Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
MERITUM Podatki 2017 - Aleksander Kaźmierski

MERITUM Podatki 2017

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-8107-241-0
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 1562
Rozmiar pliku: 11,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
228,00 zł
Nasza cena:
228,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF
Meritum Podatki to wyjątkowa na rynku wydawniczym pozycja ukazująca się od 2004 r. W jednej zawartej publikacji czytelnik znajdzie praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.
Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.
W publikacji uwzględniono wszystkie zmiany w prawie podatkowym, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania w grudniu 2015 r.

Spis treści

Wprowadzenie 9
Wykaz skrótów 11
Wykaz rozporządzeń 15
Rozdział I. Zobowiązania podatkowe 21 1. Zagadnienia ogólne 24 2. Terminy płatności podatków 63 3. Zaległość podatkowa 66 4. Zapłata podatku 71 5. Inne (niż zapłata) sposoby wygasania zobowiązań podatkowych 78 6. Nadpłata podatku 85 7. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 91 8. Następstwo prawnopodatkowe 99 9. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatnika 108 10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 124
Rozdział II. Podatek dochodowy od osób fizycznych 131 1. Zasady ogólne 138 2. Opodatkowanie dochodów z (pozarolniczej) działalności gospodarczej 256 3. Wykorzystywanie powiązań pomiędzy podatnikami prowadzącymi działalność gospodarczą 317 4. Uproszczone formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 318 5. Opodatkowanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 338 6. Opodatkowanie stron umowy leasingu 344 7. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej 357 8. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście 418 9. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych 433 10. Opodatkowanie dochodów z praw majątkowych 465 11. Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze 478 12. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych 490 13. Opodatkowanie przychodów (dochodów) ze wspólnej własności 519 14. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z innych źródeł 534
Rozdział III. Podatek dochodowy od osób prawnych 553 1. Zasady ogólne 556 2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej 634 3. Wykorzystanie związku gospodarczego 677 4. Opodatkowanie stron umowy leasingu 696 5. Opodatkowanie dochodów z nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości 697 6. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości 700 7. Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 705 8. Opodatkowanie dochodów ze wspólnego źródła 724 9. Opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej 731 10. Opodatkowanie podatkowej grupy kapitałowej 732
Rozdział IV. Podatek od spadków i darowizn 737 1. Podstawy prawne 738 2. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy od osób fizycznych 738 3. Podatek od spadków i darowizn a podatek od czynności cywilnoprawnych 739 4. Podmiot opodatkowania 740 5. Przedmiot opodatkowania 743 6. Wyłączenia ustawowe 745 7. Zwolnienia podatkowe 746 8. Podstawa opodatkowania 759 9. Ulga mieszkaniowa 764 10. Wysokość podatku 769 11. Obowiązek podatkowy 772 12. Zobowiązanie podatkowe 775 13. Obowiązki dłużników 785
Rozdział V. Podatek od towarów i usług 789 1. Zagadnienia wstępne 796 2. Słowniczek ustawowy 803 3. Właściwość organów podatkowych w sprawach VAT 817 4. Zakres opodatkowania 818 5. Podatnicy i płatnicy VAT 843 6. Obowiązek podatkowy 861 7. Miejsce świadczenia 872 8. Podstawa opodatkowania 888 9. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów 902 10. Wysokość opodatkowania 908 11. Odliczanie podatku naliczonego i zwroty podatku 934 12. Szczególne przypadki określenia wysokości podatku należnego 970 13. Rejestracja. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące. Zapłata podatku 972 14. Dokumentacja 1002 15. Procedury szczególne 1023 16. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 1052
Rozdział VI. Podatek od nieruchomości 1053 1. Wprowadzenie 1054 2. Elementy podatku od nieruchomości 1054 3. Obowiązki ciążące na podatnikach podatku od nieruchomości 1071 4. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - specyfika opodatkowania 1073
Rozdział VII. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1083 1. Podstawa prawna 1085 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek od spadków i darowizn i podatek od towarów i usług 1085 3. Przedmiot opodatkowania 1086 4. Wyłączenia ustawowe 1092 5. Zwolnienia przedmiotowe 1097 6. Podmiot opodatkowania 1102 7. Zwolnienia podmiotowe 1103 8. Podstawa opodatkowania 1104 9. Stawki podatkowe 1108 10. Moment powstania obowiązku podatkowego 1110 11. Zobowiązanie podatkowe 1111 12. Właściwość organów podatkowych 1117
Rozdział VIII. Opłata skarbowa 1121 1. Zakres przedmiotowy ustawy o opłacie skarbowej 1122 2. Zakres podmiotowy ustawy o opłacie skarbowej 1131 3. Procedura związana z zapłatą i zwrotem opłaty skarbowej 1133
Rozdział IX. Czynności sprawdzające 1141 1. Zasady ogólne 1142 2. Prawa i obowiązki podatnika i organu podatkowego w toku czynności sprawdzających 1144 3. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej 1150
Rozdział X. Kontrola podatnika 1153 1. Kontrola podatkowa 1155 2. Kontrola skarbowa 1184 3. Krajowa Administracja Skarbowa 1219
Rozdział XI. Postępowanie podatkowe 1237 1. Zasady ogólne postępowania podatkowego 1239 2. Strona postępowania podatkowego 1250 3. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego 1265 4. Doręczenia i wezwania 1268 5. Dowody i postępowanie dowodowe 1278 6. Akty administracyjne wydawane w postępowaniu podatkowym 1293 7. Środki zaskarżenia decyzji podatkowych i postanowień 1302 8. Postępowanie odwoławcze 1308 9. Nadzwyczajne tryby postępowania 1321 10. Wygaśnięcie decyzji 1333
Rozdział XII. Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych 1337 1. Uwagi wstępne 1339 2. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym 1372
Rozdział XIII. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe 1441 1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej 1443 2. System środków reakcji karnej w prawie karnym skarbowym 1461 3. Szczególne instytucje prawa karnego skarbowego rzutujące na odpowiedzialność karną 1477 4. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym 1487 5. Postępowanie karne w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (podatkowe) 1520
Indeks rzeczowy 1547

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »