Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Obrazy kierowania - Waldemar Stelmach

Obrazy kierowania

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-028-2
Język: Polski
Data wydania: 2004
Liczba stron: 222
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
29,00 zł
Nasza cena:
29,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Postanowiłem napisać o tzw. zarządzaniu zasobami ludzkimi, ale nieco inaczej - bardziej po ludzku. Nie jest to też tradycyjna monografia, ale raczej wycinki, które chętnie akcentuję na wykładach, i które nie zawsze wchodzą w zestaw kanonów przedmiotu. Przedstawiam też uogólnione poglądy na współczesne kierowanie personelem osób, które mają za sobą niejednokrotnie kilkunastoletni staż pracy. Ich uwagi są tak celne i dogłębne, że, po prostu, byłoby grzechem pozostawić je bez echa.  Kto chce niech czyta!

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Nowe idee w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Kultura organizacyjna

Zarządzanie relacjami z klientem

Specyfika kierowania w małych i średnich firmach

Zarządzanie wiedzą

Struktura i funkcjonowanie biur personalnych

Kompleksowe zarządzanie jakością – TQM

X-engineering przedsiębiorstwa

Powracająca fala – socjologia pracy

Gry symulacyjne i improwizacje

Wirtualizacja organizacji i kierowania

Zrównoważona Karta ZZL

Zarządzanie kompetencjami

Inne idee

Literatura

Rozdział 2. Komunikacja społeczna

2.1. O mowo polska, mowo ojczysta, jakaś ty..

2.2. Komunikacja w obwodzie zamkniętym

Właściwe sformułowanie przekazów i należyte wykorzystanie kanałów informacji

Bezpośrednia komunikacja zbiorowa

Umiejscowienie komunikacji w systemie kierowania

Selekcja odbiorców komunikatów

Hamulce komunikacji społecznej w zakładzie pracy

Usuwanie hamulców komunikacyjnych

2.3. Zebranie

Co to jest zebranie? 40 Celowa funkcja zebrań

Kiedy zwoływać zebranie?

2.4. Retoryka

Przygotowania do wystąpienia
Czego unikać

2.5. Erystyka

Nie dajmy się zaskoczyć

Kogo lub co atakujemy

Jak zwyciężać

Literatura

Rozdział 3. Oceny

3.1. Jak cię widzą tak cię piszą

Adaptacja do pracy (o ile jest?!)

Systemy kierowania

Komunikacja organizacyjna
Kwalifikacje przełożonych
Kontrola

3.2. Ocena kadry kierowniczej w dużej organizacji finansowej

Założenia i metodyka przeglądu kadrowego

Wyniki samooceny kadry kierowniczej

Wyniki oceny przez zwierzchników

Wnioski kadrowe jako wynik dokonanej oceny kadry kierowniczej

Uwagi końcowe

Ocena decyzji

Literatura:

Rozdział 4. Dwa warianty manipulacji i jedna manipulacja

4.1. Empatia: czy, komu i do czego potrzebna?

Nieco psychologizująco-socjologizującej teorii

Empatia nieuświadomiona, ale praktykowana w procesach zarządzania

Krótki przegląd poglądów na empatię

4.2. Strach zasobów ludzkich

Co to jest strach?

Co pracownika przestrasza?

Czego boją się kierownicy?

Jak rozpoznać zastraszanie?

Czym się różni straszenie od motywowania?

Jak niwelować strach w zarządzaniu?

4.4. Manipulacja w kierowaniu i motywowaniu

Literatura:

Rozdział 5. Wiedza

5.1. Absorbcja i kreowanie wiedzy w małych i średnich firmach (ujęcie nieco filozoficzne)

5.2. Komputerowe dylematy

Literatura:

Rozdział 6. Sposoby i efekty kierowania personelem

6.1. Problem kierowania i przewodzenia w świetle teorii maxa webera

6.2. Efektywność kierowania ludźmi

Poglądy na efektywność kierowania zespołami pracowniczymi

Metody (style) kierowania

6.3. Zaangażowanie pracownicze

6.4. Usprawnienia organizacyjne

6.5. Kierowanie ludźmi w procesie pracy

(Anty)motywacje do pracy

Kierowanie robotnikami

Kultura poleceń

6.6. A może by tak inaczej?! Po japońsku.

Niewzruszone zasady

6.7. Współdziałanie kierowników liniowych i biur personalnych

Literatura:

Rozdział 7. Społeczne tło kierowania

7.1. Podstawowe zagadnienia z prawa pracy

Pojęcie pracodawcy 163 Pojęcie pracownika
Pojęcie umowy o pracę
Pojęcie wynagrodzenia
Pojęcie czasu pracy
Pojęcie miejsca pracy
Pojęcie stosunku pracy

7.2. Zatrudnienie pracownika

Rodzaje umów o pracę

7.3. Umowy o charakterze cywilnoprawnym

Umowa o dzieło 172 Umowa–zlecenie

7.4. Informacje o zatrudnieniu pracownika

Informacja do ZUS

Informacja do Powiatowego Urzędu Pracy

7.5. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia pracownika

7.6. Przebieg zatrudnienia

Wymiar i rozkład czasu pracy

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w niedziele i święta

7.7. Urlopy pracownicze

Urlopy wypoczynkowe

Urlopy bezpłatne

7.8. Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie podstawowe

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Wynagrodzenie za urlop

Wynagrodzenie za czas choroby

7.9. Inne koszty wynikające z zatrudnienia pracownika

Ekwiwalent za urlop

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Odprawa emerytalna lub rentowa

Odprawa pośmiertna

7.10. Dokumentacja dotycząca przebiegu zatrudnienia

7.11. Naliczanie składek ZUS i opodatkowanie wynagrodzenia za pracę

Opodatkowanie i naliczenie składek ZUS od wynagrodzenia za umowę o pracę

Podatek

7. 12. Zwalnianie pracownika

Porozumienie stron

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wygaśnięcie umowy o pracę

7.13. Dokumentacja dotycząca zwolnienia pracownika

7.14. Outplacement

7.15. Kierowanie publiczne i samorządowe

 

Literatura:

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »