Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 6. Międzynarodowe post... - Paweł Grzegorczyk

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 6. Międzynarodowe post...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-8107-249-6
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 1264
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
259,00 zł
Nasza cena:
259,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:
  • tomy I-III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu - postępowania rozpoznawczego,
  • w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
  • w tomie V - postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
  • a w tomie VI - przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
  • W tomie VI uwzględniono nowelizacje wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 10 stycznia 2017 r., dotyczące w szczególności zapisu na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów, których stroną jest konsument. Omówiono również zmiany w zakresie określenia jurysdykcji krajowej dla spraw z powództwa pracownika delegowanego na terytorium Polski przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej; dotyczące uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia, ugody lub innego tytułu egzekucyjnego za granicą, a także wprowadzenia regulacji europejskiego poświadczenia spadkowego. Szczegółowo omówiono księgę czwartą zawierającą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 i nr 606/2013, w których wprowadzony został system tzw. automatycznej wykonalności w odniesieniu do objętych nimi orzeczeń sądowych i innych tytułów.

    Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa oraz w bardzo szerokim zakresie orzecznictwa sądowego.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.) 15
CZĘŚĆ CZWARTA PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Przepis wstępny (uchylony) 19
KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA 49 TYTUŁ I. Przepisy ogólne 49 TYTUŁ II. (uchylony) 76 TYTUŁ III. Jurysdykcja krajowa w procesie 77 TYTUŁ IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym 148 TYTUŁ IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym 303
KSIĘGA PIERWSZA a. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY 317
KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE 405 TYTUŁ I. Zdolność sądowa i procesowa 405 TYTUŁ II. Zabezpieczenie kosztów procesu 412 TYTUŁ III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych 435 TYTUŁ IV. Pomoc prawna 449 TYTUŁ V. Zabezpieczenie dowodów 564 TYTUŁ VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe 569 TYTUŁ VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach 581 TYTUŁ VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe 592 TYTUŁ VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności 628 TYTUŁ IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń 638 TYTUŁ X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej 644
KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI 651 TYTUŁ I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych 654 TYTUŁ II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych 729 TYTUŁ III-VI (uchylone) 752
KSIĘGA CZWARTA. UZNANIE I WYKONANIE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POCHODZĄCYCH Z TYCH PAŃSTW UGÓD I DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH 753 TYTUŁ I. Przepisy ogólne 754 TYTUŁ II. Wykonanie 770 TYTUŁ III. Odmowa uznania lub wykonania 794
CZĘŚĆ PIĄTA SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)
TYTUŁ I. Przepisy ogólne 811 TYTUŁ II. Zapis na sąd polubowny 848 TYTUŁ III. Skład sądu polubownego 903 TYTUŁ IV. Właściwość sądu polubownego 924 TYTUŁ V. Postępowanie przed sądem polubownym 933 TYTUŁ VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania 961 TYTUŁ VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego 986 TYTUŁ VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej 1010
Skorowidz przedmiotowy 1035

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »