Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Systemy informatyczne zarządzania - Jerzy Kisielnicki

Systemy informatyczne zarządzania

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-052-7
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 586
Rozmiar pliku: 11,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
42,00 zł
Nasza cena:
42,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Obecny świat jest zupełnie inny niż z był 20 czy nawet 10 lat temu. Wiruje, zmienia się i wciąż nam ucieka. Tam gdzie jest mój laptop tam jest moja uczelnia, moja praca, moja rozrywka. Czas nabrał nowego wymiaru, przestrzeń to jest tylko jeden “klik”. Przed nami nowe możliwości – powstał największy nieograniczony e-rynek ale powstały też nowe zagrożenia – cyberterroryzm. Książka odzwierciedla pogląd autora, że obecne zarządzanie to zarządzanie informacją i wiedzą a inne jej formy (analiza systemowa, badania operacyjne, szkoła behawioralna czy klasyczna) tylko ją wspierają.
Książka, którą przekazuje czytelnikowi jest zarazem: monografią poświęconą złożonym problemom zarządzania wspomaganego systemami informatycznymi jak też podręcznikiem akademickim i poradnikiem dla osób poruszających się w tym obszarze. Jej zadaniem jest przekonanie czytelnika o możliwościach skuteczniejszego i efektywniejszego zarządzania z udziałem technologii informacyjnej TI W książce zastosowałem podejście projektowo-zasobowe. Pokazuje jak przy pomocy TI można uzyskać nową wartość organizacji wykorzystując jej zasoby informacji i wiedzy a w konsekwencji budując jej kapitał intelektualny i zwiększając jej business value. Starałem się przedstawić kompendium wiedzy o zastosowaniach TI w zarządzaniu. Oczywiście jest to bardzo rozległa tematyka, dlatego dokonałem selekcji materiału. Zdaję sobie sprawę z pewnego subiektywnego podejścia do tego procesu. Wybór dokonany został na podstawie kryteriów: własnego doświadczenia krajowego i zagranicznego, analizy obowiązujących w Polsce standardów nauczania, dyskusji z wykładowcami podczas przeprowadzanych wizytacji, jako członek PKA, w szeregu znakomitych polskich uczelniach i dyskusji ze słuchaczami, zwłaszcza studiów podyplomowych i MBA, analizy wybranych programów i podręczników zagranicznych z tematyki MIS [Managment Information Systems]. MIS czyli po polsku SIZ [Systemy Informatyczne Zarządzania] traktuję jako proces powstania i jako funkcje, kiedy zwracam uwagę na jego rolę w zarządzaniu.
Logika książki jest następująca. Całość materiału podzieliłem na pięć, wzajemnie się przenikających, części. W każdej z nich są aspekty metodologiczne oraz prezentacja wybranych rozwiązań, będących ilustracją dla przedstawionych problemów. Tematykę można też przedstawić graficznie w postaci pięciu okręgów, których rdzeniem jest część pierwsza, poświęcona problematyce informacji i wiedzy. Właśnie te dwa elementy są podstawą współczesnego zarządzania. Następne dwa okręgi to budowa SIZ z punktu widzenia użytkownika i zastosowania. Tu pragnąłem pokazać procesy integracyjne w budowie SIZ. Dwa najbardziej zewnętrzne okręgi to z kolei nowe zarządzenie czyli e-zarządzanie i społeczno-ekonomiczno-prawny kontekst tego nowego typu zarządzania.

Spis treści

Wstęp

Część 1. Systemy Informacyjne Zarządzania – SIZ [MIS] i ich rola w procesie zarządzania

Rozdział 1. Zarządzanie informacją i wiedzą

1.1. O informacji i wiedzy w zarządzaniu organizacją

1.2. Informacje dla zarządzania (informacja zarządcza)

1.3. Wiedza i jej rola w zarządzaniu

1.4. Kapitał intelektualny i jego tworzenie

Rozdział 2. Infrastruktura zarządzania i miejsce w niej systemów informacyjnych i Technologii Informacyjnej

2.1. Informatyczna Infrastruktura Zarządzania (IIZ) jako element SIZ

2.2. Informatyka dla zarządzania i jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi

2.3. System zarządzania – system informacyjny – system informatyczny

Rozdział 3. System informacyjny organizacji

3.1. Budowa i zadania systemu informacyjnego zarządzania

3.2. System informacyjny dla zarządzania wiedzą, czyli jak wykorzystać posiadany kapitał intelektualny, jak absorbować i generować wiedzę w systemie informacyjnym

3.3. Ocena jakości systemu informacyjnego – audyt systemu

3.4. Generacje systemów informacyjnych zarządzania, czyli co daje TI jej użytkownikom

Rozdział 4. Bank Handlowy w Warszawie S.A. jako przykład rozwoju systemu informacyjnego

Część 2.Zarządzanie projektami czyli tworzenie, wdrażanie i doskonalenie systemów informacyjnych

Rozdział 5. Projekt systemu informacyjnego

5.1. Podejście projektowe w zarządzaniu

5.2. Organizacja procesu projektowania – systemy komunikacji stosowane w zespołach projektowych i ich elementy

Rozdział 6. Analiza organizacji

6.1. Miejsce analizy w cyklu życia systemu

6.2. Procedura analizy

6.3. Użytkownicy systemu i ich identyfikacja

6.4. Cele systemu – identyfikacja i ograniczenia w realizacji

6.5. Metody stosowane w analizie organizacji

6.6. Komputerowe wspomaganie analizy organizacji. Przykład – system ADONIS

Rozdział 7. Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania

7.1. Wybrane rozwiązania metodyczne stosowane w procesie projektowania

7.2. Metody i techniki projektowania systemów

7.3. CASE czyli komputerowe wspomaganie projektowania

7.4. Jakość projektu i procedur realizujących

7.5. Doskonalenie projektu reengineering i X-engineering

7.6. Procedura projektowania – strategia realizacji procesu tworzenia systemu informacyjnego organizacji

7.7. Komputerowe wspomaganie projektowania. Przykład – System ARIS

Rozdział 8. Wdrażanie systemów informacyjnych

8.1. Miejsce wdrażania  w cyklu życia systemu

8.2. Procedura wdrażania

8.3. Zarządzanie procesem wdrażania

8.4. Czynniki wpływające na efektywność wdrażania systemu

8.5. Miejsce wdrażania systemów informacyjnych w metodyce projektowania firmy Lawson Software – przykład praktyczny

Część 3.Zastosowania technologii informacyjnej – TI,
czyli o podstawowych systemach informacyjnych

Rozdział 9. Zasoby informacyjne i ich przedstawienie w systemach informacyjnych

9.1. O zasobach informacyjnych w systemach informacyjnych

9.2. Baza danych i modele danych w bazie danych

9.3. Rozwój systemów z bazą danych, czyli baza baz danych – hurtownia danych

9.4. Baza modeli i procedur

9.5. Baza wiedzy

9.6. Baza tekstowa

Rozdział 10. Zarządzanie zasobami informacyjnymi

10.1. Systemy komunikacji z zasobami informacyjnymi

10.2. Ochrona zasobów informacyjnych

Rozdział 11. Charakterystyka podstawowych systemów informacyjnych wspierających procesy zarządzania

11.1. Generacje systemów informacyjnych – typologia

11.2. Systemy Wspomagające Systemy Informatyczne Zarządzania – MIS

11.3. Systemy transakcyjne czyli systemy informacyjne I. generacji

11.4. Systemy wyszukiwania informacji i informowania kierownictwa – systemy informacyjne II. generacji

11.5. Systemy doradcze czyli systemy informacyjne III. generacji

11.6. Zastosowania systemu doradczego na przykładzie systemu kreowania polityki cenowej w liniach lotniczych

Rozdział 12. Zintegrowane systemy informacyjne wspierających procesy zarządzania,czyli systemy klasy MRP II /ERP I i II

12.1. Charakterystyka zintegrowanych systemów informacyjnych dla zarządzania

12.2. System firmy IFS Applications jako przykład zintegrowanego systemu informatycznego

Część 4.E-zarządzanie

Rozdział 13. E-zarządzanie jako współczesny kierunek zarządzania

13.1. E-zarządzanie – pojęcia, modele, zadania

13.2. E-zarządzanie w elektronicznej gospodarce

13.3. Sieć komputerowa  jako infrastruktura e-zarządzania

Rozdział 14. Wirtualizacja i jej elementy

14.1. Wirtualizacja i wirtualne organizacje

14.2. Technologie wirtualne jako narzędzie pozwalające na rozszerzanie możliwości zastosowania e-zarządzania

14.3. Efekty i bariery zastosowania wirtualizacji

Rozdział 15. O niektórych zastosowaniach procedur e-zarządzania w gospodarce

15.1. Handel elektroniczny

15.2. Bankowość elektroniczna

15.3. E-logistyka

Rozdział 16. System Amadeus jako przykład zastosowania TI dla wspomagania e-zarządzania

Część 5.Społeczny, ekonomiczny i prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej

Rozdział 17. Społeczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej

17.1. Rola TI w transformacji infrastruktury zarządzania i powstania społeczeństwa informacyjnego

17.2. Kontekst etyczny w zastosowaniu technologii informacyjnej

17.3. E-edukacja i jej rola w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa

17.4. O wybranych środkach oddziaływania TI na społeczeństwo

17.5. Cyberterroryzm jako zagrożenie  w budowie społeczeństwa informacyjnego

Rozdział 18. Ekonomiczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej

18.1. O ekonomicznej ocenie TI

18.2. Czynniki wpływające na efektywność zastosowań TI

18.3. Elementy oceny efektywności TI – korzyści i bariery

18.4. Proces decyzyjny wyboru wariantu realizacji TI

18.5. Ocena efektywności ekonomicznej zastosowań TI – metody rachunku

18.6. Procedura systemowej oceny efektywności ekonomicznej zastosowań TI

18.7. Co daje TI, czyli efekty komputeryzacji – wyniki badań

Rozdział 19. Prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel

 

Indeks

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »