Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrow... - Urszula Kierczak

Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrow...

Wydawnictwo: Impuls
ISBN: 978-83-7850-034-6
Język: Polski
Data wydania: 14 kwietnia 2013
Liczba stron: 132
Rozmiar pliku: 971,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
34,00 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB

Nowa podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wdrożona do szkół ponadgimnazjalnych od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych, co jednoznacznie określa, takie same dla całego kraju, efekty nauczania. W ten sposób rozporządzenie ministerialne definiuje wspólne dla wszystkich polskich szkół  standardy edukacyjne, które muszą być realizowane w każdym programie nauczania, pozostawia natomiast do decyzji dyrekcji i nauczycieli zakres treści, i form, które pozwolą na osiągnięcie tych efektów.

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera zgodne z podstawą programową, szczegółowe cele kształcenia i wychowania opisane jako przewidywane efekty nauczania, treści nauczania, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych  winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

Spis treści

ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM
PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO
Cele ogólne
Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Propozycje treści fakultetów
Opis założonych osiągnięć uczniów
Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia
Procedury ewaluacji programu
Podstawy opracowania programu
SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY
Uwagi wstępne
Budżet godzin
Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy I
Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy II
Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy III technikum
Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – lekkoatletyka
Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – piłka siatkowa
Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – piłka nożna
Plan realizacji zajęć – fakultet turystyczny
Plan realizacji zajęć – fakultet rekreacyjny
Uwagi o realizacji planów pracy
OCENIANIE
Wstęp
Zasady oceniania
Standardy wymagań dla klasy I
Standardy wymagań dla klasy II
Standardy wymagań dla klasy III
Diagnoza posiadanych umiejętności i wiadomości
Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego
Samoocena
Dzienniczek samokontroli i samooceny
EWALUACJA
Przykłady ewaluacji jednostek lekcyjnych
PRZYKŁADY KART EWALUACJI LEKCJI
PRZYKŁAD KARTY EWALUACJI CYKLU
BIBLIOGRAFIA

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »