Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej - Aleksander Panasiuk

Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 978-83-7930-060-0
Język: Polski
Data wydania: stycznia 2014
Liczba stron: 305
Rozmiar pliku: 4,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
62,00 zł
Nasza cena:
54,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Książka została opracowana przez zespół autorski pracowników Katedry Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Publikacja może być wykorzystana w środowisku akademickim, przez studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników dydaktyczno-naukowych interesujących się problematyką środków Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonych badań powinny zainteresować także przedstawicieli podmiotów gospodarki turystycznej, tj. przedsiębiorców turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz organizacji turystycznych (regionalnych, lokalnych, samorządu gospodarczego turystyki).

W książce przedstawiono następujące zagadnienia:

- funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz podstawy europejskiej polityki turystycznej;
- struktury funduszy Unii Europejskiej oddziałujące na rozwój gospodarki turystycznej;
- funkcjonowanie regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej, w tym analizę poziomu atrakcyjności turystycznej regionów;
- analizę aplikowania i wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013;
- efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w gospodarce turystycznej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Geneza, struktura i funkcjonowanie Unii Europejskiej

1.1. Historia przebiegu integracji europejskiej
1.2. Instytucje europejskie
1.3. Struktura budżetu i zasady finansowania zadań w Unii Europejskiej
1.4. Instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej
1.5. Przejawy integracji europejskiej w obszarze turystyki

Rozdział 2. Europejska polityka turystyczna

2.1. Istota i zakres polityki turystycznej
2.2. Podmioty polityki turystycznej
2.2.1. Instytucje Unii Europejskiej i ich rola w turystyce
2.2.2. Polska
2.3. Instrumenty polityki turystycznej
2.3.1. Unia Europejska
2.3.2. Polska
2.4. Strategie rozwoju turystyki jako przejaw polityki turystycznej

Rozdział 3. Regionalna i lokalna gospodarka turystyczna

3.1. Pojęcie i zakres gospodarki turystycznej
3.2. Podmioty gospodarki turystycznej na szczeblach regionalnym i lokalnym
3.3. Efekty współdziałania podmiotów gospodarki turystycznej
3.3.1. Zintegrowany produkt turystyczny
3.3.2. Konkurencja, współdziałanie i współpraca, kompetycja

Rozdział 4. Środki Unii Europejskiej w regionalnej gospodarce turystycznej


4.1. Miejsce turystyki w przedakcesyjnych programach unijnych
4.2. Finansowanie przedsięwzięć turystycznych z funduszy unijnych w latach 2007–2013
4.3. Turystyka w unijnych programach regionalnych

Rozdział 5. Ocena stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poziomu atrakcyjności turystycznej regionów


5.1. Informacje społeczno-gospodarcze dotyczące analizowanych regionów administracyjnych
5.2. Ocena poziomu atrakcyjności turystycznej regionów
5.2.1. Taksonomiczna miara rozwoju (TMR)
5.2.2. Taksonomiczna miara oceny atrakcyjności turystycznej regionów
5.2.2.1. Województwo zachodniopomorskie
5.2.2.2. Województwo lubuskie

Rozdział 6. Funkcjonowanie podmiotów regionalnej gospodarki turystycznej

6.1. Aktywność samorządu terytorialnego w zakresie turystyki
6.1.1. Województwo zachodniopomorskie
6.1.2. Województwo lubuskie
6.2. Działalność przedsiębiorstw turystycznych
6.2.1. Województwo zachodniopomorskie
6.2.2. Województwo lubuskie
6.3. Działalność organizacji turystycznych
6.3.1. Województwo zachodniopomorskie 
6.3.2. Województwo lubuskie

Rozdział 7. Analiza stanu aplikowania i wykorzystania środków europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej

7.1. Wyniki badań w gminach
7.1.1. Czynniki determinujące poziom realizowanych projektów turystycznych ze środków UE na podstawie badań wtórnych
7.1.1.1. Województwo zachodniopomorskie
7.1.1.2. Województwo lubuskie
7.1.2. Metodyka badań pierwotnych
7.1.3. Ogólne informacje na temat aktywności badanych gmin w zakresie aplikacji o fundusze UE dla gospodarki turystycznej
7.1.4. Proces aplikacji o fundusze unijne i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy w badanych gminach
7.1.5. Ocena projektów dofinansowanych ze środków UE na rozwój gospodarki turystycznej realizowanych przez badane gminy
7.2. Wyniki badań na poziomie powiatowym 
7.2.1. Województwo zachodniopomorskie
7.2.2. Województwo lubuskie
7.3. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez przedsiębiorstwa turystyczne
7.4. Wyniki badań wtórnych w organizacjach turystycznych
7.4.1. Województwo zachodniopomorskie
7.4.2. Województwo lubuskie

Rozdział 8. Efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej

8.1. Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej
8.2. Efekty na rynku turystycznym
8.3. Analiza SWOT stanu wykorzystania środków Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej
8.4. Wskazania pod adresem strategii rozwoju turystyki
8.5. Modelowe rozwiązania finansowania gospodarki turystycznej ze środków UE w aspekcie perspektywy finansowej na lata 2014–2020

Zakończenie

Bibliografia

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »