Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Kodeks spółek handlowych 2013. Stan prawny na dzień 1 listopada 201... - Ewelina Kopońska

Kodeks spółek handlowych 2013. Stan prawny na dzień 1 listopada 201...

Wydawnictwo: Literat
ISBN: 978-83-7898-476-4
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 312
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
3,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Najnowszy kodeks – przejrzysty układ, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. Uwzględniono zmiany wprowadzone ustawami: 1) z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., Nr 245, poz. 1529), 2) z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., Nr 66, poz. 433). W serii PRAWO NA CO DZIEŃ dostępne również: Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks pracy.

 

Spis treści

 

 

Tytuł I Przepisy ogólne 10

Dział I Przepisy wspólne 10

Dział II Spółki osobowe 16

Dział III Spółki kapitałowe 17

Tytuł II Spółki osobowe 21

Dział I Spółka jawna 21

Rozdział 1 Przepisy ogólne 21

Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich 23

Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki 25

Rozdział 4 Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika 29

Rozdział 5 Likwidacja 32

Dział II Spółka partnerska 37

Rozdział 1 Przepisy ogólne 37

Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki 39

Rozdział 3 Rozwiązanie spółki 40

Dział III Spółka komandytowa 41

Rozdział 1 Przepisy ogólne 41

Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich 44

Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki 46

Dział IV Spółka komandytowo-akcyjna 47

Rozdział 1 Przepisy ogólne 47

Rozdział 2 Powstanie spółki 49

Rozdział 3 Stosunek do osób trzecich 51

Rozdział 4 Stosunki wewnętrzne spółki 52

Rozdział 5 Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika 56

Tytuł III Spółki kapitałowe 57

Dział I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 57

Rozdział 1 Powstanie spółki 57

Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników 66

Rozdział 3 Organy spółki 76

Oddział 1 Zarząd 76

Oddział 2 Nadzór 80

Oddział 3 Zgromadzenie wspólników 85

Rozdział 4 Zmiana umowy spółki 95

Rozdział 5 Wyłączenie wspólnika 99

Rozdział 6 Rozwiązanie i likwidacja spółki 100

Rozdział 7 Odpowiedzialność cywilnoprawna 105

Dział II Spółka akcyjna 108

Rozdział 1 Powstanie spółki 108

Rozdział 2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy 121

Rozdział 3 Organy spółki 142

Oddział 1 Zarząd 142

Oddział 2 Nadzór 147

Oddział 3 Walne zgromadzenie 152

Rozdział 4 Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego 183

Oddział 1 Przepisy ogólne 183

Oddział 2 Subskrypcja akcji 188

Oddział 3 Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki 194

Rozdział 5 Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 196

Rozdział 6 Obniżenie kapitału zakładowego 203

Rozdział 7 Rozwiązanie i likwidacja spółki 206

Rozdział 8 Odpowiedzialność cywilnoprawna 212

Tytuł IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek 215

Dział I Łączenie się spółek 215

Rozdział 1 Przepisy ogólne 215

Rozdział 2 Łączenie się spółek kapitałowych 219

Rozdział 21 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej 230

Oddział 1 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych 230

Oddział 2 Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej 239

Rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych 239

Dział II Podział spółek 243

Dział III Przekształcenia spółek 258

Rozdział 1 Przepisy ogólne 258

Rozdział 2 Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową 265

Rozdział 3 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową 266

Rozdział 4 Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową 267

Rozdział 5 Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową 268

Rozdział 6 Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową 269

Tytuł V Przepisy karne 273

Tytuł VI Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe 277

Dział I Zmiany w przepisach obowiązujących 277

Dział II Przepisy przejściowe 285

Dział III Przepisy końcowe 290

Indeks rzeczowy 292

 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 538 392 004
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »