Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Motywowanie w przedsiębiorstwie - Zdzisław Jasiński

Motywowanie w przedsiębiorstwie

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488026-8
Język: Polski
Data wydania: 2007
Liczba stron: 239
Rozmiar pliku: 4,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
49,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Jeśli przedsiębiorstwo ma osiągnąć zamierzone cele, każdy kierownik musi przydzielać podległym pracownikom zadania odpowiednie do ich kwalifikacji i umiejętności. To jednak nie wystarczy. Swoim działaniem powinien także wyzwolić wolę i chęć działania pracowników, powinien kształtować pożądane przez niego ich zachowania i postawy. Sukces zależy tu od tego, czy zna mechanizmy motywowania, jakie posiada i jakich używa środków i narzędzi motywowania, czy potrafi stosować je w zależności od sytuacji. Niniejsza książka systematyzuje wiedzę praktyczną na ten temat  również  w obliczu zmian spowodowanych wprowadzaniem nowoczesnych technologii.

 

 

Spis treści

Przedmowa prof. Kazimierza Perechudy

WSTĘP

CZĘŚĆ I środki i narzędzia stosowane w procesie motywacyjnym

ROZDZIAŁ 1. Proces motywacyjny i jego przebieg

1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania w działalności kierowniczej

2. Proces motywacyjny i jego struktura

Literatura:

 

ROZDZIAŁ 2. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego

1. Systemy motywowania płacowego

2. Formy płac

3. Wewnętrzna struktura płac

4. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia

4.1. Kształtowanie płacy zasadniczej

4.2. Premia jako instrument motywowania

4.2.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka

4.2.2. Warunki skutecznego premiowania

4.3. Zasady kształtowania pozostałych składników wynagrodzenia

Literatura

ROZDZIAŁ 3. Motywacyjne aspekty organizacji pracy

1. Organizacja pracy jako źródło motywacji

2. Motywacyjne formy organizacji pracy

2.1. Rotacja pracy

2.2. Rozszerzanie pracy

2.3. Wzbogacenie pracy

2.4. Grupowe formy organizacji pracy

Literatura

ROZDZIAŁ 4. Motywacyjna rola uprawnień pracowniczych

1. Pojęcie i rola partycypacji pracowniczej w zarządzaniu

2. Formy partycypacji pracowniczej

3. Motywacyjny model partycypacji decyzyjnej

4. Partycypacja w praktyce różnych firm

Literatura

ROZDZIAŁ 5. Motywowanie elementami procesu kadrowego

1. Dobór pracowników

2. Planowanie karier

2.1. Pojęcie i znaczenie planowania karier

2.2. Motywowanie na poszczególnych etapach kariery pracownika

2.3. Planowanie karier a problem dostosowania i niedostosowania pracowników

2.4. Sposoby oddziaływania na kariery pracownicze

3. System ocen pracowniczych

3.1. Motywacyjne cele ocen pracowniczych

3.2. Procedura opracowania systemu ocen

4. Szkolenie i rozwój personelu

5. Systemy awansowania

6. Rozwiązanie stosunku pracy

Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy (ankieta personalna)

Załącznik nr 2 Karta opisu stanowiska

Załącznik nr 3 Karta uzgodnień dotycząca zatrudnienia

Załącznik nr 4 Arkusz oceny kierowników zakładów

Załącznik nr 5 Fragment instrukcji dla identyfikacji kryteriów oceny pracowników.

Literatura:

ROZDZIAŁ 6. Uwarunkowania przebiegu procesów motywacyjnych

1. Uwarunkowania zewnętrzne

1.1. System społeczno-gospodarczy

1.2. Uwarunkowania socjo-kulturowe

1.3. System prawny

2. Uwarunkowania wewnętrzne

2.1. Wielkość i pozycja ekonomiczna przedsiębiorstwa na rynku

2.2. Cechy zasobów kadrowych

2.3. Specyfika i warunki procesu pracy

Literatura:

CZĘŚĆ II motywowanie w wybranych obszarach przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ 7. Motywowanie do pracy twórczej w przedsiębiorstwie

1. Znaczenie pracy twórczej w gospodarce

2. Natura procesu i produktu twórczego

3. Ogólne zasady tworzenia klimatu dla działalności twórczej

4. Zasady automotywacji do pracy twórczej

5. Cechy grup twórczych przydatne dla zarządzania

6. Motywatory twórczości w biznesie
Uwagi końcowe
Literatura:

ROZDZIAŁ 8. Motywowanie do zachowań projakościowych

1. Motywacja dla jakości

2. Motywowanie a wprowadzanie i podtrzymywanie systemu zarządzania jakością w praktyce gospodarczej

Przykład 1 Oracle Deutschland

Przykład 2 Rockwell Body and Chassis Systems

Przykład 3 Zakład Elektrod Węglowych S.A.

Przykład 4 Krakowska Fabryka Kabli

Literatura:

ROZDZIAŁ 9. Motywowanie w procesie implementacji systemów informatycznych

1. Psychosocjologiczne uwarunkowania procesu implementacji systemów informatycznych

2. Tradycyjne podejście do procesu implementacji systemu informatycznego

3. Współczesne podejście do procesu implementacji systemów informatycznych

3.1. Planowanie zmian

3.2. Edukacja w procesie zmian

3.3. Motywacyjna rola projektu organizacyjno-personalnego

 

Literatura:

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »