Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Człowiek w pedagogice pracy - Barbara Baraniak

Człowiek w pedagogice pracy

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 978-83-7930-139-3
Język: Polski
Data wydania: kwietnia 2012
Liczba stron: 396
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
65,00 zł
Nasza cena:
50,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Książka składa się z sześciu tematycznych rozdziałów poświęconych zagadnieniu człowieka w pedagogice pracy. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy.


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Kazimierza Denka:

Publikacja pod redakcją naukową Pani dr hab. Barbary Baraniak, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (...) zaliczanej do wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie, uważanej za niekwestionowaną znawczynię szeroko rozumianej pedagogiki pracy i związanej z nią edukacji, jest poświęcona człowiekowi jako najważniejszej kategorii poznawczej i badawczej wspomnianej subdyscypliny nauk o edukacji. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy. Przemawia za tym wysoki poziom merytoryczny publikacji. Dotyczy to zarówno solidności metodologicznej, erudycji w zakresie omawianych kwestii, jak też inteligentnej analizy zebranych danych. Książka zawiera liczne próby skłaniające do rozważań pojęcia człowieczeństwa. W jego naturę wpisuje się tęsknota za pokojem, harmonią, a przede wszystkim aksjologicznym ładem.

Spis treści

Aktualność spuścizny naukowej Profesora Tadeusza W. Nowackiego w kształceniu doradców zawodowych w UKSW
Przedmowa
Część pierwsza
Człowiek dla człowieka w relacjach międzyludzkich podmiotów uczących się, studiujących, nauczających i pracujących
Kazimierz Uździcki
Wybrane elementy przestrzeni edukacyjnej i ich znaczenie w kształceniu pedagogów
Magdalena Piorunek
Gra edukacyjnych pozorów? Uwag kilka o studiowaniu na kierunkach humanistycznych
Część druga
Człowiek w procesach edukacyjnych ważnych dla przygotowania do pracy zawodowej
Barbara Borowska
Aspiracje edukacyjne licealistów w refleksji badawczej streszczenie
Beata Jakimiuk
Przygotowanie do pracy w systemie edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia
Elżbieta Sternal
Osoba dorosła wobec zmian w kwalifi kacjach zawodowych
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Książka w procesie enkulturacji dziecka niewidomego w młodszym wieku szkolnym
Część trzecia
Człowiek wobec pracy, jej wymagań oraz zagrożeń
Herbert Kopiec
Kontrowersje wokół pracy jako wartości wychowawczej
Jolanta Wilsz
Znaczenie „kapitału intelektualnego” pracowników w nowoczesnej gospodarce
Barbara Baraniak
Wymagania procesu pracy wobec człowieka – pracownika i jego zatrudnienia
Józef Puchajda
Konfl ikty społeczne w pracy a wypadkowość
Część czwarta
Człowiek wobec humanistyczno-humanizacyjnych wymiarów edukacji
Zdzisław Wołk
Autoodpowiedzialność w pracy zawodowej
Mariusz Portalski
Profesor Janusz Tymowski i Jego wkład w rozwój wyższego szkolnictwa technicznegow Polsce
Teresa Stachurska-Maj
Integracja nauk humanistycznych współczesną potrzebą człowieka i wyzwaniem edukacyjnym XXI w.
Stefan Szałach
Edukacja humanistyczna dzisiaj – wybrane aspekty
Anna Steliga
Malarki to żony dla malarzy – polska edukacja artystyczna – równość płci czy zdolności?
Anna Dudak
Działalność instytucji ojcowskich na rzecz równouprawnienia ojców ubiegających się o prawa do dziecka
Część piąta
Człowiek wobec oczekiwań na różne formy wsparcia
Jolanta Lenart
Upadek psychologii i poradnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie światowej
Marzena Dycht
Zagrożenia wzroku człowieka we współczesnym świecie
Marian Piekarski
Test „Barwy Preferencji Zawodowych” jako instrument wsparcia w planowaniu kariery zawodowej ucznia
Beata Krajewska
Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi
Część szósta
Człowiek wobec zagrożeń środowiskowo-cywilizacyjnych
Danuta Cichy
Człowiek wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego
Edyta Wolter
Homo laborans: pedagogiczno-ekologiczne implikacje
Józef Bednarek
Kompetencje społeczno-medialne w kontekście wyzwań społeczeństwa wiedzy
Anna Andrzejewska
Media cyfrowe – cyberprzestrzeń zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania rodziny

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »