Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
MERITUM Prawo pracy 2017 - Kazimierz Jaśkowski

MERITUM Prawo pracy 2017

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-8107-251-9
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 1586
Rozmiar pliku: 10,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
228,00 zł
Nasza cena:
228,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF
Meritum Prawo pracy jest wyjątkową na rynku wydawniczym pozycją ukazującą się od 2004 r. W jednej zwartej publikacji czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. Omówiono zatem m.in. sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika, rozwiązanie stosunku pracy, problematykę zbiorowego prawa pracy, a także zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracowników młodocianych, bezrobotnych oraz sposoby ich aktywizacji. W sposób przystępny przedstawione zostały zasady funkcjonowania przepisów prawa pracy w praktyce.
Atutem jest ponadto poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.
W publikacji omówiono wszystkie zmiany w prawie pracy, które miały miejsce od daty ostatniego wydania w grudniu 2015 r.

Spis treści

Wprowadzenie 11
Wykaz skrótów 13
Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 17 1. Katalog danych osobowych - uregulowania prawne 18 2. Wstępne badania lekarskie 24 3. Przyjęcie pracownika do pracy - sposób postępowania 26
Rozdział II. Strony stosunku pracy 31 1. Pracodawca 32 2. Pracownik 49
Rozdział III. Umowa o pracę 55 1. Umowa o pracę 56 2. Umowa o pracę na okres próbny 78 3. Umowa o pracę na czas określony 80 4. Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy 89 5. Umowa na czas wykonania określonej pracy - przepisy przejściowe 93 6. Umowa o pracę na czas nieokreślony 93
Rozdział IV. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej 95 1. Delegowanie pracowników - uregulowania prawne 97 2. Delegowanie na podstawie dyrektywy 96/71 98 3. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług w UE 107 4. Dochodzenie roszczeń z tytułu delegowania przed sądem 118 5. Zabezpieczenie społeczne pracowników wykonujących pracę najemną na terenie UE 120 6. Zatrudnienie cudzoziemca spoza obszaru UE 127
Rozdział V. Pozostałe formy świadczenia pracy 137 1. Kodeksowe 139 2. Cywilnoprawne 160 3. Elastyczne formy pracy 193
Rozdział VI. Zatrudnianie telepracowników 243 1. Uwagi wprowadzające i ważniejsze pojęcia 244 2. Warunki stosowania telepracy 246
Rozdział VII. Zatrudnianie pracowników tymczasowych 251 1. Ogólna charakterystyka pracy tymczasowej i najważniejsze definicje 252 2. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej 253 3. Realizacja zatrudnienia tymczasowego 256 4. Rozwiązanie stosunku pracy tymczasowej. Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego 259 5. Planowane zmiany w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych 260
Rozdział VIII. Obowiązki pracodawcy 265 1. Zakres obowiązków pracodawcy - zagadnienia ogólne 267 2. Katalog obowiązków pracodawcy 292 3. Regulamin pracy 329 4. Zapewnienie bhp 338
Rozdział IX. Obowiązki pracownika 393 1. Obowiązek wykonywania pracy 394 2. Szczegółowe obowiązki pracownika 395
Rozdział X. Odpowiedzialność w stosunkach pracy 419 1. Odpowiedzialność pracowników 420 2. Odpowiedzialność pracodawcy 443
Rozdział XI. Wynagrodzenie za pracę 455 1. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę 457 2. Składniki wynagrodzenia za pracę 457 3. Ustalanie warunków wynagrodzenia za pracę 484 4. Ochrona wynagrodzenia za pracę 502 5. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy 513 6. Wynagrodzenie za pracę wadliwą 527 7. Inne świadczenia związane z pracą 528 8. Odszkodowania przysługujące pracownikom 540 9. Roszczenia o wynagrodzenie za pracę 559 10. Rola organów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie realizacji prawa do wynagrodzenia za pracę 561 11. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu pojednawczym 564 12. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę 566 13. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę 569
Rozdział XII. Czas pracy 573 1. Zagadnienia ogólne 576 2. Przepisy o czasie pracy 576 3. Kluczowe pojęcia dotyczące czasu pracy 580 4. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy 607 5. Okresy niewliczane do czasu pracy 615 6. Okresy odpoczynku od pracy 630 7. Systemy czasu pracy 635 8. Praca w godzinach nadliczbowych 662 9. Praca w nocy 684 10. Praca w dni wolne od pracy 688 11. Szczególne regulacje czasu pracy wybranych grup zawodowych 696 12. Kumulacja zatrudnienia a czas pracy 767 13. Tryb wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy 771 14. Planowanie i rozliczanie czasu pracy 778 15. Ewidencja czasu pracy 785 16. Naruszenie przepisów o czasie pracy 790
Rozdział XIII. Urlopy pracownicze 793 1. Urlop wypoczynkowy 795 2. Urlop bezpłatny 852 3. Urlopy szkoleniowe 859 4. Urlopy okolicznościowe 865
Rozdział XIV. Uprawnienia pracownika-rodzica 867 1. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży 869 2. Urlop macierzyński 879 3. Urlop wychowawczy 909 4. Pozostałe uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem 919 5. Zasiłek opiekuńczy 926
Rozdział XV. Zatrudnianie pracowników młodocianych 931 1. Zagadnienia wstępne 932 2. Wiek pracowników młodocianych 933 3. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 937 4. Prawo do refundacji 953 5. Praktyki absolwenckie 956
Rozdział XVI. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych 961 1. Zagadnienia ogólne 963 2. Osoba niepełnosprawna 969 3. Typy pracodawców 999 4. Adaptacja środowiska pracy 1017 5. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych 1021 6. Wpłaty na PFRON 1029 7. Formy wsparcia dla pracodawców 1060 8. Wspieranie samozatrudnienia 1115 9. Pomoc publiczna 1117 10. Odpowiedzialność wykroczeniowa 1118 11. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 1120 12. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1121 13. Rady konsultacyjne do spraw osób niepełnosprawnych 1122 14. Zespół do spraw opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin 1124
Rozdział XVII. Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych 1127 1. Pojęcie bezrobotnego 1129 2. Środki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 1135 3. Instrumenty wspierające zatrudnianie osób bezrobotnych 1140 4. Formy zatrudnienia subsydiowanego osób bezrobotnych 1143 5. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jako instrument wspierania samozatrudnienia osób bezrobotnych 1146 6. Zasiłek dla bezrobotnych jako zastępcza forma wspierania osób bezrobotnych 1148 7. Uprawnienia przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych 1149 8. Uwagi końcowe 1158
Rozdział XVIII. Zmiana treści stosunku pracy 1161 1. Porozumienie zmieniające 1162 2. Wypowiedzenie zmieniające 1164 3. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy 1175
Rozdział XIX. Ustanie umowy o pracę 1185 1. Wprowadzenie 1187 2. Rozwiązanie umowy o pracę - zagadnienia ogólne 1191 3. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 1204 4. Rozwiązanie umów terminowych 1208 5. Wypowiedzenie umowy o pracę 1209 6. Procedura zwolnień grupowych 1268 7. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia 1278 8. Wygaśnięcie stosunku pracy 1302 9. Uprawnienia pracownicze towarzyszące ustaniu umowy o pracę 1307 10. Świadectwo pracy 1317
Rozdział XX. Rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy 1327 1. Zagadnienia ogólne 1328 2. Terminy do dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy 1355 3. Wykonalność orzeczeń z zakresu prawa pracy 1356 4. Zaskarżanie orzeczeń 1357 5. Skarga na przewlekłość postępowania 1359 6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 1360
Rozdział XXI. Zbiorowe prawo pracy 1365 1. Układy zbiorowe pracy 1367 2. Związek zawodowy u pracodawcy 1405 3. Rady pracowników 1439
Rozdział XXII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - ubezpieczenie wypadkowe 1447 1. Ustawa wypadkowa - nowe przepisy 1448 2. Choroby zawodowe 1532 3. Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach 1534
Rozdział XXIII. Kontrola pracowników 1537 1. Zakres prawny dopuszczalności kontroli 1538 2. Kontrola bezpośrednia sposobu i efektywności wykonywanej pracy 1541 3. Sankcje dla pracodawcy 1551
Aneks 1555
Indeks rzeczowy 1571

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »