Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian - Opracowanie zbiorowe

Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-049-7
Język: Polski
Data wydania: 2009
Liczba stron: 400
Rozmiar pliku: 13,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
46,00 zł
Nasza cena:
46,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

W polskiej praktyce gospodarczej obserwuje się dynamiczny rozwój rozmaitych więzi (relacji) między podmiotami rynku. W obliczu rosnącej zmienności otoczenia kształtowanie więzi między podmiotami nabiera nowej jakości. Relacje te są znane jedynie a priori, gdyż nie były dotąd rozpoznane. Skłoniło to nas do podjęcia badań, które stworzyłyby empiryczną bazę dla weryfikacji hipotez odnoszących się do charakteru i możliwości kształtowania relacji między różnymi podmiotami rynku.

Celem niniejszego opracowania była identyfikacja, ocena i dokonanie typologii relacji zachodzących między podmiotami na wybranych rynkach w Polsce w kontekście ich zmiennych uwarunkowań. Badaniami objęto rynki: dóbr szybkozbywalnych, wybranych dóbr trwałych, usług medycznych oraz usług bankowych.

Wyniki badań powinny szczególnie zainteresować menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, które już budują lub dopiero zamierzają kształtować, świadomie w przyszłości, relacje z różnymi podmiotami ze swojego otoczenia. Wnioski z badań mogą też zainspirować ich do dalszych poszukiwań w sferze możliwości kształtowania i utrwalania korzystnych relacji z różnymi podmiotami.

Spis treści

Wstęp (K. Bilińska-Reformat)

Część I. Teoretyczne podstawy relacji rynkowych

Rozdział 1. Uczestnicy rynku jako podmioty relacji

1. Przedsiębiorstwa jako podmioty rynkowe (J. Wiechoczek)

1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa w różnych dyscyplinach naukowych

1.2. Rodzaje przedsiębiorstw i kryteria ich podziału

1.3. Cele przedsiębiorstwa

1.4. Powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem

2. Indywidualne podmioty konsumpcji (A. Burgiel)

2.1. Pojęcia konsumenta i gospodarstwa domowego

2.2. Zachowania konsumentów i gospodarstw domowych

2.3. Typy, struktura i cechy gospodarstw domowych

3. Instytucje rynkowe i regulacyjne (I. Sowa, J. Zrałek)

3.1. Pojęcie i cechy instytucji rynkowych i regulacyjnych

3.2. Rodzaje i zadania instytucji rynkowych

Rozdział 2. Relacje podmiotów rynkowych w teorii marketingu

1. Relacje w paradygmatach marketingu (M. Rajzer)

1.1. Istota relacji rynkowych

1.2. Podstawowe paradygmaty marketingu

1.3. Cele przedsiębiorstwa a paradygmaty marketingu

1.4. Cele przedsiębiorstwa w marketingu relacji

2. Istota i zakres relacji (K. Rupik)

3. Klasyfikacja relacji i ich elementy (K. Rupik)

4. Relacje w teorii konsumpcji (S. Smyczek

Rozdział 3. Uwarunkowania kształtowania relacji podmiotów rynkowych

1. Charakterystyka współczesnego otoczenia przedsiębiorstw (K. Bilińska-Reformat)

2. Zewnętrzne uwarunkowania relacji (B. Reformat)

2.1. Uwarunkowania ekonomiczne

2.2. Uwarunkowania techniczno-technologiczne

2.3. Uwarunkowania społeczno-kulturowe

2.4. Uwarunkowania polityczno-prawne

3. Wewnętrzne uwarunkowania budowy relacji (K. Bilińska-Reformat, J. Matysiewicz)

3.1. Zasoby przedsiębiorstwa jako uwarunkowania wewnętrzne budowy relacji pomiędzy podmiotami rynkowymi

3.2. Wpływ zasobów przedsiębiorstwa na kreowanie długoterminowych relacji z partnerami rynkowymi

Część II. Wyniki badań empirycznych

Rozdział 4. Charakterystyka  badanych rynków

1. Charakterystyka rynku FMCG (K. Bilińska-Reformat)

2. Charakterystyka rynku odzieżowego (K. Rupik)

3. Charakterystyka rynku usług medycznych – wybrane aspekty (J. Matysiewicz)

4. Charakterystyka rynku usług bankowych (S. Smyczek)

5. Charakterystyka rynku dóbr trwałych (J. Wiechoczek)

Rozdział 5. Metodyka badań empirycznych sektora przedsiębiorstw

1. Ogólne założenia badań bezpośrednich (A. Burgiel, W. Hantke)

2. Metodyka badań bezpośrednich przedsiębiorstw (A. Burgiel, W. Hantke)

3. Charakterystyka próby badanych przedsiębiorstw (J. Wiechoczek)

Rozdział 6. Wyniki badań bezpośrednich przedsiębiorstw w sferze budowy relacji

1. Relacje przedsiębiorstw działających na rynku FMCG z wybranymi podmiotami rynkowymi i ich determinanty – wyniki badań (K. Bilińska-Reformat)

2. Relacje przedsiębiorstw odzieżowych z wybranymi podmiotami rynkowymi i ich determinanty – wyniki badań (K. Rupik)

3. Relacje jednostek usług medycznych z podmiotami na rynku i ich determinanty – wyniki badań (J. Matysiewicz)

4. Relacje banków z wybranymi podmiotami i ich determinanty – wyniki badań (S. Smyczek, J. Zrałek)

5. Relacje przedsiębiorstw działających na rynku dóbr trwałych z wybranymi podmiotami  i ich determinanty – wyniki badań (J. Wiechoczek)

Rozdział 7. Metodyka badań empirycznych klientów indywidualnych

1. Metodyka badań bezpośrednich klientów indywidualnych (A. Burgiel, W. Hantke)

2. Charakterystyka próby klientów indywidualnych (J. Wiechoczek)

Rozdział 8. Wyniki badań prowadzonych wśród klientów indywidualnych

1. Wyniki badań uzyskane wśród klientów placówek handlowych FMCG (K. Bilińska-Reformat, B. Reformat)

1.1. Relacje klientów z placówkami handlowymi i ich determinanty – wyniki badań

1.2. Identyfikacja determinant relacji placówka handlowa – klient na podstawie analizy czynnikowej

2. Wyniki badań uzyskane wśród klientów indywidualnych kupujących odzież (K. Rupik)

2.1. Relacje klientów z dostawcami odzieży i ich determinanty – wyniki badań

2.2. Identyfikacja determinant relacji dostawca odzieży–klient na podstawie analizy czynnikowej

3. Wyniki badań uzyskane wśród pacjentów korzystających z usług placówek medycznych (J. Matysiewicz)

3.1. Relacje pacjentów z jednostkami medycznymi i ich determinanty – wyniki badań

3.2. Identyfikacja determinant relacji jednostka medyczna–pacjent na podstawie analizy czynnikowej

4. Wyniki badań uzyskane wśród klientów indywidualnych banków (A. Burgiel, I. Sowa)

4.1. Relacje klientów z bankami i ich determinanty – wyniki badań

4.2. Identyfikacja determinant relacji bank–klient na podstawie analizy czynnikowej

5. Wyniki badań uzyskane wśród klientów indywidualnych nabywających dobra trwałe (J. Wiechoczek)

5.1. Relacje nabywców mebli ze sprzedawcami i ich determinanty – wyniki badań

5.2. Identyfikacja determinant relacji sprzedawca mebli–klient na podstawie analizy czynnikowej

5.3. Relacje nabywców AGD ze sprzedawcami i ich determinanty – wyniki badań bezpośrednich

5.4. Identyfikacja determinant relacji sprzedawca AGD–klient na podstawie analizy czynnikowej

5.5. Relacje nabywców samochodów osobowych ze sprzedawcami oraz markami samochodów i ich determinanty – wyniki badań

5.6. Identyfikacja determinant relacji sprzedawca samochodów osobowych – klient oraz marka producenta – klient na podstawie analizy czynnikowe

Zakończenie

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »