceń ustawowych
 • Kwoty wolne od potrąceń
 • Kwota wolna dla niepełnoetatowca
 • Kwota wolna a nieprzepracowanie pełnego miesiąca
 • Limit potrąceń w pierwszym roku pracy
 • Pensja za grudzień otrzymana w styczniu
 • Wypłata innych składników wynagrodzenia
 • Kilka wypłat w danym miesiącu

Rozdział 2. Potrącenia z innych świadczeń wypłacanych pracownikowi

 • Świadczenia wypłacane w związku z podróżą służbową
 • Ekwiwalenty
 • Odprawa emerytalno-rentowa
 • Nagroda jubileuszowa
 • Odszkodowanie zasądzone pracownikowi po ustaniu stosunku pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
 • Świadczenia finansowane z ZFŚS
 • Potrącenia z wybranych świadczeń pracowniczych

Rozdział 3. Potrącenia z zasiłków chorobowych i macierzyńskich

 • Granice potrąceń i kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków .
 • Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy otrzymane w jednym miesiącu
 • Potrącenia z zasiłku za zgodą pracownika

Rozdział 4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

 • Granice potrąceń
 • Oświadczenia składane przez zleceniobiorcę
 • Umowy zlecenia zawierane z własnymi pracownikami

Rozdział 5. Współpraca pracodawcy z komornikiem

 • Kolejność postępowania
 • Egzekucja administracyjna
 • Wniosek wierzyciela
 • Składniki majątkowe niepodlegające egzekucji
 • Zabezpieczenie należności
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Wzory zawiadomień o egzekucji administracyjnej
 • Różnice i podobieństwa w egzekucjach
 • Informacje w nowych wzorach
 • Zajęcie wynagrodzenia przez ZUS
 • Sankcje wobec pracodawcy
 • Dokumenty niezbędne przy egzekucji
 • Obowiązki archiwizacyjne i informacyjne pracodawcy
 • Zatrudnienie pracownika, który w świadectwie pracy ma wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Nowa umowa oraz przejęcie zakładu a unieważnienie zajęcia
 • Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega egzekucji
 • Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy z dłużnikiem
 • Przykładowe pisma otrzymywane przez pracodawców w związku z egzekucją komorniczą i administracyjną

Rozdział 6. Obowiązki pracodawcy przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

 • Obowiązek informacyjny pracodawcy
 • Obowiązek przekazywania zajętego wynagrodzenia przez pracodawcę
 • Zbieg egzekucji administracyjnych
 • Depozyt

Rozdział 7. Pytania i odpowiedzi

 • W jaki sposób chroniona jest odprawa emerytalno-rentowa
 • W jaki sposób dokonywać potrąceń alimentacyjnych z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Czy trzynastkę należy w całości przeznaczyć na spłatę długu alimentacyjnego
 • Czy do potrącenia składki wystarczy pismo związków zawodowych
 • Jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia
 • Czy komornikowi należy przekazać otrzymaną przez pracownika zapomogę
 • Jak rozliczyć się z komornikiem, gdy pracownik zmarł
 • Czy komornikowi należy przekazać odprawę pośmiertną
 • Jakie obowiązki ma pracodawca po otrzymaniu egzekucji od dyrektora oddziału ZUS
 • Ile może kosztować pracodawcę niewywiązywanie się z obowiązków wobec komornika
 • W jaki sposób chronić dane osobowe pracowników podczas korespondencji z komornikiem
 • Jak dokonywać potrąceń, w przypadku gdy w danym miesiącu pracownik otrzymuje wypłatę w dwóch terminach
 • Jak dokonywać potrąceń z zasiłku chorobowego od 1 marca 2016 r., gdy alimenty przewyższają możliwe potrącenie

Rozdział 8. Wskaźniki dotyczące potrąceń 

Rozdział 9. Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 • Kolejność zaspokojenia należności alimentacyjnych jest ściśle określona
 • Za błędy komorników odpowiada Skarb Państwa
 • Dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej podlega egzekucji
 • Organ egzekucyjny nie może badać zasadności tytułu wykonawczego
 • Nie każde postępowanie egzekucyjne ma przynosić komornikowi dochód
 • Niektóre emerytury można traktować egzekucyjnie jak wynagrodzenia za pracę
 • Odszkodowania nie są chronione przed potrąceniami
 • Prowadzenie dwu równoległych egzekucji stwarzałoby niebezpieczeństwo kolejnych zbiegów
 • PESEL i NIP w klauzuli wykonalności obowiązuje dopiero od 7 lipca 2013 r.
 • Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego w skrócie

Rozdział 10. Wybrane interpretacje urzędowe

 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 27 maja 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy przychodach, do których stosuje się różne koszty uzyskania (nr GPP-364-4560-15-1/11/PE/RP)
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 7 marca 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (nr GPP-364-4560-12-1/11/PE/RP)
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r. w sprawie proporcjonalnego zmniejszania kwoty wolnej przy potrąceniach dobrowolnych (nr GPP-364-4560-8-1/11/PE/RP)
 • Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 26 stycznia 2011 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym (nr GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP)
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 1 lipca 2009 r. w sprawie potrąceń z nadpłaconego wynagrodzenia za pracę (nr GPP-110-4560- -43/09/PE/RP)
 • Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 16 października 2007 r. w sprawie kwoty wolnej od potrąceń pracownika w pierwszym roku pracy (nr GPP-416-4560-465/07/PE)
 • Potrącenia przy wypłacie różnych świadczeń ze stosunku pracy – zmiana stanowiska MPiPS

Rozdział 11. Najważniejsze przepisy dotyczące potrąceń

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »