Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń -

Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń

249,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8356-165-3
Data wydania 29 kwietnia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 318
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
249,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi analizę instytucji sądowego dochodzenia roszczeń. Autor omawia relacje występujące pomiędzy prawem procesowym a materialnym, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście prawo procesowe w sądowym dochodzeniu roszczeń pełni jedynie funkcję „usługową” i czy stanowi jedynie potrzebę ochrony porządku prawnego. Wiążą się z tym bezpośrednio zagadnienia dotyczące związku sądowego dochodzenia roszczeń z m.in. wybranym modelem procesu cywilnego, jego przedmiotem, rolą powództwa cywilnego jako bezpośredniego środka wszczęcia procesu cywilnego i jego materialnych i procesowych skutków prawnych czy podmiotowego zasięgu i przedmiotowego zakresu skutków dochodzenia roszczeń.

W publikacji szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

  • osnowa procesowa i materialnoprawna sądowego dochodzenia roszczeń – prawo procesowe cywilne a prawo cywilne materialne; zapatrywania na model czynności procesowej; związki między czynnością procesową a procesem cywilnym jako stosunkiem prawnym cywilnoprocesowym; próba określenia pojęcia czynności procesowej w kontekście sądowego dochodzenia roszczeń;
  • idea sądowego dochodzenia roszczeń – wątpliwości terminologiczne; pojęcie sądowego dochodzenia roszczeń w KC i KPC; dochodzenie a ustalenie, zaspokojenie i zabezpieczenie roszczenia w świetle art. 123 § 1 pkt 1 KC;
  • procesowe skutki sądowego dochodzenia roszczeń – wymogi czynności procesowych i ich wpływ na ważność i skuteczność czynności związanej z dochodzeniem roszczeń; skutki procesowe wytoczenia powództwa i doręczenia odpisu pozwu jako czynności przedsięwziętej w celu dochodzenia roszczeń;
  • materialnoprawne skutki sądowego dochodzenia roszczeń – cechy materialnoprawnych skutków sądowego dochodzenia roszczeń; podmiotowy zasięg i przedmiotowy zakres materialnoprawnych skutków sądowego dochodzenia roszczeń;
  • wzajemna zależność materialnoprawnych i procesowych skutków sądowego dochodzenia roszczeń – skutki prawne sądowego dochodzenia roszczeń; sposoby zakończenia sprawy cywilnej a skutki materialnoprawne wytoczenia powództwa.

Książka jest adresowana przede wszystkim do sędziów, pełnomocników procesowych, pracowników naukowych oraz osób zainteresowanych tematyką sądowego dochodzenia roszczeń.