Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Ocena projektów europejskich 2007-2013 - Tadeusz A. Grzeszczyk

Ocena projektów europejskich 2007-2013

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-032-9
Język: Polski
Data wydania: 2009
Liczba stron: 342
Rozmiar pliku: 16,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
59,00 zł
Nasza cena:
59,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Po kilku latach przynależności do UE wielu z nas dostrzega już konkretne efekty wynikające z absorpcji środków unijnych. W latach 2007–2013 przewidziano znacznie więcej środków niż w okresie poprzednim. Czas więc wykorzystać nadarzającą się szansę i uzyskać dofinansowanie swoich projektów.

Ta publikacja przedstawia podstawowe pojęcia związane z procesem oceny projektów europejskich oraz zachęca do wykorzystania tej wiedzy przy aktywnym udziale w planowaniu i realizacji przedsięwzięć wspieranych przez Wspólnotę Europejską. Uwzględniono w niej najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej, a zwłaszcza zasady implementacji matrycy logicznej, stanowiącej narzędzie wspomagające proces planowania projektów europejskich i ich oceny.

Znajomość prezentowanych w tej książce zagadnień – zarówno na wszystkich szczeblach zarządzania funduszami UE w Polsce, jak również przez beneficjentów końcowych – jest niezbędna przy prawidłowym opracowaniu, racjonalnej selekcji zgłaszanych projektów oraz kontroli procesu ich realizacji. Dotyczy to zarówno zmieniających się regulacji i procedur metodycznych, jak również zasad dobrej praktyki zalecanych przez Komisję Europejską.

Publikacja w pierwszej kolejności jest adresowana do praktyków – pracowników instytucji rządowych i samorządowych zaangażowanych w przygotowanie oraz nadzór nad procesem oceny projektów europejskich, ale także do beneficjentów programów UE (przedsiębiorców oraz samorządów) i studentów europeistyki.

Publikacja jest napisana tak, aby była zrozumiała i użyteczna dla wszystkich zainteresowanych funduszami. Układ rozdziałów pozwala na systematyczne studiowanie całej treści książki, jak również na swobodny wybór zagadnień, na których zależy bardziej zaawansowanemu czytelnikowi. Uzupełnieniem są dwa przykłady ilustrujące zastosowanie matrycy logicznej w procesach formułowania oraz oceny projektów.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Finansowanie projektów europejskich

1.1. Podstawowe pojęcia: projekt europejski, ocena

1.2. Implementacja zasad polityki regionalnej w finansowaniu projektów europejskich

1.3. System finansowy ue

1.4. Fundusze unii europejskiej w perspektywie finansowej 2007–2013

1.5. System dokumentów programowych

Rozdział 2. Ocena w procesie zarządzania cyklem projektu

2.1. Zarządzanie projektami europejskimi

2.2. Metodyka zarządzania cyklem projektu

2.3. Ocena, kontrola, audyt i monitorowanie w procesie zarządzania cyklem projektu

2.4. Typy, zasady i kryteria oceny przyjęte przez komisję europejską

2.5. Organizowanie procesu oceny wniosków aplikacyjnych w polsce

2.6. Standardowy proces oceny projektów europejskich

Rozdział 3. Ważniejsze metody ewaluacji w procesie oceny projektów europejskich

3.1. Etapy procesu oceny projektów

3.2. Metody strukturyzacji procesu oceny

3.2.1. Analiza swot

3.2.2. Matryca logiczna

3.2.3. Logiczny model oddziaływania projektu3.2.4. Metaplan

3.2.5. Mapa oddziaływania

3.3. Metody gromadzenia danych

3.3.1. Wyjściowe problemy gromadzenia danych

3.3.2. Próba badawcza

3.3.3. Metody gromadzenia danych sondażowych

3.3.4. Wywiad

3.3.5. Badania ankietowe

3.3.6. Badania jakościowe

3.3.7. Metody bazujące na danych wtórnych

3.4. Metody analizy danych

3.4.1. Systemy informacji geograficznej

3.4.2. Analiza przesunięć

3.4.3. Grupy porównawcze

3.4.4. Analiza regresji

3.4.5. Sieci neuronowe

3.5. Metody wspomagające sformułowanie wyniku oceny

3.5.1. Panel ekspertów

3.5.2. Analiza porównawcza – benchmarking

3.5.3. Analiza wielokryterialna

3.5.4. Analiza kosztów i korzyści

3.5.5. Analiza kosztów i efektywności

3.6. Raport końcowy i jego wdrażanie

Rozdział 4. Matryca logiczna w procesach planowania, realizacji i oceny projektów europejskich

4.1. Istota matrycy logicznej

4.2. Analiza interesariuszy

4.3. Identyfikacja problemów

4.4. Budowa drzewa celów

4.5. Wybór strategii

4.6. Implementacja matrycy logicznej

4.7. Przykłady formułowania i oceny projektów z wykorzystaniem matrycy logicznej

4.7.1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej

4.7.2. Organizowanie systemu szkoleń

4.8. Podsumowanie

 

Bibliografia

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »