Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz - Katarzyna Antolak-Szymanski

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-8107-397-4
Język: Polski
Data wydania: 2017
Liczba stron: 252
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
129,00 zł
Nasza cena:
129,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB
W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Przedstawiono zarówno kwestie związane z mediacją umowną (charakter i zawarcie umowy o mediację itp.), jak i mediacją na skutek skierowania sądu (postanowienie sądu itp.), ujmując wszystkie aspekty mające związek z tą instytucją, m.in.:
  • kwalifikacje mediatorów,
  • skutki wszczęcia mediacji,
  • postępowanie dotyczące zatwierdzenia ugody mediacyjnej,
  • udział w mediacji pełnomocników profesjonalnych,
  • koszty związane z ich udziałem.
  • Układ komentarza odpowiadający kolejności i redakcji przepisów kodeksowych regulujących mediację powinien ułatwić Czytelnikom znalezienie interesujących ich zagadnień.

    Publikacja skierowana jest zarówno do prawników zawodowo zajmujących się mediacją -sędziów, adwokatów, radców prawnych - jak i do samych mediatorów.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 13
Wprowadzenie do mediacji w postępowaniu cywilnym 17
Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822) - wyciąg 29
Tytuł wstępny. Przepisy ogólne 31
(...)
Art. 10 . [Dążenie do ugodowego zakończenia sprawy] 31
(...)
Część pierwsza Postępowanie rozpoznawcze
Księga pierwsza. Proces 59
(...)
Tytuł V. Koszty procesu 59 Dział I. Zwrot kosztów procesu 59
(...)
Art. 98(1) . [Koszty postępowania mediacyjnego] 59
(...)
Art. 103 . [Koszty wywołane nieuzasadnioną odmową poddania się mediacji] 78
(...)
Art. 104(1) . [Zasada ponoszenia kosztów mediacji zakończonej ugodą] 82
(...)
Tytuł VI. Postępowanie 85
(...)
Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji 85 Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze 85 Oddział 1. Mediacja 85 Art. 183(1) . [Dobrowolność mediacji. Podstawy wszczęcia mediacji. Umowa o mediację] 85 Art. 183(2) . [Mediator i stały mediator] 106 Art. 183(3) . [Bezstronność mediatora] 121 Art. 183(3a) . [Sposób prowadzenia mediacji] 128 Art. 183(4) . [Niejawność mediacji. Obowiązek zachowania tajemnicy] 133 Art. 183(5) . [Prawo mediatora do wynagrodzenia. Zasada odpłatności mediacji] 141 Art. 183(6) . [Wszczęcie mediacji i jej skutki] 148 Art. 183(7) . [Wniosek o przeprowadzenie mediacji] 165 Art. 183(8) . [Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji przez sąd] 170 Art. 183(9) . [Wybór mediatora. Wyznaczenie mediatora przez sąd] 188 Art. 183(10) . [Wyznaczenie czasu trwania mediacji na skutek skierowania przez sąd] 197 Art. 183(11) . [Wyznaczenie terminu posiedzenia mediacyjnego przez mediatora] 202 Art. 183(12) . [Protokół z przebiegu mediacji oraz ugoda] 207 Art. 183(13) . [Obowiązek mediatora złożenia protokołu z mediacji w sądzie] 213 Art. 183(14) . [Zatwierdzenie ugody przez sąd] 217 Art. 183(15) . [Moc ugody zawartej przed mediatorem] 228
(...)
Rozdział 2. Pozew 230 Art. 187 . [Treść pozwu w odniesieniu do problematyki polubownego rozwiązania sporu] 230
(...)
Art. 202(1) . [Obowiązek skierowania stron do mediacji] 235
(...)
Dział III. Dowody 239
(...)
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe 239
(...)
Oddział 3. Zeznania świadków 239
(...)
Art. 259(1) . [Wezwanie mediatora w charakterze świadka] 239
Bibliografia 243

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »