Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategi... - Jan Jeak

Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategi...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-336-9
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 195
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
49,90 zł
Nasza cena:
24,95 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Publikacja łączy w sobie wybitne walory poznawcze w zakresie teorii spółek oraz światowej i europejskiej praktyki funkcjonowania organów kontrolnych (rad dyrektorów lub rad nadzorczych) w spółkach kapitałowych. Ponadto dzięki interesującym badaniom własnym, przeprowadzonym przez zespół autorski w polskich spółkach publicznych, książka pozwala na krytyczne, a równocześnie konstruktywne spojrzenie na rolę i funkcje rad nadzorczych w polskich spółkach, co może być szczególnie interesujące dla właścicieli i menedżerów polskich spółek kapitałowych, jak też dla wykładowców i studentów interesujących się problematyką corporate governance.

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział I. Istota i znaczenie problemu „wyboru strategii spółki” 17

1. Wybór strategii spółki jako problem decyzyjny 17

2. Zarys metodyki projektowania strategii 20

3. Nowy kontekst i nowe wyzwania dla procesu wyboru strategii spółki  23

Rozdział II. Procesy formułowania oraz realizowania strategii spółek stan wiedzy i przegląd badań 27

1. Wyzwania strategiczne współczesnych korporacji – paradoksy strategii 27

2. Problematyka decyzji podejmowanych na poszczególnych poziomach strategii 32

3. Strategie na poziomie korporacji – podejście portfelowe a podejście bazujące

na kompetencjach 36

4. Typologia strategii na poziomie korporacji (całej spółki – grupy kapitałowej) 40

4.1. Strategie dywersyfikacji profilu działalności spółki         42

4.2. Strategie internacjonalizacji i globalizacji 44

Rozdział III. Podział zysku jako jedna z kluczowych decyzji strategicznych spółki 47

1. Tworzenie wyniku finansowego spółki          47

2. Podział zysku netto w spółce akcyjnej 49

3. Polityka dywidend   52

4. Istota wykupów akcji własnych 58

5. Relacja pomiędzy dywidendą pieniężną a skupem akcji w świetle teorii finansów 61

6. Rola polityki dywidend w świetle teorii agencji 64

7. Czynniki wypłaty dywidendy            67

8. Podsumowanie 70

Rozdział IV. Modele zarządzania i nadzorowania działalności spółek – tendencje światowe i europejskie          73

1. Porównanie modelu jednopoziomowego i dwupoziomowego – wady i zalety obu modeli      73

2. Zróżnicowanie krajowe w ramach modeli podstawowych 82

3. Polski model zarządzania i nadzorowania działalności spółek           87

4. Partycypacja pracownicza w radach nadzorczych 89

5. Aktywność rad nadzorczych jako pochodna zastosowanego modelu funkcjonowania spółek  93

Rozdział V. Rady nadzorcze w polskim systemie corporate governance – przegląd badań   97

1. Rola rad nadzorczych w świetle teorii ładu korporacyjnego 97

2. Funkcje rad spółek – przegląd światowej literatury 100

3. Luka pomiędzy funkcjami przypisanymi a faktycznie wykonywanymi przez rady 105

4. Funkcje i zadania polskich rad nadzorczych 108

Rozdział VI. Rady nadzorcze a strategie dywersyfikacji oraz internacjonalizacji w polskich spółkach publicznych wyniki badań opartych na danych wtórnych   117

1. Rady nadzorcze a strategie spółek – uwagi wstępne do przeprowadzonych badań 117

2. Rady dyrektorów a strategie – doświadczenia światowe 118

3. Hipotezy badawcze 121

4. Dane i metody badawcze 121

4.1. Próba badawcza 121

4.2. Zmienne badawcze 122

4.3. Metody badawcze 125

5. Wyniki badań 126

5.1. Statystyki deskryptywne           126

5.2. Model 1            127

5.3. Model 2            128

6. Konkluzje oraz dyskusja 128

Rozdział VII. Wpływ rad nadzorczych na procesy formułowania i realizowania strategii w polskich spółkach publicznych – wyniki przeprowadzonych badań własnych      131

1. Charakterystyka badania i opis badanej próby 131

2. Główna orientacja polskich spółek publicznych 140

3. Modele nadzorowania i zarządzania spółkami 143

4. Funkcje rad nadzorczych 146

5. Aktywność rad nadzorczych w procesie zarządzania strategicznego 151

6. Wpływ najnowszych trendów w ładzie korporacyjnym na proces wyboru strategii 157

7. Mierniki oceny zarządów spółek przez rady nadzorcze 158

8. Podsumowanie przeprowadzonych badań 160

Zakończenie 163

Bibliografia 169

Aneks 183


Spis tabel i rysunków 191

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »