Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualny... - Sławomir Smyczek

Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualny...

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-048-0
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 205
Rozmiar pliku: 4,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
42,00 zł
Nasza cena:
42,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Wirtualne otoczenie jednostek medycznych składa się ze współistniejących w globalnej sieci obiektów, niektóre z nich są odpowiednikami organizacji lub osób działających w tradycyjnie pojmowanym otoczeniu przedsiębiorstwa. Składnikami otoczenia wirtualnego mogą być zatem: strony internetowe, statyczne lub generowane dynamicznie, tworzone przez internautów fora dyskusyjne, wyszukiwarki internetowe, jawne i ukryte zasoby wiedzy, klienci. W otoczeniu tym realizowana jest koncepcja e-zdrowia, a jej narzędzia służą między innymi komunikacji między pacjentem a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych między poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia. Mogą one również obejmować sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne kartoteki, usługi telemedycyny oraz przenośne lub nadające się do noszenia na sobie urządzenia komunikacyjne, wspomagające pacjenta i umożliwiające monitorowanie jego stanu zdrowia. Tak, więc można przypuszczać, iż nowe formy organizacyjne pojawiające się na rynku usług zdrowotnych będą miały duży wpływ na funkcjonowanie jednostek medycznych jak i na pacjentów. Możliwości, jakie dają nowe technologie jeśli chodzi o kontakt z pacjentami, pozwalają m.in. na wykorzystanie ich konsumenckiego doświadczenia w procesie tworzenia nowych usług (wykorzystanie koncepcji prosumenta), komunikację z innymi pacjentami, gdzie występują w roli doradcy lub eksperta, czy w rozpowszechnianiu informacji marketingowych. Elementem nabierającym szczególnego znaczenia w kontekście wirtualnego otoczenia staje się problematyka budowania i kształtowania relacji między podmiotami rynku usług zdrowotnych. Wynika to z faktu, iż polskie jednostki medyczne funkcjonowały wcześniej w systemie centralnie planowanym i zupełnie nie były przygotowane do kształtowania owych relacji w warunkach gospodarki rynkowej. Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój różnego typu więzi (relacji) łączących podmioty rynku działające w układach kooperacyjnych lub/i konkurencyjnych, na które mocno wpływa rozwój nowych technologii. Celem tego opracowania jest identyfikacja i charakterystyka związków (relacji) zachodzących w otoczeniu wirtualnym między jednostkami medycznymi a ich klientami indywidualnymi (pacjentami) oraz próba opracowania modeli kształtowania się relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Rynek usług zdrowotnych w Polsce i jego otoczenie

1.1. System ochrony zdrowia w Polsce

1.1.1. Koncepcja i reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce

1.1.2. Źródła finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce – wybrane zagadnienia.

1.2. Charakterystyka podmiotów rynku usług  zdrowotnych

1.2.1. Charakterystyka jednostek opieki zdrowotnej

1.2.2. Pacjent jako podmiot rynku

1.3. Wpływ otoczenia na funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej

1.3.1. Otoczenie makroekonomiczne

1.3.2. Otoczenie sektorowe/konkurencyjne

1.3.3. Otoczenie rynkowe a rynki docelowe pacjentów

Rozdział II. Usługi zdrowotne w środowisku wirtualnym

2.1. Koncepcja usług zdrowotnych jako produktu  marketingowego – podejście klasyczne i współczesne

2.2. Tworzenie produktów systemowych w rynkowym sektorze usług zdrowotnych

2.3. Otoczenie wirtualne rynku usług zdrowotnych

Rozdział III. Rola i znaczenie relacji podmiotów rynku usług zdrowotnych w świetle teorii

3.1. Funkcjonowanie podmiotów na rynku zdrowotnym a paradygmaty marketingu relacji

3.2. Relacje w teorii zachowań konsumentów

3.3. Istota i zakres relacji podmiotów na rynku usług zdrowotnych

3.4. Jakość relacji i jej wymiary na rynku  usług zdrowotnych

Rozdział IV. Wpływ otoczenia wirtualnego na zachowania podmiotów rynku usług zdrowotnych – ujęcie modelowe

4.1.  Metodyczne aspekty badania zachowań i relacji  podmiotów rynku usług zdrowotnych w otoczeniu  wirtualnym

4.2. Modele strukturalne zmiany w zachowaniach  podmiotów rynku usług zdrowotnych w otoczeniu  wirtualnym

4.3. Modele wartości oczekiwanej na rynku usług  zdrowotnych w otoczeniu wirtualnym

Rozdział V. Charakterystyka modeli relacji podmiotów rynku usług zdrowotnych w otoczeniu wirtualnym

5.1. Ocena jakości relacji podmiotów rynku usług  zdrowotnych

5.2. Trójczynnikowe modele relacji podmiotów rynku usług zdrowotnych w otoczeniu wirtualnym

5.3. Typologia podmiotów rynku usług zdrowotnych  w aspekcie budowania relacji w otoczeniu wirtualnym

5.4. Kierunki wykorzystania modeli relacji podmiotów rynku usług zdrowotnych w otoczeniu wirtualnym

Zakończenie

 

Bibliografia, Spis rysunków, tabel, wykresów

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »