Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym - Waldemar Tarczyński

Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-063-3
Język: Polski
Data wydania: 2004
Liczba stron: 284
Rozmiar pliku: 5,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
38,80 zł
Nasza cena:
38,80 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Optymalizacja zysku i ryzyka polega z kolei na dążeniu przez inwestora do osiągnięcia maksymalnej stopy zwrotu przy jednocześnie najmniejszym możliwym ryzyku, zatem badaniu poddano klasyczne (modele Markowitza i Sharpe’a) i zaproponowane we wcześniejszych pracach modele budowy portfela papierów wartościowych (fundamentalny portfel papierów wartościowych), do skonstruowania których zastosowano procedury budowy zarówno baz danych, jak i samych portfeli prowadzące do optymalizacji wyników inwestycji w długim horyzoncie czasowym. Propozycje przedstawione w książce są efektem badań prowadzonych przez Autorów w Katedrze Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszystkie omawiane podejścia i metody zostały zilustrowane konkretnymi badaniami z polskiego rynku kapitałowego. Zamieszone zostały zarówno dane jak i pełne rezultaty analiz prowadzące do oceny nieklasycznych metod dywersyfikacji ryzyka, wskazując ich użyteczność jako skuteczną alternatywę dla klasycznych modeli, które są obwarowane założeniami niemożliwymi praktycznie do spełnienia w rzeczywistości.

Zasadniczym celem książki jest:

Ø zbadanie użyteczności analizy portfelowej na polskim rynku kapitałowym oraz koncepcji zastosowania metod ilościowych w teorii dywersyfikacji ryzyka na rynku kapitałowym;

Ø zaproponowanie rozwiązań umożliwiających uwzględnienie w analizie portfelowej długookresowego charakteru portfela papierów wartościowych oraz elementów analizy fundamentalnej przez wykorzystanie określonych metod wielowymiarowej analizy porównawczej.

Na podstawie przeprowadzonych badań, których wyniki zaprezentowano w książce wykazano, że: można konstruować efektywne i konkurencyjne dla klasycznych portfele papierów wartościowych przy wykorzystaniu metod wielowymiarowej analizy porównawczej; możliwe jest wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do budowy baz danych, zawierających spółki potencjalnie silne z ekonomiczno-finanso-wego punktu widzenia, uwzględniając przy tym długoterminowy charakter inwestycji, oraz że możliwe jest konstruowanie fundamentalnego portfela papierów wartościowych, uwzględniającego w naturalny sposób siłę fundamentalną spółek.

Układ pracy został tak skomponowany, aby w miarę kompleksowo i czytelnie można było zaprezentować klasyczne koncepcje analizy portfelowej oraz możliwości wykorzystania i zastosowania w tym zakresie metod ilościowych. Zastosowanie metod nieklasycznych jest pewną alternatywą w analizie papierów wartościowych. Wykorzystanie koncepcji analizy wielowymiarowej z kolei umożliwia syntetyczne zestawienie informacji o podmiotach giełdowych. Wpływa to na jakość i szybkość podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Ponadto przedstawiono inne metody dywersyfikacji ryzyka mające swój rodowód w analizie technicznej oraz wykorzystujące systemy transakcyjne prowadzące do optymalizacji decyzji inwestycyjnych. W ostatniej części książki pokazano jak można na polskim rynku kapitałowym konstruować fundamentalne portfele papierów wartościowych dla prognoz wskaźników ekonomiczno-finansowych.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych uczelni wyższych, praktyków rynku kapitałowego (doradców inwestycyjnych, maklerów, inwestorów) naukowców zajmujących się problematyką inwestowania w papiery wartościowe na giełdzie oraz wszystkich zainteresowanych technikami prowadzącymi do zmniejszania ryzyka inwestycji przy równoczesnym dążeniu do maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I. Istota klasycznej analizy portfelowej jako teorii dywersyfikacji ryzyka

1.1. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym

Analiza techniczna

Analiza trendów

Analiza formacji

Analiza wskaźników technicznych

Analiza fundamentalna

Analiza portfelowa

1.2. Istota i definicja ryzyka

1.3. Kryteria podziału ryzyka

1.4. Dywersyfikacja ryzyka – podejście klasyczne

Model Sharpe’a jako narzędzie dywersyfikacji ryzyka

Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym

Rozdział II. Pionowa i pozioma dywersyfikacja ryzyka

2.1. Pojęcie pionowej i poziomej dywersyfikacji ryzyka

2.2. Sposoby doboru spółek do portfela na podstawie analizy  fundamentalnej jako podstawa poziomej dywersyfikacji  ryzyka

2.3. Analiza wskaźników finansowych i rynkowych

Analiza płynności

Analiza rentowności

Analiza zadłużenia

Analiza sprawności zarządzania

2.4. Procedury kwalifikacyjne i ich znaczenie  doborze akcji do portfela

2.5. Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej  w procesie doboru spółek do portfela

Rozdział III. Pozioma dywersyfikacja ryzyka i nieklasyczne metody budowy portfela papierów wartościowych

3.1. Określenie zmiennych diagnostycznych

3.2. Wybrane metody porządkowania liniowego w procesie budowy portfela papierów wartościowych

3.3. Klasyfikacja spółek do portfela na podstawie  metody k-średnich

3.4. Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej w procesie  spółek do portfela papierów wartościowych

3.5. Zastosowanie procedur klasyfikacyjnych w procesie  selekcji spółek do portfela papierów wartościowych

Rozdział IV Ocena efektywności nieklasycznych metod  w budowie portfela papierów wartościowych

4.1. Porównanie nieklasycznych metod doboru akcji do portfela papierów wartościowych

4.2. Komparacja zrealizowanych stóp zwrotu zbudowanych portfeli

4.3. Próba oceny stabilności wybranych metod porządkowania  liniowego dla problemu klasyfikacji spółek na potrzeby analizy portfelowej

Rozdział V. Inne metody dywersyfikacji ryzyka  inwestycji w papiery wartościowe

5.1. optymalizacja średniej ruchomej jako narzędzie dywersyfikacji ryzyka inwestycji

5.2. Prosty system transakcyjny

5.3. Dywersyfikacja ryzyka przy wykorzystaniu fundamentalnego portfela papierów wartościowych zbudowanego na podstawie prognoz wskaźników ekonomiczno-finansowych

 

Zakończenie

Załącznik

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »