Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz - Łukasz Lipowicz

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-8107-235-9
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 1172
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
249,00 zł
Nasza cena:
249,00 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , PDF
Komentarz do przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne został przygotowany na podstawie aktualnej praktyki stosowania tej regulacji. Prezentowane są w nim doświadczenia sędziów upadłościowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz adwokatów i przedstawicieli nauki prawa.
Większość autorów brała udział w przygotowaniu rekomendacji do nowelizacji prawa upadłościowego, a redaktorzy naukowi wchodzili w skład sześcioosobowego zespołu przygotowującego projekt ustawy.
W książce przedstawiono praktykę postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego.
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz dla pracowników administracji (urzędów skarbowych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin). Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, ekonomii, zarządzania i administracji.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. - PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1574; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 15
TYTUŁ I. Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach 17 DZIAŁ I. Przepisy ogólne 17 Rozdział 1. Przepisy wstępne 17 Rozdział 2. Podstawy otwarcia postępowania 78 Rozdział 3. Plan restrukturyzacyjny 127 Rozdział 4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego 138 DZIAŁ II. Sąd i sędzia-komisarz 149 Rozdział 1. Sąd 149 Rozdział 2. Sędzia-komisarz 172 DZIAŁ III. Nadzorca i zarządca 180 Rozdział 1. Przepisy ogólne 180 Rozdział 2. Nadzorca układu 221 Rozdział 3. Nadzorca sądowy 231 Oddział 1. Przepisy ogólne 231 Oddział 2. Wynagrodzenie 238 Rozdział 4. Zarządca 253 Oddział 1. Przepisy ogólne 253 Oddział 2. Wynagrodzenie 264 DZIAŁ IV. Uczestnicy postępowania 283 Rozdział 1. Przepisy ogólne 283 Rozdział 2. Spis wierzytelności 319 Rozdział 3. Zgromadzenie wierzycieli 403 Oddział 1. Przepisy ogólne 403 Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem 434 Rozdział 4. Rada wierzycieli 452 DZIAŁ V. Pomoc publiczna 508 DZIAŁ VI. Układ 552 Rozdział 1. Przepisy ogólne 552 Rozdział 2. Propozycje układowe 572 Rozdział 3. Zatwierdzenie układu 601 Rozdział 4. Skutki układu 610 Rozdział 5. Zmiana układu 627 Rozdział 6. Uchylenie i wygaśnięcie układu 636 DZIAŁ VII. Układ częściowy 641 DZIAŁ VIII. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego 657
TYTUŁ II. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach 713 DZIAŁ I. Postępowanie o zatwierdzenie układu 713 DZIAŁ II. Przyspieszone postępowanie układowe 755 Rozdział 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 757 Rozdział 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego 782 Rozdział 3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 803 Rozdział 4. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego 868 DZIAŁ III. Postępowanie układowe 873 Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego 874 Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania układowego 874 Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające 878 Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego 898 Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania układowego 900 Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania układowego co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika . 900 Oddział 2. Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi 902 Rozdział 3. Przebieg postępowania układowego 909 DZIAŁ IV. Postępowanie sanacyjne 911 Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego 911 Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego 911 Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające 926 Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego 943 Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego 956 Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika 956 Oddział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika 963 Oddział 3. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do zobowiązań dłużnika 968 Oddział 4. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika 984 Oddział 5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika 986 Oddział 6. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi 1019 Rozdział 3. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego 1038 Rozdział 4. Przebieg postępowania sanacyjnego 1046 DZIAŁ V. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego 1054 DZIAŁ VI. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości 1076
TYTUŁ III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego 1082 DZIAŁ I. Przepisy ogólne 1082 DZIAŁ II. Jurysdykcja krajowa 1090 DZIAŁ III. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi 1096
TYTUŁ IV. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne 1111 DZIAŁ I. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów 1111 DZIAŁ II. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji 1146 DZIAŁ III. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1157
TYTUŁ V. Przepisy karne 1158
TYTUŁ VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy 1161
Skorowidz 1163

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »