Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Kultura pracy menedżera - Stanisław Milczarek

Kultura pracy menedżera

Wydawnictwo: Placet
ISBN: 978-83-7488-039-8
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 286
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
56,00 zł
Nasza cena:
56,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Omawiając zagadnienia tworzenia kultury pracy menedżera, odnosimy się do procesu i środowiska pracy. Tych kultur nie da się opisać jednym zdaniem. Odzwierciedlają one bowiem merytoryczne treści pracy, zachowania uczestników procesu pracy i ich oceny wraz ze skutkami z punktu widzenia systemu.

 

Myśl przewodnia tej książki jest następująca: kultura pracy, w tym szczególnie menedżera zapewnia stabilność pracy przez umożliwienie uczestnikom procesu pracy zaspokojenia potrzeb stosownie do ich struktur wartości. Przekłada to się bezpośrednio na efektywność, zysk. Pracownicy naukowi i studenci otrzymają materiał do przemyśleń i ustaleń kierunków dalszych badań. Praktycy, tj. osoby na stanowiskach kierowniczych, niezależnie od szczebla zarządzania mają do dyspozycji narzędzie pozwalające określić zagrożenia w ich pracy i recepty jak im zapobiegać. Podwładni, pracobiorcy rozszerzyć mogą swoją wiedzę o wartości współpracy, funkcję jaką wykonują w realizacji celów zakładu pracy.

Spis treści

Wstęp

Menedżer w środowisku pracy – twórca kultury pracy

(Stanisław Milczarek)

1.1. Praca

1.2. Środowisko – pojęcie i właściwości

1.2.1. Środowisko pracy

1.3. Wokół pojęcia kultura

1.3.1. Pojęcie kultura

1.3.2. Kultura organizacyjna

1.3.3. Kultura pracy

1.4. Społeczna odpowiedzialność menedżera w procesie pracy

Reasumując
literatura

Kultura pracy menedżera kreacją kapitału ludzkiego (Alicja Sajkiewicz)

2.1. Triada kultury pracy, organizacji, narodu

2.2. Kultura pracy menedżera w korporacji międzynarodowej

2.3. Proefektywnościowa kultura pracy menedżerów

2.4. Zarządzanie przez wspólne wartości

Jaki typ kultury pracy menedżera należałoby preferować

Reasumując

Literatura

Menedżer a pracownik – stosunki i zachowania (Zbigniew Ścibiorek)

Reasumując

Literatura

Osobowość menedżera a styl kierowania (Jadwiga Marek)

Reasumując

Literatura

5. Kultura podejmowania decyzji przez menedżera a styl kierowania (Ryszard Jurkowski)

5.1. Podejmowanie decyzji przez menedżera – uwarunkowania prawne i kulturowe

5.2. Pojęcie, regulacja prawna i struktura dialogu społecznego

5.3. Trójstronna komisja ds. Społeczno-gospodarczych

5.4. Związki zawodowe

5.5. Rada pracowników

5.6. Europejska rada zakładowa

Reasumując

literatura

6. Trudne decyzje menedżera sprawdzian wiedzy o ludziach (Łukasz Goryszewski).

Reasumując

Literatura

7. Partnerstwo rozwojowe przez coaching menedżera a styl kierowania (Agnieszka Król)

7.1. Coach, coaching – zagadnienia wprowadzające

7.2. Typy i rodzaje coachingu

7.3. Różne role coacha

7.4. Wizerunek i autorytet coacha – menedżera .

7.5. Standardy profesjonalnego coachingu

7.6. Dobry coach– profil kompetencyjny

Reasumując

Literatura

8. O moralności w zarządzaniu i jej braku (Waldemar Stelmach)

Reasumując

Literatura

9. Humanizacja pracy a zadania polityki kadrowej (Jerzy Osmelak)

9.1. Humanizacja pracy a zadania polityki kadrowej

9.2. Dyrektywy nowoczesnej polityki kadrowej

9.3. Menedżer jako wychowawca w kulturze pracy

Reasumując

Literatura.

10. Doradca zawodowy w kulturze pracy (Marzena Kasprzak)

10.1. Doradztwo zawodowe a rynek pracy

10.2. Doradztwo zawodowe jako forma pomocy społecznej.

10.3. Instrumenty pracy doradcy zawodowego

10.4. Metody pracy  w doradztwie zawodowym

Reasumując

Literatura

11 kształcenie ustawiczne a rozwój kultury pracy (Stanisław Suchy)

11.1. Potrzeba kształcenia ustawicznego pracowników i menedżerów.

11.2. Kształcenie ustawiczne a edukacja i kultura dorosłych

11.3. Związki kształcenia ustawicznego z kulturą pracy

11.4. Kształcenie ustawiczne i kultura pracy w przedsiębiorstwie

11.5. Kształcenie ustawiczne i kultura wobec wyzwań unii europejskiej

11.6. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce

Reasumując

Literatura

12. Zaufanie – spoiwo kultury pracy menedżera (Stanisław Milczarek)

12.1. Komponenty i aspekty zaufania

12.1.1. Istota zaufania

12.1.2. Właściwości oczekiwanych działań przełożonego i podwładnego

12.1.3. Wymiary zaufania

12.2. Uwarunkowania zaufania – wyniki badań

12.3. Rozpoznanie kultury pracy menedżera

Reasumując

Literatura

Załączniki

 

13. Praktyka – z życia wzięte (Stanisław Milczarek – wybór i opracowanie)

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »