Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Kalkulacje finansowe - Mieczysław Sobczyk

Kalkulacje finansowe

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-010-7
Język: Polski
Data wydania: 2007
Liczba stron: 401
Rozmiar pliku: 7,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
39,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Nie jest wcale przesadne stwierdzenie, że znajomość kalkulacji finansowych jest niezbędna nie tylko specjalistom z bankowości i finansów, ale również tym wszystkim, którzy studiują mikro- i makroekonomię, zarządzanie, rachunkowość, marketing, lub działają w rożnych obszarach praktyki gospodarczej.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie – możliwie przystępnie i zrozumiale – zasad i metod prowadzenia kalkulacji finansowych. Unikano więc, właściwych dla matematycznych rozważań, metod prezentacji. Zaprezentowano natomiast liczne przykłady liczbowe, ułatwiające zastosowanie tych zasad i metod w różnych sytuacjach. Prezentowane w książce metody są podawane od podstaw; do ich zrozumienia wystarcza znajomość matematyki wyniesiona ze szkoły średniej.
Każdy rozdział pracy zawiera, oprócz podstaw teoretycznych, interpretację wyników przedstawionych przykładów liczbowych. Ponadto, po każdym rozdziale zamieszczono bogaty zbiór zadań do samodzielnego rozwiązania. Posłuży to z pewnością sprawdzeniu zrozumienia istoty rozważań. Kontrolę stopnia opanowania wiedzy ułatwią zamieszczone na końcu pracy odpowiedzi do wszystkich zadań.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Pieniądz jako kategoria rynkowa

1.1. Pojęcie i ewolucja pieniądza

1.2. Funkcje pieniądza

1.3. Stopa procentowa jako cena pieniądza

1.4. Procent i punkt procentowy

1.5. Zmienna wartość pieniądza w czasie

Zadania

 

Rozdział 2. Rachunek odsetek prostych

2.1. Oprocentowanie proste dla rocznych jednostek czasu

2.2. Oprocentowanie proste dla dowolnych jednostek czasu

2.3. Regularne wpłaty przy oprocentowaniu prostym

2.4. Przeciętna roczna stopa oprocentowania prostego

2.5. Obliczanie odsetek techniką liczb procentowych

2.6. Kredyt kupiecki (handlowy, towarowy)

Zadania

Rozdział 3. Rachunek odsetek składanych

3.1. Roczna kapitalizacja odsetek przy stałej i zmiennej stopie procentowej

3.2. Kapitalizacja śródroczna przy stałym i zmiennym oprocentowaniu

3.3. Model kapitalizacji ciągłej

3.4. Efektywna stopa procentowa

3.5. Kapitalizacja mieszana

3.6. Przyszła wartość renty przy kapitalizacji rocznej

3.7. Końcowa wartość renty przy kapitalizacji śródrocznej

3.8. Przyszła wartość renty niezgodnej (uogólnionej)

Zadania

Rozdział 4. Rachunek dyskontowy

4.1. Dyskonto proste (rzeczywiste)

4.2. Dyskonta handlowe (bankowe) proste

4.3. Dyskonto składane

4.4. Dyskonto matematyczne

Zadania

Rozdział 5. Rozliczenia spłat kredytów

5.1. Uwagi ogólne

5.2. Sposoby spłaty kredytów ratalnych

5.2.1. Spłata kredytu w ratach kapitałowych o stałej wysokości

5.2.2. Spłata kredytu w stałych kwotach płatności

5.2.3. Niezgodne spłaty kredytu

5.2.4. Spłata kredytu w ustalonych ratach kapitałowych lub kwotach płatności

5.2.5. Rozliczanie kredytów z karencją

5.2.6. Kredyty z dodatkowymi opłatami

5.2.7. Konsolidacja i konwersja kredytów

5.3. Średni okres trwania kredytu

5.4. Pomiar kosztu kredytu

Zadania

Rozdział 6. Kalkulacje leasingowe

6.1. Istota i rodzaje leasingu

6.2. Zalety i wady leasingu

6.3. Rozliczenia opłat leasingowych

Zadania

Rozdział 7. Rachunek efektywności projektów inwestycji rzeczowych

7.1. Projekty inwestycyjne

7.2. Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych

7.2.1. Okres zwrotu nakładów

7.2.2. Księgowa stopa zwrotu

7.2.3. Metody analizy progów rentowności i wrażliwości projektów inwestycyjnych

7.3. Dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych

7.3.1. Wartość zaktualizowana netto

7.3.2. Wewnętrzna stopa zwrotu

7.3.3. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu

7.3.4. Wskaźnik rentowności

7.4. Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych

7.5. Rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja

7.5.1. Środki trwałe jako składnik majątku firmy

7.5.2. Pojęcie i funkcje amortyzacji

7.5.3. Metody amortyzacji środków trwałych

Zadania

Rozdział 8. Wycena instrumentów finansowych

8.1. Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finansowych

8.2. Wycena wybranych instrumentów rynku pieniężnego

8.2.1. Rachunek weksli

8.2.2. Rachunek bonów skarbowych

8.2.3. Rachunek certyfikatów depozytowych

8.3. Wycena wybranych instrumentów rynku kapitałowego

8.3.1. Wycena akcji

8.3.2. Wycena obligacji

8.3.3. Analiza portfelowa

Zadania

 

Bibliografia

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »