Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstaw... - Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstaw...

Wydawnictwo: Impuls
ISBN: 978-83-7850-033-9
Język: Polski
Data wydania: 23 kwietnia 2013
Liczba stron: 174
Rozmiar pliku: 995,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
30,00 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , PDF

 

Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych.

 

Polecamy najnowszy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na nowej podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania.

 

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zdając sobie sprawę z tego, iż wielu nauczycieli, szczególnie z małym stażem pracy nie jest przygotowanych do tworzenia programów autorskich proponujemy program „ZDROWIE SPORT REKREACJA”. Proponowany program nauczania  jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

 

Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

 

Spis treści

ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM
PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO
Cele ogólne
Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
Opis założonych osiągnięć uczniów
Propozycje treści fakultetów
Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia
Procedury ewaluacji programu
Podstawy opracowania programu
SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY
Uwagi wstępne
Budżet godzin
Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy IV
Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy V
Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy VI
Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – lekkoatletyka
Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – minipiłka nożna
Plan realizacji zajęć – fakultet turystyczny
Plan realizacji zajęć – fakultet rekreacyjny
Uwagi o realizacji planów pracy
OCENIANIE
Wstęp
Zasady oceniania
Standardy wymagań dla klasy IV
Standardy wymagań dla klasy V
Standardy wymagań dla klasy VI
Samoocena
Dzienniczek samokontroli i samooceny
EWALUACJA
Przykłady ewaluacji jednostek lekcyjnych
PRZYKŁADY KART EWALUACJI LEKCJI
PRZYKŁAD KARTY EWALUACJI CYKLU
BIBLIOGRAFIA

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »