Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokr... - Nicholas Ghazal

Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokr...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-8107-354-7
Język: Polski
Data wydania: 2017
Liczba stron: 304
Rozmiar pliku: 663,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
129,00 zł
Nasza cena:
129,00 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , PDF
Książka jest pierwszą monografią poświęconą problematyce prawa do fonogramu, będącego prawem pokrewnym prawu autorskiemu. Zasadniczym jej celem jest ustalenie, czy w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych każda rejestracja dźwięku prowadzi do powstania prawa do fonogramu oraz czy każdy podmiot prawa cywilnego, który dokonał utrwalenia dźwięku, może być pierwotnie uprawniony z tytułu prawa do fonogramu.
Istotnymi przedmiotami prowadzonych analiz są także:
? umowa przenosząca prawo do fonogramu,
? naruszenie prawa do fonogramu na przykładzie samplingu,
? umowa o korzystanie z fonogramu,
? remastering jako postać zwielokrotnienia fonogramu.
Przedstawione informacje będą przydatne czytelnikom m.in. w sporach o naruszenie prawa do fonogramu czy przy konstruowaniu umów przenoszących prawo do fonogramu oraz umów licencyjnych.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników firm fonograficznych, producentów muzycznych oraz prawników zajmujących się omawianą tematyką.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Podziękowania 17
Wstęp 19
Rozdział I Ochrona dźwięku 21 1. Status normatywny i ontologiczny pojęcia "dźwięk" - wprowadzenie 21 2. Geneza ustanowienia ochrony fonogramów 24 3. Reżimy ochrony fonogramów 26 3.1. Wprowadzenie 26 3.2. Ochrona fonogramów w ramach reżimu prawa karnego 27 3.3. Ochrona fonogramów w ramach reżimu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji 30 3.4. Ochrona fonogramów w ramach reżimu prawa autorskiego oraz w ramach reżimu praw pokrewnych 32 4. Spełnienie warunków formalnych a udzielenie ochrony 34
Rozdział II Regulacja prawa do fonogramu w zagranicznych porządkach prawnych 38 1. Uwagi wstępne 38 2. Ochrona nagrania dźwiękowego (sound recording) w ramach systemu copyright 38 2.1. USA 38 2.2. Wielka Brytania 63 3. Ochrona fonogramu w ramach systemu droit d'auteur 71 3.1. Niemcy 71 3.2. Szwajcaria 73 3.3. Francja 74
Rozdział III Przedmiot utrwalenia w postaci fonogramu 77 1. Wprowadzenie 77 2. Utwór (dzieło) jako przedmiot utrwalenia w postaci fonogramu 78 2.1. Wstęp 78 2.2. Pojęcie utworu w prawie autorskim 79 2.3. Utwór muzyczny 80 2.4. Utwór fonograficzny 83 2.5. Utwór audialny 87 3. Nadanie 88 4. Artystyczne wykonanie 90
Rozdział IV Źródła norm prawnych i zakres ich stosowania odnośnie do fonogramu 92 1. Uwagi wstępne 92 2. Zagadnienia intertemporalne 93 3. Podmiotowe przesłanki ochrony fonogramu 93 4. Umowy międzynarodowe jako źródła prawa odnoszące się do prawa do fonogramu w Polsce 95 4.1. Wprowadzenie 95 4.2. Zasady ochrony 95 4.3. Normy prawa obcych 101 4.4. Stosowanie umów międzynarodowych do tzw. sytuacji wewnątrzkrajowych 102 5. Normy prawa unijnego 103
Rozdział V Przedmiot prawa do fonogramu 105 1. Przedmiot prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych 105 1.1. Konwencja rzymska 105 1.2. Porozumienie TRIPS 106 1.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach 107 2. Przedmiot prawa do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 110 2.1. Przedmiot prawa do fonogramu w świetle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny 110 2.2. Przesłanki warunkujące powstanie prawa do fonogramu 114 2.2.1. Wprowadzenie 114 2.2.2. Wideogram 116 2.2.3. Powstanie prawa do fonogramu 118 2.3. Remastering ("cyfrowa korekcja i oczyszczenie dźwięku z szumów i trzasków?") 126
Rozdział VI Podmiot prawa do fonogramu 128 1. Podmiot prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych 128 1.1. Konwencja rzymska 128 1.2. Porozumienie TRIPS 129 1.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach 129 2. Podmiot prawa do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 130 2.1. Podmiot prawa do fonogramu w świetle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny 130 2.2. Kryteria kwalifikowania podmiotu jako producenta fonogramu 134
Rozdział VII Treść prawa do fonogramu 140 1. Treść prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych 140 1.1. Konwencja rzymska 140 1.2. Porozumienie TRIPS 143 1.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach 144 2. Treść prawa do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 149 2.1. Wprowadzenie 149 2.2. Uprawnienia bezwzględne 150 2.2.1. Wstęp 150 2.2.2. Prawo do fonogramu przysługujące producentowi bez uszczerbku dla praw twórców lub artystów wykonawców 150 2.2.3. Wyłączność na rozporządzanie i korzystanie z fonogramu 151 2.2.4. Uprawnienie do zwielokrotniania 152 2.2.5. Uprawnienie do wprowadzania do obrotu 153 2.2.6. Uprawnienie do najmu oraz użyczania egzemplarzy fonogramu 155 2.2.7. Uprawnienie do publicznego udostępniania fonogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 156 2.3. Uprawnienia względne 157 2.3.1. Wstęp 157 2.3.2. Nadawanie fonogramu 160 2.3.3. Reemitowanie fonogramu 165 2.3.4. Odtwarzanie fonogramu 166 3. Prawo do fonogramu jako prawo terminowe 169 3.1. Czas ochrony fonogramu 169 3.2. Wygaśnięcie prawa do fonogramu 172
Rozdział VIII Ograniczenie treści prawa do fonogramu 175 1. Ograniczenie treści prawa do fonogramu na podstawie konwencji międzynarodowych 175 2. Ograniczenie treści prawa do fonogramu w polskiej ustawie 177 2.1. Wprowadzenie 177 2.2. Dozwolony użytek prywatny 178
Rozdział IX Obrót prawem do fonogramu w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 182 1. Wprowadzenie 182 2. Przeniesienie prawa do fonogramu 188 2.1. Schemat konstrukcyjny umowy przenoszącej prawo do fonogramu 188 2.2. Umowa przenosząca własność - podstawowe założenia konstrukcyjne 192 2.3. Umowa przelewu - podstawowe założenia konstrukcyjne 197 2.4. Umowa przenosząca prawo do fonogramu 199 2.4.1. Umowa przenosząca prawo do fonogramu - pojęcie technicznoprawne 199 2.4.2. Podzielność prawa do fonogramu 209 3. Obciążenie prawa do fonogramu 219 3.1. Wprowadzenie 219 3.2. Obciążenie prawa do fonogramu jako rezultat czynności prawa rzeczowego 221 3.3. Charakter prawny umowy licencyjnej - umowa o korzystanie z fonogramu 222 3.3.1. Wstęp 222 3.3.2. Umowa o korzystanie z utworu jako czynność prawna rozporządzająca 223 3.3.3. Umowa o korzystanie z utworu jako czynność prawna upoważniająca, upoważniająco-zobowiązująca bądź czynność prawna zobowiązująca 227 3.3.4. Umowa o korzystanie z fonogramu jako czynność prawna zobowiązująca 229
Rozdział X Naruszenie prawa do fonogramu w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 231 1. Uwagi wstępne 231 2. Wkroczenie w uprawnienia wyłączne producenta fonogramu 233 2.1. Wprowadzenie 233 2.2. Sampling 234 2.2.1. Sampling w świetle ochrony sound recording na gruncie Copyright Act z 1976 r. 235 2.2.2. Sampling w świetle ochrony sound recording na gruncie CDPA 242 2.2.3. Sampling w świetle ochrony fonogramu na gruncie UrhG 244 2.3. Naruszenie prawa do fonogramu w świetle umów międzynarodowych 247 2.4. Naruszenie prawa do fonogramu w świetle dyrektyw UE 248 2.5. Naruszenie prawa do fonogramu w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 248
Rozdział XI Prawo do głosu a prawo do fonogramu 251 1. Wprowadzenie 251 2. Status ontologiczny pojęcia "głos" 251 3. Ochrona głosu w ramach konstrukcji prawa majątkowego na przykładzie right of publicity 253 4. Ochrona głosu jako dobra niemajątkowego w świetle prawa polskiego 260 4.1. Wprowadzenie 260 4.2. Ochrona głosu w ramach konstrukcji prawa osobistego 261 4.2.1. Uwagi wstępne 261 4.2.2. Pojęcie dóbr osobistych 262 4.2.3. Pojęcie prawa podmiotowego osobistego 263 4.2.4. Głos jako dobro osobiste w świetle prawa polskiego 266 5. Prawo do głosu a prawo do fonogramu - kolizja praw podmiotowych bezwzględnych 273
Zakończenie 281
Bibliografia 287

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »