Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską - Sergiusz Trzeciak

Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską

Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
ISBN: 978-83-62453-53-5
Język: Polski
Data wydania: marca 2010
Liczba stron: 275
Rozmiar pliku: 5,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
35,00 zł
Nasza cena:
25,00 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB, PDF

Doskonałe wprowadzenie w zawiły świat negocjacji międzynarodowych, które w książce postrzegane są jako wielopoziomowa gra, gdzie ważne role odgrywają nie tylko negocjatorzy reprezentujący Brukselę i Warszawę, ale również krajowa opinia publiczna, partie polityczne, związki zawodowe oraz liczne grupy interesu.


(…) Po książkę Sergiusza Trzeciaka warto sięgnąć także i dlatego, że oparta jest na bardzo solidnych podstawach naukowych. Zawiera niezwykle wnikliwie przeprowadzoną analizę negocjacji. Myślę, że może pobudzić do przemyśleń nie tylko ludzi nauki czy studentów politologii i stosunków międzynarodowych. Politycy, parlamentarzyści, urzędnicy – jednym słowem wszyscy, których interesuje Europa i procesy podejmowania decyzji – mogą się z niej wiele nauczyć.

Danuta Hübner

w latach 2004-2009 komisarz ds. polityki regionalnej Unii Europejskiej, od 2009 roku przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego

 


To książka o wyjątkowej jakości, zasługująca na uznanie. Zawiera bezcenny wgląd empiryczny w skomplikowany i pełen sporów proces polskiego przystąpienia do UE. Książka odsłania wiele nieznanych faktów i zawiera szereg pogłębionych analiz, przedstawionych w przystępny dla czytelnika sposób.

Jan Zielonka

profesor polityki europejskiej na Uniwersytecie w Oksfordzie

 


Wejście Polski do UE poprzedzone długimi negocjacjami to wydarzenie o ogromnym znaczeniu, które wpłynie na rozwój Polski w najbliższych dziesięcioleciach. Niestety, jest ono praktycznie nadal mało opisane i słabo przemyślane. Książka Sergiusza Trzeciaka na pewno pomaga wypełnić tę dotkliwą lukę. Jest ona również doskonałym wprowadzeniem czytelnika w zawiły i skomplikowany świat negocjacji Polski z Unią Europejską.

Marek Cichocki

dyrektor programowy Centrum Europejskiego w Natolinie

 


Książka Sergiusza Trzeciaka częściowo wypełnia lukę w polskim dyskursie wokół procesu integracji. Autor słusznie zwraca uwagę na kontekst teoretyczny rokowań akcesyjnych jako podwójnej gry z otoczeniem zewnętrznym i aktorami wewnętrznymi (krajowymi). Szczególnie cenne jest wskazanie roli aktorów wewnętrznych w tym procesie: partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i grup interesów.

Leszek Jesień

koordynator programu ds. UE w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

 

Spis treści

Słowo wstępne

Od autora

Rozdział 1. Wprowadzenie

1.1. Omówienie podstawowych pojęć
1.2. Literatura przedmiotu
1.3. Uzasadnienie wyboru trzech studiów przypadku
1.4. Metodologia

Rozdział 2. Dwa poziomy analizy w negocjacjach międzynarodowych: polityka zagraniczna a polityka wewnętrzna

2.1. Poziomy analizy
2.2. Teorie systemowe
2.3. Naciski wewnętrzne a system międzynarodowy
2.3.1. Gra dwupoziomowa
2.3.2. Koncepcja gry dwupoziomowej na tle wcześniejszych teorii
2.3.3. Krytyka modelu gry dwupoziomowej i alternatywne hipotezy
2.4. Strategia i taktyka negocjacji
2.4.1. Asymetria między negocjującymi stronami
2.4.2. Cel polskich negocjacji akcesyjnych
2.4.3. Analiza strategii i taktyki
2.5. Polityka zagraniczna i wewnętrzna
2.6. Naciski wewnętrzne: opinia publiczna, elity, grupy interesu
2.6.1. Opinia publiczna
2.6.2. Elity i opinia publiczna
2.6.3. Grupy interesu
2.6.4. Alternatywna definicja nacisków krajowych
2.7. Pytania i hipotezy
2.7.1. Wstępne pytania
2.7.2. Hipotezy wymagające badań

Rozdział 3. Relacje między Polską a UE w latach 1990–2003

3.1. Dlaczego Polska chciała przystąpić do Unii Europejskiej? 
3.1.1. Wspólnota wartości
3.1.2. Wspólnota interesów
3.2. Nawiązanie stosunków ze Wspólnotami i negocjowanie układu stowarzyszeniowego (1988–1991)
3.2.1. Negocjacje umowy o stowarzyszeniu
3.2.2. Szczyt w Kopenhadze (1993)
3.2.3. Ratyfikacja umowy stowarzyszeniowej
3.3. Złożenie polskiego wniosku w sprawie przystąpienia do UE i strategia przedczłonkowska
3.3.1. Dialog strukturalny i program PHARE
3.3.2. Biała Księga
3.3.3. Kwestionariusz Komisji Europejskiej
3.3.4. Poparcie dla rozszerzenia w krajach UE
3.4. Proces negocjacyjny
3.4.1. Przygotowania do negocjacji
3.4.2. Przegląd polskiego prawa
3.4.3. Przygotowywanie stanowisk negocjacyjnych
3.4.4. Rozmowy w oparciu o stanowiska negocjacyjne
3.4.5. Traktat Akcesyjny i proces ratyfikacji
3.5. Struktura negocjacji akcesyjnych
3.5.1. Złożoność negocjacji
3.5.2. Sposób ukształtowania struktury dla negocjacji
3.5.2.1. Struktura organizacyjna negocjacji w okresie 1998–2001
3.5.2.2. Struktura organizacyjna negocjacji w okresie 2001–2002
3.5.3. Kierownictwo polityczne
3.5.4. Zespół Negocjacyjny
3.5.5. Struktura negocjacyjna UE

Rozdział 4. Negocjacje dotyczące rolnictwa

4.1. Wspólna Polityka Rolna
4.2. Otwarcie negocjacji i przegląd prawa
4.2.1. Otwarcie negocjacji
4.2.2. Przegląd prawa (screening)
4.3. Przedstawienie stanowiska negocjacyjnego w obszarze rolnictwa
4.3.1. Cele Polski w negocjacjach
4.3.2. Unijna odpowiedź na polskie stanowisko
4.4. Negocjacje w sprawie porozumienia o liberalizacji
4.4.1. Unijna krytyka Polski
4.4.2. Podpisanie porozumienia o liberalizacji
4.5. Zmiana rządu w Polsce
4.5.1. Nowa koalicja i przyspieszenie procesu negocjacyjnego
4.5.2. Elastyczniejsze podejście do negocjacji
4.5.3. Propozycje Komisji Europejskiej i reakcja strony polskiej
4.5.4. Nacisk opinii publicznej
4.6. Przyspieszenie negocjacji a kryzys polityczny
4.6.1. Rola związków zawodowych rolników i opinii publicznej
4.6.2. Stanowisko UE przed szczytem w Sewilli
4.6.3. Kryzys w koalicji rządowej
4.6.4. Nacisk ze strony partii politycznych i grup interesu
4.7. Usztywnienie stanowisk negocjacyjnych
4.7.1. Usztywnienie stanowiska UE
4.7.2. Usztywnienie polskiego stanowiska negocjacyjnego
4.8. Zmiana stanowiska negocjacyjnego
4.8.1. Zmiana polskiego stanowiska negocjacyjnego
4.8.2. Odpowiedź UE na zmodyfikowane stanowisko polskie
4.8.3. Wyjaśnienie stanowiska polskiego
4.9. Negocjacje w Kopenhadze
4.9.1. Duńska propozycja
4.9.2. Polska odpowiedź na duńską propozycję i drugi kryzys w koalicji rządowej
4.9.3. Porozumienie w Kopenhadze
4.10. Od szczytu kopenhaskiego do Traktatu Akcesyjnego
4.10.1. Ocena wyników negocjacji przez opinię publiczną
4.10.2. Manipulowanie zbiorami win-set
4.10.3. Ocena szczytu w Kopenhadze przez partie polityczne
4.11. Wnioski

Rozdział 5. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

5.1. Waga kwestii nabywania nieruchomości w wewnętrznych stosunkach Polski
5.2. Problem nabywania nieruchomości w innych państwach przystępujących
5.3. Przegląd prawa i ocena UE
5.4. Przygotowanie stanowiska Polski
5.4.1. Uzasadnienie stanowiska Polski
5.4.2. Poparcie wewnętrzne dla stanowiska polskiego
5.4.3. Analiza polskiego stanowiska przez UE
5.5. Proces negocjacyjny
5.5.1. Twarde negocjacje (1999–2001)
5.5.2. Złagodzenie stanowiska negocjacyjnego
5.5.3. Krajowa krytyka nowego stanowiska rządu
5.5.4. Demonstracja przez rząd polski oporu wobec UE
5.6. Zamknięcie negocjacji
5.6.1. Osiągnięcie kompromisu
5.6.2. Tymczasowe zamknięcie rozdziału negocjacyjnego
5.6.3. Reakcje z poziomu krajowego
5.6.4. Traktat Akcesyjny i proces ratyfikacji
5.7. Wnioski

Rozdział 6. Swoboda przepływu pracowników

6.1. Dlaczego sprawa swobody przepływu pracowników stała się ważną kwestią na arenie krajowej?
6.1.1. Obawy na tle ekonomicznym
6.1.2. Aspekty społeczne
6.1.3. Czynniki polityczne
6.1.4. Swoboda przepływu osób jako cel strategiczny Polski
6.2. Proces przeglądu prawa i przygotowanie stanowiska negocjacyjnego
6.2.1. Przegląd prawa (screening)
6.2.2. Stanowisko Polski
6.2.3. Społeczna ocena polskiego stanowiska negocjacyjnego
6.3. Otwarcie negocjacji
6.3.1. Nacisk czynników wewnętrznych
6.3.2. Propozycje Unii i odpowiedź Polski
6.4. Przyspieszenie negocjacji
6.4.1. Propozycja Komisji Europejskiej
6.4.2. Propozycja Hiszpanii
6.4.3. Nieudana próba budowy wspólnego frontu państw przystępujących
6.4.4. Presja opinii publicznej
6.5. Zmiana rządu w Polsce i zamknięcie negocjacji
6.5.1. Zmiana polskiego stanowiska
6.5.2. Krajowa krytyka nowego stanowiska negocjacyjnego
6.5.3. Ocena negocjacji przez opinię publiczną
6.5.4. Postanowienia Traktatu Akcesyjnego
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7. Uwagi końcowe

7.1. Dlaczego omówione w książce trzy przypadki są istotne w polityce krajowej?
7.2. Dynamika negocjacji akcesyjnych w polskiej polityce wewnętrznej
7.3. Rozmiar zbioru win-set i jego determinanty
7.3.1. Preferencje i koalicje na krajowym poziomie II
7.3.2. Krajowe instytucje i procedury ratyfikacyjne
7.4. Teoretyczna strona polskiej strategii negocjacyjnej
7.5. Teoretyczna strona strategii negocjacyjnej UE
7.6. Wnioski do dalszych badań

Lista wywiadów

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Indeks osobowy

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »