Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Podatkowy zakład zagraniczny - Rafał Lipniewicz

Podatkowy zakład zagraniczny

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-8107-353-0
Język: Polski
Data wydania: 2017
Liczba stron: 292
Rozmiar pliku: 636,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
129,00 zł
Nasza cena:
129,00 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , PDF
W publikacji dokonano prawnopodatkowej analizy instytucji zakładu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki rozwój tzw. gospodarki cyfrowej wywiera na tradycyjną konstrukcję prawną zakładu. Ponadto szczególną uwagę poświęcono kwestii wykorzystywania przez przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej instytucji zakładu do unikania opodatkowania oraz zmianom zaproponowanym przez OECD,
które mają temu zjawisku przeciwdziałać. Omówiono również planowane zmiany komentarza do Konwencji modelowej OECD w kontekście projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) oraz zaprezentowano koncepcję zakładu wirtualnego.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:
źródła regulacji prawnej zakładu,
zakład typu podstawowego, budowlanego, agencyjnego oraz usługowego,
zakład w kontekście obrotu elektronicznego,
ogólne warunki uznania spółki powiązanej za zakład,
przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem zakładu BEPS Action,
ogólne zasady przypisywania zysków zakładowi w Konwencji modelowej OECD,
unikanie powstania zakładu ze względu na przygotowawczy bądź pomocniczy charakter działalności,
koncepcję zakładu w świetle prawa Unii Europejskiej.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyjnych oraz pracowników administracji podatkowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wykładowców akademickich, studentów prawa i wszystkich osób chcących pogłębić wiedzę z omawianej tematyki.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 13
Rozdział I Geneza i koncepcja zakładu w świetle teorii międzynarodowego prawa podatkowego 15 1. Międzynarodowe prawo podatkowe - uwagi metodologiczne 15 2. Prawne i ekonomiczne granice wykonywania jurysdykcji podatkowej 20 3. Geneza instytucji zakładu 25 4. Źródła regulacji prawnej zakładu 28 5. Definicja zakładu w Konwencji modelowej OECD i Konwencji modelowej ONZ 38 6. Zakład w polskich regulacjach z zakresu podatków dochodowych 48 Podsumowanie 50
Rozdział II Zakład typu podstawowego 52 1. Uwagi wprowadzające 52 2. Istnienie placówki gospodarczej przedsiębiorstwa 54 3. Dysponowanie placówką 59 4. Stały charakter placówki przedsiębiorstwa 67 5. Wykonywanie działalności poprzez stałą placówkę 77 6. Przykłady faktycznej organizacji działalności przedsiębiorstwa uznawane za zakład typu podstawowego 83 7. Stała placówka a pomocniczy bądź przygotowawczy charakter działalności przedsiębiorstwa 84 7.1. Uwagi ogólne 84 7.2. Utrzymywanie (użytkowanie) placówek bądź składów dóbr w wyspecyfikowanych celach 87 7.3. Wykorzystywanie stałej placówki (składu) do działalności o charakterze pomocniczym lub przygotowawczym 90 8. Zakład typu podstawowego w polskich umowach podatkowych 92 Podsumowanie 94
Rozdział III Zakład typu budowlanego 95 1. Uwagi wprowadzające - zakład budowlany a zakład podstawowy 95 2. Aspekty funkcjonalne zakładu typu budowlanego 100 3. Aspekty temporalne zakładu budowlanego 105 4. Zakład typu budowlanego w polskich umowach podatkowych 113 Podsumowanie 115
Rozdział IV Przedstawiciel zależny (agent) jako zakład - zakład typu agencyjnego 117 1. Uwagi wprowadzające 117 2. Zakres podmiotowy zakładu typu agencyjnego 122 3. Zależność v. niezależność przedstawiciela 127 4. Pełnomocnictwo (umocowanie) agenta do zawierania umów 135 5. Zakład typu agencyjnego w polskich umowach podatkowych 142 Podsumowanie 144
Rozdział V Spółka powiązana jako zakład 146 1. Ogólne warunki uznania spółki powiązanej za zakład 146 2. Spółka powiązana jako zakład typu podstawowego 151 3. Spółka powiązana jako zakład typu agencyjnego 153 4. Spółka transparentna podatkowo jako zakład wspólników 161 Podsumowanie 164
Rozdział VI Zakład typu usługowego 165 1. Uwagi wprowadzające 165 2. Pojęcie zakładu typu usługowego w komentarzu do Konwencji modelowej OECD i w Konwencji modelowej ONZ 169 3. Aspekty geograficzne 177 4. Zakład usługowy a polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 181 Podsumowanie 184
Rozdział VII Zakład w kontekście obrotu elektronicznego - zakład wirtualny 186 1. Uwagi wprowadzające 186 2. Zakład typu podstawowego a obrót elektroniczny 189 3. Zakład typu agencyjnego a obrót elektroniczny 198 4. W poszukiwaniu nowego paradygmatu opodatkowania zakładu w warunkach obrotu elektronicznego 200 Podsumowanie 205
Rozdział VIII Atrybucja zysków do zakładu 207 1. Uwagi wprowadzające 207 2. Przypisywanie zysków zakładowi - postanowienia Konwencji modelowej OECD przed 2010 r. i Konwencji modelowej ONZ 211 3. Ogólne zasady przypisywania zysków zakładowi w Konwencji modelowej OECD po 2010 r. (autoryzowane podejście OECD) 214 4. Przypisywanie zysków zakładowi typu agencyjnego 219 Podsumowanie 221
Rozdział IX Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem zakładu - BEPS Action 7 223 1. Uwagi wprowadzające 223 2. Unikanie powstania zakładu typu agencyjnego 226 3. Unikanie powstania zakładu ze względu na przygotowawczy bądź pomocniczy charakter działalności 231 4. Sztuczne dzielenie kontraktów budowlanych 234 Podsumowanie 236
Rozdział X Koncepcja zakładu w świetle prawa Unii Europejskiej 238 1. Międzynarodowe prawo podatkowe a prawo UE 238 2. Pojęcie zakładu w prawie UE 241 3. Zakład a stałe miejsce prowadzenia działalności na gruncie unijnego systemu VAT 246 4. Zakład w świetle swobód rynku wewnętrznego UE 254 4.1. Konstrukcja prawa swobód rynku wewnętrznego 254 4.2. Forma organizacyjno-prawna działalności zagranicznej w świetle swobód rynku wewnętrznego - oddział a spółka zależna 260 4.3. Straty zakładu w kontekście swobód rynku wewnętrznego 265 Podsumowanie 274
Bibliografia 277
Akty prawne i orzecznictwo 287

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »