Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy - poradnik nie tylko dla słu... - Jerzy Dudek

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy - poradnik nie tylko dla słu...

Wydawnictwo: My Book
ISBN: 978-83-7564-448-7
Język: Polski
Data wydania: 19 maja 2014
Liczba stron: 92
Rozmiar pliku: 414,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
30,00 zł
Nasza cena:
10,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

„Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy” to wewnątrzzakładowy akt prawny, scalający

i regulujący zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania procesów pracy, ujmowane w wielu regulacjach prawnych, a jednocześnie stanowiący narzędzie działań organizacyjnych zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Można powiedzieć, iż dobrze opracowana i wdrożona stanowi swoisty „projekt” całego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i taką też spełnia rolę, ponieważ zawierając w swej treści m.in. wykazy prac szczególnie niebezpiecznych czy prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, jak również wszelkie zasady związane z organizacją tych prac oraz prac tzw. energetycznych, pełni funkcję informacyjną, wskazującą właściwy kierunek zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Niniejszy poradnik zawiera przykładowy schemat „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy” dla elektrociepłowni, wraz z komentarzami i omówieniami pomagającymi czytelnikowi stworzyć i wdrożyć analogiczny dokument w swym przedsiębiorstwie.

Spis treści

Od autora 8
„Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (IOBP)” - przykład

1. Cel instrukcji
2. Przedmiot i zakres instrukcji
3. Odpowiedzialność i uprawnienia
4. Istotne określenia – definicje
5. Kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej pracy
5.1. Prowadzący eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych
5.2. Poleceniodawca
5.3. Dopuszczający
5.4. Koordynujący
5.5. Kierujący zespołem pracowników
5.6. Nadzorujący
5.7. Kierownik robot
5.8. Członkowie zespołu pracowników
5.9. Łączenie funkcji przy pracach na polecenie pisemne
6. Ogólne zasady organizacji bezpiecznej pracy
6.1. Podział pracy i formy wydawania poleceń
6.2. Ogólne zasady wydawania poleceń pisemnych i dopuszczania do pracy
6.3. Ewidencjonowanie i rejestrowanie poleceń pisemnych
6.4. Ścieżka obiegu poleceń pisemnych na pracę
6.5. Przygotowanie miejsca pracy
6.6. Dopuszczenie do pracy
6.7. Przerwy w pracy
6.8. Zakończenie pracy
6.9. Zasady organizacji pracy wykonywanej przez obcych wykonawców
6.10. Zasady ogólne związane z dopuszczeniem do pracy ekip zewnętrznych
6.11. Wystawianie poleceń wykonawcom zewnętrznym
6.12. Wykonywanie prac przez pracowników własnych na terenie innych zakładów
7. Zasady bezpiecznego wykonania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
7.1. Ogólne zasady organizacyjne
7.2. Ogólne wymagania podczas prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach stosowanych w procesie wytwarzania energii
7.3. Ogólne wymagania podczas prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach sieci ciepłowniczych
7.4. Ogólne wymagania podczas eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych
7.5. Ogólne wymagania podczas eksploatacji oraz prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
7.6. Ogólne wymagania podczas wykonywania robot budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części
8. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz inne kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu niektórych prac
9. Zasady ewidencji i kontroli sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
9.1. Ogólne zasady użytkowania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej
10. Instrukcje eksploatacji
10.1. Ogólne zasady opracowywania instrukcji eksploatacji
11. Wykaz aktów prawnych
12. Spis załączników
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie 52
Wykaz prac (w zakładzie), które należy wykonywać przez co najmniej dwie osoby, w celu asekuracji
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze poleceniodawcy
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze dopuszczającego
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze koordynującego
Ewidencja poleceń pisemnych
Polecenie wykonania pracy
Ewidencja sprzętu dielektrycznego
Ramowy wykaz robot budowlanych, przy których obowiązuje każdorazowo opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i/lub instrukcji
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokości
Ogólne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych
Wykaz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji stanowiskowych bhp

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »