Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach - Opracowanie zbiorowe

Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach

Opracowanie zbiorowe

23,92 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Infor
ISBN 978-83-8268-011-9
Data wydania 1 września 2021
Język: Polski
Liczba stron: 124
Rozmiar pliku: 9,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
23,92 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja jest praktycznym objaśnieniem istotnych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, z których część obowiązuje już od 18 września 2021 r., a część wejdzie w życie od 2022 r. W odniesieniu do każdej zmiany nie tylko wyjaśniono, na czym ona polega, lecz także podano jej ocenę – jako pozytywnej, negatywnej lub neutralnej dla podmiotów, których dotyczy. Ponadto poszczególne zmiany zostały opatrzone komentarzem eksperta.
Celem tej nowelizacji jest:
• ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty,
• usprawnienie obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych,
• usprawnienie obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek.
W wyniku zmiany przepisów określono konkretny dzień, od którego wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej podlegają zgłoszeniu do ubezpieczeń w ZUS, a następnie wyłączeniu z tych ubezpieczeń.
Ponadto uproszczono zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez płatników składek (np. przedsiębiorców). Osoby te będą mogły ubiegać się o świadczenie chorobowe mimo nieterminowego opłacenia składki na to ubezpieczenie lub opłacenia jej w zaniżonej wysokości.
Nowe regulacje określają, że ZUS będzie dochodził zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Dotyczy to świadczeń, co do których stwierdzono, że w okresie ich pobierania – w czasie orzeczonej niezdolności do pracy – świadczeniobiorca wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Wprowadzona została przesłanka całkowitej nieściągalności warunkującej umorzenie należności na ubezpieczenia społeczne wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w razie ogłoszenia upadłości przez te osoby.
UWAGA! Już 18 września weszły w życie zmiany dotyczące m.in.:
• zgłoszenia do ZUS wspólników spółek,
• biegu terminu przedawnienia składek,
• umorzenia należności cywilnoprawnych,
• odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
• dokumentacji kontroli.
Opracowanie ma formę przewodnika po zmianach. Ponadto w publikacji zamieszczono wyciągi ustaw zawierające treść zmienionych przepisów.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »