Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
A...Symetria umowy - Waldemar Jasiewicz

A...Symetria umowy

Wydawnictwo: Pracownia Architektoniczna
ISBN: 978-83-924100-1-0
Język: Polski
Data wydania: listopada 2006
Liczba stron: 216
Rozmiar pliku: 5,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
19,99 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI, PDF

 

Przeczytaj zanim podpiszesz umowę na projekt architektoniczny

Jak określić przedmiot i zakres umowy o projekt architektoniczno-budowlany? Na co powinien zwrócić uwagę architekt, a na co inwestor negocjując i podpisując taką umowę? Co ryzykują strony i jak zapewnić sobie symetryczną współpracę?

„A...symetria umowy” ukazała się w wersji drukowanej w listopadzie 2006r. i od początku wywołała duże zainteresowanie Czytelników odnosząc sukces wydawniczy. Trudno się dziwić - jest pierwszą na naszym rynku książką na temat procesu negocjacji i podpisywania umowy o prace projektowe pomiędzy architektami a ich klientami, napisaną przez architekta-praktyka i opartą na autentycznych doświadczeniach polskiego rynku budowlanego.

„A...symetria umowy” to książka prekursorska. W literaturze prawnej, jak i architektonicznej, problem umów
o prace architektoniczne praktycznie nie występuje. Nieliczne pozycje poruszające ten problem, pisane są przez prawników, a więc z definicji „nie do czytania dla normalnego człowieka”.

Tymczasem problem istnieje. Klienci architekta nie zdają sobie sprawy ze złożoności i stopnia skomplikowania wykonywania zawodu architekta oraz procesu projektowego. Z kolei architekci, przez wrodzoną awersję do formalistyki, popełniają błędy natury prawnej, za które przychodzi im słono płacić.

„A...symetria umowy” w nietypowy sposób porusza aspekty prawne rządzące negocjacjami przed podpisaniem umowy na projekt architektoniczny. Autor, ze swadą i niezwykle przyjaznym językiem, omawia długą drogę do powstania projektu umowy planowanej inwestycji. Całość ilustrują anegdotyczne przykłady nie zawsze uczciwej współpracy pomiędzy architektem a jego klientem. Drastyczne, groteskowe, a czasami smutne

w swojej wymowie nie przynoszą chluby żadnej ze stron, ośmieszając i obnażając przy okazji system zamówień publicznych, jak i nowobogacki świat biznesu.

W książce znajdziemy też wiele „złotych myśli” – krótkich porad, wartych zapamiętania zarówno przez inwestorów zamawiających projekty, jak i architektów.

„A...SYMETRIA UMOWY” adresowana jest do: inwestorów, architektów, inżynierów budownictwa, prawników, urzędników, studentów architektury i prawa

KSIĄŻKA ZAWIERA WZÓR UMOWY POMIĘDZY ARCHITEKTEM A KLIENTEM

Podsumowaniem książki jest przykładowy wzór uniwersalnej umowy, gwarantującej stronom symetryczną współpracę, bez ryzyka pominięcia istotnych punktów w trakcie negocjacji klient - architekt. Uniwersalność tego wzoru pozwala podpisać diametralnie różne kontrakty nawet na bliźniaczo do siebie podobne typy zleceń. I można to zrobić dla niemal każdego typu obiektów od domku jednorodzinnego zaczynając na spektakularnych zamówieniach o wielomilionowych budżetach kończąc.

Zawarty w książce wzór został w 2006 roku przyjęty przez Izbę Architektów RP jako rekomendowany wzór umowy o wykonanie projektu architektonicznego.

Spis treści

 

 

I OD AUTORA

II PROLOG

III ARCHITEKT I JEGO PRACA

1. Kategorie trudności

2. Świadczenia podstawowe (P)

3. Świadczenia wydzielone (W)

4. Świadczenia dodatkowe (D)

5. Podsumowanie dotyczące zakresu prac

IV RODZAJE UMÓW

1. Umowa na opracowanie analiz przedprojektowych

2. Umowa o opracowanie studium programowo-przestrzennego

3. Umowa o wykonanie projektu koncepcyjnego

4. Umowa o wykonanie projektu budowlanego

5. Umowa o pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę

6. Umowa o wykonanie projektu wykonawczego

i opracowanie kosztorysu inwestorskiego

7. Umowa o wykonanie dokumentacji przetargowej

8. Umowa w zakresie powierniczego przeprowadzenia przetargu

9. Umowa o nadzór autorski

10. Umowa o uczestnictwo w pracach związanych z przekazaniem obiektu do użytku

11. Umowa kompleksowa obejmujàca swoim zakresem wszystkie wyżej opisane rodzaje umów

12. Inne umowy uzupełniające

V PIĘĆ STAŁYCH WARUNKÓW UMOWY

1. Czas

2. Miejsce

3. Przedmiot umowy

4. Warunki finansowe

5. Sankcje za naruszenie warunków umowy

VI MODUŁY UMOWY ARCHITEKTONICZNEJ

1. Terminologie (definicje)

2. Strony umowy

3. Przedmiot umowy

4. Ochrona praw autorskich (rozdział o charakterze szczególnym)

5. Zobowiàzania architekta

6. Odpowiedzialność architekta

7. Podzlecanie prac projektowych i niezależni specjaliści

8. Ograniczenie odpowiedzialności architekta

9. Nadzór autorski

10. Zobowiązania zamawiajàcego

11. Procedury usuwania usterek

12. Ubezpieczenie architekta

13. Wykluczenia z przedmiotu umowy

14. Projekty zamienne

15. Przekazanie projektu

16. Terminy realizacji umowy

17. Honorarium architekta i zwrot kosztów

18. Warunki płatności honorarium

19. Inne prace architekta

20. Przedstawiciele stron w zakresie realizacji umowy

21. Powiadamianie stron

22. Polubowne rozwiązanie umowy

23. Zawieszenie realizacji umowy

24. Rozwiązanie umowy

25. Rozwiązywanie sporów, mediacje i arbitraż

26. Ochrona danych osobowych

27. Pierwszeństwo norm prawnych

28. Postanowienia końcowe

29. Miejsce na ustalenia dodatkowe

30. Kwestionariusz dla zamawiającego

VII ROKOWANIA PRZEDUMOWNE

VIII PRZYKŁADOWA UMOWA

IX EPILOG

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »