Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Audyt wewnętrzny  jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór kor... - Agnieszka Herdan

Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór kor...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-8359-8
Język: Polski
Data wydania: 15 listopada 2009
Liczba stron: 156
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
39,90 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Pojawiające się w ciągu kilku ostatnich lat liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych świadczą o nieefektywnym sprawowaniu nadzoru korporacyjnego. W gospodarce rynkowej występuje wiele mechanizmów umożliwiających kontrolę działalności spółki. Kontrolę zewnętrzną sprawują najczęściej rynek kapitałowy, rynek produktów czy też rynek pracy, wewnętrzną zaś systemy kontroli wewnętrznej czy komórki audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny jest instrumentem, który w sposób aktywny, niezależny, profesjonalny i obiektywny ocenia efektywność systemu kontroli wewnętrznej i procesów zarządzania ryzykiem. Zapewnia on skuteczne prowadzenie wszystkich operacji i czynności organizacji, przynosi wartość dodaną dzięki ujawnieniu braków i słabości oraz wskazuje, w jaki sposób można uzyskać wyższą jakość i wydajność powierzonych zasobów.

Spis treści

Wstęp 

1. Istota i zakres nadzoru korporacyjnego

1.1. Istota nadzoru korporacyjnego 

1.2. Definicja nadzoru korporacyjnego

1.3. Nadzór korporacyjny a nadzór właścicielski

1.4. Uwarunkowania prawne nadzoru właścicielskiego

1.5. Modele nadzoru właścicielskiego

1.6. Kodeksy Dobrych Praktyk

2. Specyfika audytu wewnętrznego

2.1. Historia audytu wewnętrznego 

2.2. Definicja i rodzaje audytu wewnętrznego 

2.3. Audyt wewnętrzny w odniesieniu do audytu zewnętrznego, kontroli wewnętrznej i controllingu 

2.4. Zadania i funkcje audytu wewnętrznego 

2.5. Regulacje prawne w zakresie audytu wewnętrznego na świecie 

2.6. Regulacje prawne w zakresie audytu wewnętrznego w Polsce 

2.7. Miejsce audytora wewnętrznego w strukturze organizacyjnej jednostki 

2.8. Metodyka audytu wewnętrznego

3. Audyt wewnętrzny a nadzór korporacyjny 

3.1. Kontrola wewnętrzna a nadzór korporacyjny

3.2. Audyt zewnętrzny a nadzór korporacyjny

3.3. Rola audytu wewnętrznego w systemie nadzoru korporacyjnego 

3.4. Rola komitetu audytu w systemie nadzoru korporacyjnego 

3.5. Rola niezależnych dyrektorów w systemie nadzoru korporacyjnego 

3.6. Relacja pomiędzy komitetem audytu a funkcją audytu wewnętrznego 

3.7. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego w Wielkiej Brytanii 

4. Analiza porównawcza praktyk w obszarze audytu wewnętrznego w brytyjskich i polskich spółkach giełdowych

4.1. Analiza jakościowa raportów rocznych spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 

4.2. Badania ankietowe przeprowadzone w spółkach brytyjskich 

4.3. Analiza jakościowa raportów rocznych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

4.4. Badania ankietowe przeprowadzone w spółkach polskich

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »