Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa - Małgorzata Hrehorowicz

Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
ISBN: 978-83-7177-861-2
Język: Polski
Data wydania: 9 września 2013
Liczba stron: 382
Rozmiar pliku: 7,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
69,90 zł
Nasza cena:
48,90 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB

To kompendium wiedzy w zakresie udziału biegłego w sprawach karnych gospodarczych. Zawiera cenne informacje i uwagi oraz wnioski, z którymi powinni zapoznać się sędziowie i prokuratorzy prowadzący sprawy gospodarcze.
Anna Adamiak, Prokurator Prokuratury Generalnej
Podstawowym walorem książki jest statystyka pozwalająca na własne komentarze w zakresie rodzajów opinii, etapów powoływania biegłych, terminów sporządzania opinii, udziału biegłych w czynnościach procesowych, oceny dowodu z opinii biegłego przez sędziów, udziału biegłych z tytułami naukowymi
w sporządzaniu opinii.
Romuald Tomczyk, Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych
Książka została nagrodzona w 2013 r. w konkursie zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie
i uznana za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie funkcjonowania biegłych sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Spis treści

Wstęp   
1.    Specyfika biegłych w sprawach o przestępstwa gospodarcze   
1.1.    Standardy kompetencji dla ekspertów poszczególnych dziedzin wiedzy   
1.1.1.    Europejskie standardy kompetencji dla ekspertów kryminalistyki   
1.1.1.1.    Standardy kompetencji ekspertów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji   
1.1.1.2.    Badania biegłości ekspertów kryminalistyki organizowane przez Europejską Sieć Instytutów
Nauk Sądowych (ENFSI)   
1.1.2.    Biegły rewident - wymagania kwalifikacyjne stawiane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów i nadzór nad wykonywaniem zawodu   
1.1.3.    Rzeczoznawcy majątkowi i ich standardy zawodowe   
1.1.4.    Zakres wymagań kwalifikacyjnych oraz uprawnienia i obowiązki biegłego sądowego na tle ekspertów gospodarczych   
1.2.    Obowiązek doskonalenia umiejętności stawiany biegłym w sprawach karnych gospodarczych i praktyczne możliwości jego realizacji   
1.2.1.    Rola Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych w podnoszeniu kwalifikacji ekspertów ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych   
1.2.2.    Stowarzyszenie Instytutu Informatyki Śledczej i jego wpływ na podnoszenie kwalifikacji biegłych informatyków   
1.2.3.    Międzynarodowe kongresy audytu, kontroli wewnętrznej i antykorupcji   
1.2.4.    Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym - krajowe częstochowskie konferencje biegłych sądowych z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów, organizacji i zarządzania     
1.2.5.    Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW) i Polski Instytut Bankowości (PIB) — ich rola w szkoleniu w dziedzinie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, wykrywaniu i zapobieganiu przestępstwom gospodarczym     
1.3. Rola firm audytorskich oferujących usługi dochodzeniowe w wykrywaniu przestępstw i nadużyć pracowniczych     
1.3.1.    „Wielka Czwórka” - działalność firm audytorskich w zakresie diagnozowania skali zagrożeń przestępczością gospodarczą          
1.3.1.1.    Badanie nadużyć gospodarczych przez Ernst & Young     
1.3.1.2.    Badanie przestępczości gospodarczej - raporty PricewaterhouseCoopers     
1.3.1.3.    Nadużycia gospodarcze w firmach - sondaże Deloitte     
1.3.1.4.    Działalność spółki KPMG w Polsce     
1.3.2.    Usługi świadczone przez firmy audytorskie w zakresie wyloywania przestępstw gospodarczych     
1.3.2.1.    Dochodzenia gospodarcze     
1.3.2.2.    Informatyka śledcza      
1.3.2.3.    Doradztwo w sprawach spornych i ekspertyzy finansowe     
1.3.2.4.    Zapobieganie działaniom nieetycznym i nieprawidłowościom     
ł .3.2.5. Usługi doradcze dla firm w zakresie zapewnienia zgodności z regulacjami (tzw. usługi compliance)     
1.3.2.6.    Usługi doradcze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy   
2.    Rodzaje i budowa opinii biegłego w sprawach karnych gospodarczych
2.1.    Typologia opinii sądowych       
2.2.    Podział specjalności biegłych w praktyce wymiaru sprawiedliwości        
2.3.    Rodzaje przestępstw gospodarczych w badanych sprawach       
2.3.1.    Częstość występowania opinii gospodarczych w sprawach o poszczególne przestępstwa i jej uwarunkowania     
2.3.2.    Merytoryczne rodzaje opinii gospodarczych w sprawach o    poszczególne przestępstwa   
2.4.    Rodzaje opinii w badanych sprawach   
2.5.    Charakterystyka poszczególnych merytorycznych rodzajów opinii     
2.5.1.    Opinie księgowo-rachunkowe     
2.5.1.1.    Pojęcie i zakres rachunkowości   
2.5.1.2.    Przedmiot i zakres opinii księgowo-rachunkowej   
2.5.2.    Opinie z dziedziny ekonomii   
2.5.2.1.    Pojęcie i zakres ekonomii    
2.5.2.2.    Przedmiot i zakres opinii ekonomicznej   
2.5.3.    Opinie z zakresu organizacji i zarządzania, marketingu oraz technologii przemysłu   
2.5.3.1.    Pojęcie i zakres organizacji i zarządzania     
2.5.3.2.    Pojęcie i zakres marketingu   
2.5.3.3.    Pojęcie i zakres technologii przemysłu   
2.5.3.4.    Przedmiot i zakres opinii z dziedziny organizacji i zarządzania, marketingu (technologii przemysłu)   
2.5.4.    Opinie z zakresu bankowości   
2.5.4.1.    Pojęcie i zakres bankowości   
2.5.4.2.    Przedmiot i zakres opinii bankowej   
2.5.5.    Opinie z dziedziny wyceny majątkowej   
2.5.5.1.    Pojęcie i zakres wyceny majątkowej   
2.5.5.2.    Przedmiot i zakres opinii z dziedziny wyceny majątkowej     
2.5.6.    Opinie z zakresu informatyki   
2.5.6.1.    Pojęcie i zakres informatyki     
2.5.6.2.    Przedmiot i zakres opinii informatycznej   
2.5.7.    Opinie z zakresu budownictwa  
2.5.7.1.    Pojęcie i zakres budownictwa   
2.5.12. Przedmiot i zakres opinii z dziedziny budownictwa
2.5.8.    Inne rodzaje opinii   
2.6.    „Satelitarne” opinie kryminalistyczne   
2.7.    Budowa opinii biegłego    
2.7.1.    Budowa wzorcowej opinii biegłego   
2.7.2.    Budowa opinii ekonomiczno-finansowych w badanych sprawach    
2.7.2.1.    Opinie księgowo-rachunkowe, ekonomiczne, bankowe, organizacji i zarządzania oraz marketingu (technologii przemysłu) 
2.7.2.2.    Opinie z dziedziny budownictwa, informatyczne
oraz opinie wyceny majątkowej    
3.    Biegły przed sądem w badanych sprawach karnych gospodarczych  
3.1.    Powołanie biegłego gospodarczego w postępowaniu karnym   
3.1.1.    Trudności związane z wyborem biegłego gospodarczego  
3.1.2.    Trudności związane z dostępnością do materiału badawczego
3.1.3.    Etap postępowania karnego a przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego   
3.1.4.    Okres czasowy sporządzenia opinii i praktyczna realizacja postulatu szybkości postępowania karnego   
3.1.5.    Diagnoza problemów związanych z powoływaniem biegłych - wyniki badań ankietowych sędziów  
3.2.    Udział biegłego gospodarczego w czynnościach procesowych i współpraca organu procesowego z biegłym   
3.2.1.    Udział biegłego gospodarczego w czynnościach procesowych   
3.2.2.    Współpraca organu procesowego z biegłym gospodarczym   
3.3.    Złożenie opinii przez biegłego gospodarczego  
3.3.1.    Forma złożenia opinii   
3.3.2.    Uzupełnienie wydanej opinii i jego przyczyny   
3.3.2.1.    Częstość i forma uzupełniania opinii przez biegłych gospodarczych   
3.3.2.2.    Przyczyny uzupełniania opinii   
3.3.2.3.    Uzupełnienie opinii przez biegłego gospodarczego a etap postępowania
3.3.2.4.    Merytoryczne rodzaje uzupełnianych opinii
3.3.3.    Powołanie innego biegłego gospodarczego   
3.3.4.    Konfrontacja biegłych i problem superopinii   
3.3.4.1.    Konfrontacja biegłych gospodarczych   
3.3.4.2.    Problem superopinii w sprawach gospodarczych 
3.3.5.    Problematyka tzw. opinii prywatnych 
4. Sądowa ocena dowodu z opinii biegłego gospodarczego
4.1.    Badanie celowości przeprowadzenia ekspertyzy i wydania opinii przez biegłego gospodarczego   
4.1.1.    Zasadność zlecenia ekspertyzy i wydania opinii 
4.1.2.    Wybór wykonawcy opinii  
4.1.3.    Sposób przeprowadzenia ekspertyzy i wydania opinii  
4.2.    Etapy i kryteria oceny dowodu z opinii biegłego gospodarczego 
4.2.1.    Ocena dowodu z opinii biegłego dokonana przez sąd pierwszej instancji   
4.2.2.    Kryteria oceny wartości wewnętrznej dowodu z opinii biegłego gospodarczego
4.2.2.1.    Kryteria formalnoprawne oceny dowodu z opinii biegłego
4.2.2.2.    Kryterium logiczne oceny dowodu z opinii biegłego  
4.2.2.3.    Kryteria merytoryczne oceny dowodu z opinii biegłego  
4.2.3.    Ocena wartości zewnętrznej dowodu z opinii biegłego gospodarczego i jej kryteria  
4.3.    Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego gospodarczego w ocenie sędziów   
4.4.    Weryfikacja pierwszoinstancyjnej oceny dowodu z opinii biegłego przez sąd drugiej instancji  
4.5.    Praktyczne problemy związane z sądową oceną dowodu z opinii biegłego gospodarczego  
Wnioski  
Bibliografia   
Spis tabel  
Spis wykresów   
Wykaz badanych akt

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »