Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Ciemne strony kierowania - Waldemar Stelmach

Ciemne strony kierowania

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-005-3
Język: Polski
Data wydania: 2005
Liczba stron: 215
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
29,00 zł
Nasza cena:
29,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

O metodach i technikach kierowania napisano wiele książek. Wszystkie one koncentrują się na tym jak wykorzystać potencjał drzemiący w pracownikach dla realizacji celu działu, wydziału, firmy. Wszystkie zakładają, że zarządzający i wykonujący nie kierują się innymi motywami. Życie jednak jest bardziej skomplikowane. Po jednej i po drugiej stronie mamy do czynienia z ludźmi o odmiennych charakterach i temperamentach i ich wzajemne relacje są najczęściej dalekie od podręcznikowych. Dobrze więc byłoby zastanowić się nad tą ciemniejszą stroną tworzonych relacji.
Ta książka zwraca uwagę i opisuje te, niechętnie zauważane a stosowane w praktyce, metody i zachowania prowadzące do frustracji i łamania charakterów pracowników i zespołów.
Każdy z kierowników jest też kierowany i może spotkać go ten sam los jak jego podwładnego. Głównym celem tej książki jest więc spowodowanie refleksji nad swoim postępowaniem może nie zawsze uświadomionym. A też zwrócenie uwagi i pomoc diagnostyczna kierowanym w określeniu jak są traktowane.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Szkic do portretu zbiorowego polskich kierowników czyli kto nami zarządza; o kim jest ta książka?

Wprowadzenie

Kilka danych osobowych kadr menedżerskich

Tło portretu

Poziom wykształcenia

Osobowościowe cechy szefów

Kompetencje kadry kierowniczej

Społeczno-polityczne usytuowanie kadry kierowniczej

Negatyw portretowy

Tezy do rozważenia i zapamiętania

Rozdział 2. Etyka kierowania

Uzasadnienie podjęcia tematu etyki kierowania

Etyka w ogóle

Ciemne strony etyki

Co jest budulcem etyki kierowniczej

Kilka opisów praktyk dotyczących norm moralnych kierowania

Menedżerowie o swojej etyce kierowania

Tezy do rozważenia i zapamiętania

Rozdział 3. Wybrane obrazy i rezultaty złego zarządzania skala ogólnopolska, skala branży, skala przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zamordowany przemysł – górnictwo

„Biedronka” to nie tylko jeden niewinny robaczek

Mini case study czyli małe studium jednego z wielu przypadków

Tezy do rozważenia i zapamiętania

Rozdział 4. Nie jasne strony kierowania i zarządzania

Wprowadzenie
Ciemne karty teorii oraz praktyki kierowania i zarządzania

Nieetyczne postępowania w ocenach pracowników czyli krótka lekcja amoralności

Warsztat manipulacyjny

Krótki przyczynek do problemu (nie)przestrzegania Kodeksu pracy

Uogólnienie minusów popularnych stylów kierowania i zarządzania

Demokratyczny styl kierowania i zarządzania

Autokratyczny styl kierowania i zarządzania

Liberalny [leseferystyczny] styl kierowania i zarządzania

Tezy do rozważenia i zapamiętania

Rozdział 5 Demotywacja

Wprowadzenie

Próby określenia demotywacji

Praktyki de motywacyjne

Wyniki ankietowych badań demotywacji

Tezy do rozważenia i zapamiętania

Rozdział 6 Awers i rewers – problemy płci w procesie pracy

Wprowadzenie

Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Wpływ stereotypów i dyskryminacji na sytuację zawodową kobiet

Prawo pracy i jego wpływ na pozycję kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Charakterystyka kobiet menedżerów na tle mężczyzn menedżerów

Tendencje na rynku pracy

Analiza badań własnych

Świadomość respondentów na temat występowania dyskryminacji na rynku pracy

Istniejące różnice w realizacji zarządzania ze względu na płeć

ZAŁĄCZNIK 1 i 2

Rozdział 7 mobbing

Wprowadzenie

Geneza lobbingu

Próby definiowania lobbingu

Cechy wyróżniające lobbing

Mobbing - aspekty prawne

Uregulowania prawne w Polsce

Aspekty (uregulowania) prawne mobbingu w wybranych krajach

Konwencje międzynarodowe i sposób działania prawa w przypadku lobbingu

Organizacje, sposoby i instytucje pomocy lobbowanym

Determinanty wpływające na rozwój lobbingu

Profil psychologiczny agresora

Profil psychologiczny ofiary lobbingu

Wpływ mobbingu na zdrowie ofiary

Badania własne

Tezy do rozważenia i zapamiętania

Rozdział 8 stres jako efekt ciemnych stron kierowania i mobbingu

Makroprzyczyny braku efektywności

Rak i cukrzyca czyli stres

Stres długotrwały

Kierownicze stresy

Wypaleni ludzie

Krótka relacja z badań własnych

 

Tezy do rozważenia i zapamiętania

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »