Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz - Magdalena Szczepańska

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-8107-279-3
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 1552
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
329,00 zł
Nasza cena:
329,00 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , PDF
Publikacja zawiera szczegółowe i kompleksowe omówienie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która stanowi swoistą konstytucję rynku ubezpieczeń. Celem wprowadzenia nowych regulacji była konieczność implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Komentarz umożliwia właściwą interpretację przepisów ustawy oraz analizę jej procedur, również poprzez prezentację aktualnego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny. W książce przedstawiono m.in.:
regulacje nadzoru indywidualnego nad zakładami ubezpieczeń i reasekuracji oraz nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i reasekuracji w grupach,
obowiązek zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do wprowadzenia systemu zarządzania obejmującego funkcje zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami, audytu wewnętrznego oraz aktuarialną,
funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji wykonujących działalność odpowiednio w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystw reasekuracji wzajemnej,
wykonywanie działalności przez krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji na obszarze innych państw członkowskich UE przez oddział i w ramach swobody świadczenia usług,
zasady lokowania środków finansowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
podstawowe obowiązki zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości,
obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz obowiązki dotyczące udostępniania niektórych informacji do publicznej wiadomości.

Autorami opracowania są praktycy oraz naukowcy, których łączy doświadczenie zawodowe związane z regulacjami rynku ubezpieczeń, zarówno po stronie ubezpieczycieli, nadzoru nad tym rynkiem, jak i doradztwa prawnego oraz doradztwa finansowego.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Będzie również pomocnym źródłem wiedzy dla adwokatów, radców prawnych, aktuariuszy oraz doradców finansowych.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późn. zm.) 13
Rozdział 1. Przepisy ogólne 15 Rozdział 2. Zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej 100 Rozdział 3. System zarządzania 264 Rozdział 4. Krajowy zakład ubezpieczeń i krajowy zakład reasekuracji wykonujące działalność w formie spółki akcyjnej 383 Rozdział 5. Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i zakład reasekuracji wykonujący działalność w formie towarzystwa reasekuracji wzajemnej 467 Rozdział 6. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez krajowe zakłady ubezpieczeń oraz wykonywanie działalności reasekuracyjnej przez krajowe zakłady reasekuracji 573 Rozdział 7. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń i wykonywanie działalności reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne zakłady reasekuracji 622 Rozdział 8. Prawo przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług w zakresie wykonywania działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej 690 Rozdział 9. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 773 Rozdział 10. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości, fundusz prewencyjny, fundusz organizacyjny oraz sprawozdawczość statutowa 927 Rozdział 11. Ujawnianie informacji 950 Rozdział 12. Łączenie się zakładów ubezpieczeń, łączenie się zakładów reasekuracji, przeniesienie umów ubezpieczenia i przeniesienie umów reasekuracji 990 Rozdział 13. Postępowanie naprawcze i likwidacja zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 1044 Rozdział 14. Zasady sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego 1107 Rozdział 15. Nadzór nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach 1238 Rozdział 16. Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy 1418 Rozdział 17. Przepisy karne 1430 Rozdział 18. Zmiany w przepisach obowiązujących 1444 Rozdział 19. Przepisy przejściowe i dostosowujące 1474 Rozdział 20. Przepisy końcowe 1539 Załącznik. Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń 1541
O Autorach 1545

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »